№277 від 22.12.2017 Про районний бюджет на 2018 рік

 

 

 
 

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

(Позачергова двадцять перша сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2017 року                                                                                                                                                    № 277

                                     

Про районний бюджет

на 2018 рік

            Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет на 2018 рік", іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради,  районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

 1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 689413,5 тис. грн., в тому числі, доходи загального фонду районного бюджету – 687085,3 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 2328,2 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 689413,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 687085,3 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 2328,2 тис. грн. за головними розпорядниками коштів районного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 цього рішення;

 1. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200,0 тис. грн.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 1, 3 до цього рішення , в тому числі:

базова дотація у сумі 35168,2 тис. грн.;

додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків у сумі 33439,5 тис. грн..

субвенції із державного бюджету (окремо за видами) районному бюджету у сумі 570613,6  тис. грн.;

інші субвенції з загального фонду місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 1254,1 тис. грн.;

інші додаткові дотації (на утримання дошкільних навчальних закладів) в сумі 7700,0 тис. грн.

Надати право Рокитнівській районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення протягом 2018 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл їх між місцевими бюджетами.

 1. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 400,0 тис. грн.

Надати право Рокитнівській районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата енергосервісу.

 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 920,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Рокитнівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
 4. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 5. Доручити Рокитнівській районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2018 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 1. Установити, що у загальному фонду районного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15  Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.
 1. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за бюджетними програмами а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягу видатків та до розпису районного бюджету.

Надати право фінансовому управлінню при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

 1. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах,  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
 2. Відповідно до підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків що здійснюються в т. ч. з районних бюджетів належать видатки на дошкільну освіту.
 3. Відповідно до пункту 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України зі змінами та доповненнями затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, адміністративно підпорядкованих відповідному району згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Відповідно до пункту 18 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України додатки до цього рішення сформовані у форматі програмно-цільового методу.
 5. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення (Кравчук О. І.).

 

Голова районної ради                                                                                                                                       А. Кінчур      

 

Додатки 22.12.2018

 

 

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι