№512 від 17.02.2020 Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2019 рік та про Програму економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2020 рік

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Сьоме скликання

(сорок шоста сесія)

 

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2020 року                                                                                  № 512

Про виконання Програми економічного

та соціального розвитку Рокитнівського  району

на 2019 рік та про Програму економічного та

соціального розвитку Рокитнівського району на 2020 рік

     Керуючись Законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики», пунктом  16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення економічного зростання в господарському комплексі району, стабільного функціонування соціальної та гуманітарної сфер, створення сприятливих умов для надходження інвестицій,  за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а: 

     1.Звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського  району на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради  від 15.02.2019 №417, взяти до відома (додається).

     2.Затвердити Програму економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2020 рік, схвалену розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 03.02.2020 №29 (додається).

     3.Райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами місцевих рад забезпечити виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2020 рік.

     4.Рекомендувати органам місцевого самоврядування району  розробити і затвердити відповідні програми економічного та соціального розвитку територій на  2020 рік.

     5.Рішення районної ради від 15.02.2019 №417 «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського  району на 2018 рік та про Програму економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2019 рік» зняти з контролю.

     6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідно до визначених функцій та повноважень.

Голова ради                                                                             Анатолій КІНЧУР

Схвалено

розпорядження голови

райдержадміністрації

 від 03 лютого2020 року

 №29

 

Затверджено

рішення районної ради

від 17 лютого 2020 року

     № 512

 

З М І С Т

      Вступ

     І. Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського  району на 2019 рік

     ІІ. Пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку району у             2020 році

ІІІ.Економічний розвиток, підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу району

1. Промисловість

     2. Формування  ефективного агропромислового комплексу та розвиток сільських  територій

3. Інвестиційна та будівельна діяльність

4.Житлове будівництво

     5. Реформування      та     технічне    переоснащення    житлово-комунального

господарства       

6. Транспортно-дорожній комплекс

7. Енергозабезпечення та енергозбереження

8. Зовнішньоекономічна діяльність

9. Торгівля та  послуги

10. Інноваційна діяльність

11. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика

     12. Розвиток мінерально-сировинної бази

13. Лісове господарство

14. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад району

     15. Розвиток  підприємництва

     16. Забезпечення розвитку конкуренції

     ІV. Соціальний розвиток, забезпечення реалізації в районі державної політики в соціальній та гуманітарній сферах

     1. Доходи населення та пенсійне забезпечення

     2. Ринок праці та зайнятість населення

     3. Охорона праці

     4. Соціальний захист населення

     5. Охорона здоров’я

     6. Освіта

     7.Задоволення культурних потреб особистості та розбудова                інформаційного простору

                8. Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сімей, дітей та молоді,                гендерної рівності                     

     9. Фізичне виховання і спорт

     10. Туризм

     V.Підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади

     1. Зміцнення обороноздатності держави

     VІ. Безпека життєдіяльності людини, охорона довкілля

1. Охорона навколишнього природного середовища

2. Техногенна безпека

3. Протидія злочинності

4. Запобігання корупції

    Додаток 1.    Основні     показники    економічного    та  соціального  розвитку

  Рокитнівського району.

Додаток 2. Перелік проектів (об’єктів), спрямованих на соціально-економічний розвиток  Рокитнівського району, які передбачається реалізувати у 2020 році

Додаток 3. Перелік районних  галузевих програм, які реалізовуватимуться  у                2020 році.

 

ВСТУП

 

            Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2020 рік            (далі – Програма – 2020) є Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету».

  Програма – 2020 розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів:

  постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року              № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»;

   постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року                  №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 -   2021 роки»;

  розпорядження голови облдержадміністрації від 28 листопада                2014 року № 612 «Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2020 року»;

 розпорядження голови облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року № 273 «Про план на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року»;

               Програма – 2020 розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання з використанням статистичних даних про розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2020 рік.

           У Програмі – 2020 визначено основні пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку району на 2020 рік, узагальнено основні напрями діючих районних галузевих програм.

             До Програми – 2020 додаються:

           основні показники економічного та соціального  розвитку  Рокитнівського району;

потреба в бюджетних коштах на 2020 рік для реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Рокитнівського району;

  перелік районних галузевих програм, які реалізовуватимуться                          у  2020 році.

 

І. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 рік

Протягом 2019 року основні зусилля органів виконавчої влади були спрямовані на реалізацію основних завдань та заходів, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2019 рік (далі – Програма).

Реалізація заходів Програми сприяла забезпеченню стабільної роботи господарського комплексу та розвитку соціальної сфери району.

Результатом реалізації програмних завдань є наступне.

У промисловому комплексі району у 2019 році функціонувало                       7 підприємств, які звітувалися перед органами статистики  за формою                 №1-П «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами». З них:  одне підприємство державної форми власності (виробничий  підрозділ «Томашгородський кар’єр» філії «Центр управління промисловістю» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»), одне іноземне (ІП «Томашгородський КДЗ») та п’ять підприємств приватної форми власності (приватні акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю).

Частка району в обсягах реалізації промислової продукції області становить 1,7 відсотка.

   Підприємствами, що визначають промисловий потенціал району є:

Приватне акціонерне товариство «Рокитнівський скляний завод» – провідне підприємство по виробництву склотари. Підприємство є одним із лідерів українського скловиробництва. Завод має найсучасніше устаткування і технології, необхідні для високопродуктивного виробництва якісної склотари з прозорого і зеленого скла. Продукція підприємства відповідає європейським стандартам якості.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська лісопереробна компанія»  спеціалізується на виробництві  заготовки дубової пиляної, паркету індустріального, пиломатеріалів хвойних порід, щита меблевого дубового.

   Товариство з обмеженою відповідальністю «РівнеЕнергоАльянс» спеціалізується на  видобутку фрезерного торфу і подальшого виробництва торф'яних паливних брикетів.

  Приватне акціонерне товариство «Томашгородський щебзавод», товариство  з обмеженою відповідальністю «Рокитнівський спецкар’єр», виробничий  підрозділ «Томашгородський кар’єр» філії «Центр управління промисловістю» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», іноземне підприємство «Томашгородський каменедробильний завод»  займаються виробництвом щебеневої продукції різних фракцій.

 Протягом  2019 року промисловими підприємствами району вироблено 930 тис.м3  щебеневої  продукції (зменшення до  2018  року на 20,6  відс., або на 241 тис.м3); 161,1 млн. шт. скляної пляшки (зменшення на 20,3 відс., або на 41,1 млн.шт.); 4,3 тис. м3 пиломатеріалів (збільшення на 22,6 відс, або на               0,8 тис.м3,); 10,7 тис. тонн торф’яних паливних брикетів (зменшення на                 18,9 відс., або на 2,5 тис. тонн).

          

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-листопад                2019 року склав 618472,9 тис.грн., що на 6,6 відс., або на 43849,3 тис.грн. менше в порівнянні до відповідного періоду 2018 року.

У структурі обсягу реалізації 11,5 відс. припадає на добувну промисловість, 88,5 відс. – на переробну промисловість.

В галузі сільського господарства в районі функціонують                                3 сільськогосподарські приватні підприємства та понад 13,9 тис. особистих селянських господарств.

Пріоритетним напрямком розвитку аграрного сектору економіки району є розведення великої рогатої худоби м’ясного напрямку.

На території району проводять господарську діяльність на орендованих в селян земельних  паях  інвестиційні компанії ТОВ «Рокитнівський аграрій» та ТОВ «Прогрес-Полісся-Агро», які вирощують конкурентоспроможні культури (озима пшениця, озимий ріпак, соняшник) та залучають трудові ресурси району.  Загальна площа орендованих сільськогосподарських угідь становить 1860 га. Орендодавці отримали в поточному році до 900 тис. грн. в грошовому еквіваленті орендної плати, що в значній мірі сприяє підвищенню соціальних гарантій селян.

         В 2019 році зібрано озимого ріпаку на площі 300 га з урожайністю                   12 ц/га, озимої пшениці на площі 200 га з урожайністю 56 ц/га, соняшнику             300 га з урожайністю 15 ц/га.

         Під урожай 2020 року посіяно озимого ріпаку  на площі 500 га, озимої пшениці  на площі 300 га.

Станом на 01 вересня 2019 року в рамках Державної програми підтримки галузі тваринництва  селяни району одержали за утримання 841 гол. молодняку  великої рогатої худоби 1813 тис. грн. державної бюджетної дотації.

          Розроблено Комплексну програму стабілізації та розвитку тваринництва і сервісного обслуговування худоби населення  на період до 2020 року. На виконання програми із коштів місцевого бюджету у 2019 році  виділено                30,0 тис. гривень.

Забезпечено ефективну роботу 11 пунктів штучного осіменіння.  Станом на 01.01.2019  в приватному секторі  проведено осіменіння 900 гол. корів.

У господарствах населення утримується 9,0 тис. гол. великої рогатої худоби, в т.ч. 7,1 тис. гол. корів, а  також 11,7 тис. гол. свиней.

В сільгосппідприємствах району нараховується  199 гол. великої рогатої худоби,   в т. ч. 135 гол. корів.

Обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції  по сільгосппідприємствах (включаючи інвестиційні компанії) за 2019 рік очікується на 10 відс. більше у порівнянні з 2018 роком.

  З метою реалізації завдань Програми щодо розвитку земельних відносин      в районі продовжується робота з формування ринку земель несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності.

          

       Земельний фонд Рокитнівського району станом на 01.01.2020 становив 235,0 тис. га, з них: 41,3 тис. га (17,6 відс.) займають сільськогосподарські землі, в тому числі 40,2 тис.га – сільськогосподарські угіддя; під лісами та лісовкритими площами знаходиться 155,1 тис. га (66,0 відс.); забудовані землі займають 4,2 тис. га (1,7 відс.); болота –  29,9 тис. га (12,7 відс.); відкриті землі без рослинного покриву – 1,1 тис. га  (0,5 відс.); води – 3,4 тис. га  (1,5 відс.).

              Протягом 2019 року в районі продано 15 земельних  ділянок державної та комунальної власності під об’єктами нерухомого майна на суму                     1403,0 тис.грн. На земельних торгах (аукціонах) продано  у власність                          6 земельних ділянок на суму 217,5 тис.грн. та право оренди на 15 земельних ділянок,  з  них: 3 земельні ділянки комунальної власності  з загальною річною орендною платою 34,9 тис.грн. та 12 земельних ділянок державної власності з загальною річною орендною платою   113,5 тис. гривень.

Крім того, передано у власність 1485 земельних ділянок  загальною площею 605,3 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, індивідуального садівництва та ведення особистого селянського господарства.

Станом на 01.12.2019  до органів місцевого самоврядування подано            115 заяв від учасників АТО на отримання у власність земельних ділянок із земель комунальної власності,  які розглянуто та прийнято  рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

З метою створення сприятливих умов для залучення в район інвестицій систематично проводиться відповідна робота з сільськими та селищними головами щодо визначення на територіях рад земельних ділянок  для реалізації інвестиційних проектів.

Проводиться робота по підготовці інформаційних матеріалів про району, де буде розміщена інформація про земельні ділянки і виробничі приміщення, які можуть бути запропоновані інвесторам для продажу або здачі в оренду.

Опрацьовані пріоритетні напрями щодо можливого залучення інвестицій в район, зокрема, у виробництво облицювальної плитки з граніту, заготівлю та переробку лісових ягід та грибів, виробництво будівельних блоків із відсіву.

  В районі функціонують підприємства, які є учасниками зовнішньоекономічної діяльності та мають частку іноземних інвестицій у статутному капіталі підприємства.

Обсяг залучених в економіку району прямих іноземних інвестицій станом на 1 жовтня 2019 року становив 935,6 тис. дол. США, з яких 88 відс. залучені у промислові підприємства.

Протягом січня-вересня 2019 року  за рахунок різних джерел фінансування в підприємства та організації району залучено 329900,0 тис.грн. капітальних інвестицій, що у 3,9 раза, або на 246004,0 тис.грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року. Частка району в обласному обсязі капітальних інвестицій склала 7,5 відсотка.

У будівельній галузі району виконані  роботи:

За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування з місцевого бюджету:

добудова шести класних кімнат з спортзалом Кисорицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в  с.Кисоричі  (1313,8 тис.грн.);

капітальний ремонт клубу в с. Єльне по вул. Жовтнева (414,8 тис. грн.);

капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Шкільна, 13                   в с. Блажове (502,5 тис. грн.);

капітальний ремонт приміщення ДНЗ № 1 «Теремок» (утеплення фасадів) по вул. Бекещука  в смт Рокитне (434,7 тис.грн.);

капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 2 «Струмочок» по вул. Поліська, 18                 в смт Рокитне (1157,7 тис.грн.);

 капітальний ремонт санвузла Біловізького ДНЗ (115,0 тис. грн.).

 

За рахунок залишку освітньої субвенції:

          технічне переоснащення системи опалення Єльнівського НВК                       «ЗНЗ І - ІІс.- ДНЗ» в с. Єльно по вул. Жовтнева, 54 ( 527,8 тис. грн.);

  капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІ ст. в с. Осницьк по                             вул. Центральній, (951,5 тис. грн.).;

         капітальний ремонт приміщення Сновидовицької ЗОШ І-ІІІ ст. (утеплення та опорядження фасадів) по вул. Ковпака, 2 (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (763,7 тис. грн.);

         капітальний ремонт покрівлі Боровської ЗОШ І-ІІІ ступенів                             (627,6 тис. грн.);

        реконструкція приміщення спортзалу Дертівської ЗОШ І-ІІІ ступенів              (120, 0 тис. грн.);

капітальний ремонт приміщення майстерні Масевицької                                 ЗОШ  І-ІІІ ступенів (299,0 тис. грн.);

технічне переоснащення приміщення котельні Біловізької                              ЗОШ  І-ІІІ ступенів ( 167,2 тис. грн.);

технічне переоснащення приміщення котельні Остківської                               ЗОШ  І-ІІІ ступенів  ( 174,8 тис. грн.);

технічне переоснащення системи опалення Біловізької ЗОШ І-ІІІ ступенів, (181,0 тис. грн.);

технічне переоснащення системи опалення Остківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, (180,4тис. грн.);

капітальний ремонт спортзалу Томашгородського НВК «Школа                       І-ІІІ ступенів-ліцей» в смт Томашгород ( 125,4 тис. грн.);

капітальний ремонт приміщення ОЗНЗ «Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» (влаштування пандуса) в смт Рокитне ( 79,8 тис. грн.);

капітальний ремонт підлоги спортивного залу Рокитнівського                           НВК «Школа І ступеня-гімназія» в смт Рокитне ( 106,2 тис. грн.);

проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на реконструкцію Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 28, кошторисна вартість 1250,0 тис. гривень. 

 

За рахунок субвенції  з обласного бюджету:

виготовлення проектно-кошторисної документації (30,0 тис. грн.) та виконання робіт  по капітальному ремонту ЗОШ I-III ступенів (утеплення фасаду) в с. Хміль (476,4 тис.грн.);

облаштування внутрішніх вбиралень у закладах загальної середньої освіти (освоєно 2626,9 тис.грн. коштів обласного бюджету та 287,9 тис. грн.  коштів районного бюджету).

        Для зміцнення матеріально-технічної бази сільських закладів культури проводились поточні та капітальні ремонти. Зокрема, в Кисорицькому сільському Будинку культури за кошти місцевого бюджету встановлено котел на твердому паливі, проведено ремонтні роботи системи опалення та приміщення роздягалень.

         На поточні ремонти закладів культури з районного бюджету витрачено 314,9 тис. грн.: в районному Будинку культури зроблено поточний ремонт вбиральні на суму 184,9 тис. грн., проведено ремонт ганку на суму               123,0 тис. грн., замінено електропроводку двох кабінетів на суму 30,0 тис. грн., встановлено водовідливи на суму 35 тис. гривень.

        У січні-вересні 2019 року в районі прийнято в експлуатацію                      12,5 тис.м2  загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що у 1,6 раза більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Протягом року розроблено та затверджено 4 генеральні плани суміщені з проектом детального планування території населених пунктів, 2 плани зонування території та 5 детальних планів території. Погоджено 804 проекти землеустрою, видано громадянам, суб'єктам господарювання 135 будівельних паспортів забудови земельних ділянок та  26 містобудівних умов і обмежень.

          З метою висвітлення актуальної інформації щодо регулювання містобудівної діяльності у всіх місцевих радах оформлено «Куточок забудовника».

          Рокитнівською філією «Райавтодор» виконувалися роботи по експлуатаційному утриманню доріг місцевого значення та наданню послуг підприємствам, установам та організаціям. У  2019 році виконано робіт власними силами на 6209,7 тис.грн., що на 28,2 відс., або на 2445,0 тис.грн. менше у порівнянні з   2018 роком.

Продовжувалася робота з реформування та розвитку житлово-комунального господарства району.

 Протягом року проведено ремонт під’їздів в будинках  по                         вул. Горького, 17, Горького,15, Горького, 26, Проектуюча, 1, Проектуюча, 4; проведено заміну вхідних дверей в житлових будинках по вул. Горького, 26 (2-й і 3-й під’їзди), Варшавська, 13 (1-й під’їзд); замінено трубу водопостачання у підвалі будинку по вул. Проектуюча, 1; проведено ремонт покрівлі будинків по                               вул. Спортивна,10 та Проектуюча, 4 в смт Рокитне.

  На 34 житлові будинки видано паспорти готовності та акти перевірки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року.

Рокитнівською та Томашгородською селищними радами надавалася фінансова підтримка комунальним підприємствам: Томашгородському ВУЖКГ – 862,0 тис.грн., КП «Рокитнекомунсервіс» – 516,4 тис.грн.,                                        КП «Рокитневодоканал» – 508,2 тис.грн., КП «Рокитнекомуненергія» –                494,0 тис.грн.  Для виконання робіт по  благоустрою вулиць смт Рокитне з бюджету Рокитнівської селищної ради профінансовано КП «Рокитне»                  1206,6 тис.грн., Томашгородською селищною радою –  183,1 тис.гривень.

Томашгородською селищною радою у 2019 році закуплено                                15 контейнерів для збору твердих побутових відходів та придбано насос для каналізаційної системи селища.

Рокитнівською селищною радою профінансовано 40,0 тис.грн. за надання послуг по освітленню вулиць; 506,0 тис.грн. – на виконання робіт по влаштуванню тротуарів по вулицях селища; 1718,1 тис.грн. – на проведення робіт по поточному ремонту вулиць. Придбано трактор для прибирання вулиць селища.

        

Рокитнівською сільською радою проводиться збирання  та вивезення від господарств населення, яке проживає в с.Рокитне, твердих побутових відходів.

          В районі зареєстровані три об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Протягом  2019 року газифіковано 15 житлових будинків у селах Масевичі, Рокитне та смт Рокитне.

                                                                                                                                     

У січні-листопаді 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 366 домогосподарствам, з них у сільській місцевості –             201 домогосподарству.

Сума призначених субсидій у січні-листопаді 2019 року становила              208,1 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 99,7 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2019 року становив 444,8 гривень.

Крім того, 1287 домогосподарствам було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 4419,4 тис.грн, з них у сільській місцевості – 1286 домогосподарствам на суму 4413,9 тис. гривень.

Середній розмір призначеної у листопаді 2019 року субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3433,3 гривень.

        Протягом     року   значна    увага  приділялася   призначенню  субсидій на

житлово-комунальні послуги та тверде паливо і скраплений газ. У 2019 році 100-відсотково проведений перерахунок житлових субсидій на опалювальний період 2019/2020 року.  Станом на 01.01.2020  кількість отримувачів житлової субсидії становить 2133 осіб, з яких 787 отримувачів у готівковій формі,                 1346 отримувачів у безготівковій формі. 85 одержувачам субсидії призначено згідно з рішенням комісії з питань призначення соціальних допомог, субсидій і пільг.

  Основною метою у сфері  пасажирських перевезень та послуг зв’язку є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення у безпечних та якісних послугах. 

        До складу пасажирської автомобільної системи району, яка обслуговує                   18 обласних, 21 внутрішньорайонний та 7 міжобласних маршрутів, входять                 22 перевізники – фізичні особи.

         З автостанції смт Рокитне виконуються рейси міжобласних автобусних маршрутів Рокитне – Житомир, Рівне – Рокитне – Олевськ, Сарни – Київ через Рокитне.

        Загальна експлуатаційна довжина залізничних колій у Рокитнівському районі становить 38 км. В районі знаходяться три залізнодорожні лінійні станції: в смт Рокитне, смт Томашгород та в с.Остки.

  Рокитнівським телекомунікаційним цехом електрозв’язку № 15 впродовж 2019 року підключено до мережі Інтернет 50 абонентів, проте, відключено      250 абонентів стаціонарного зв’язку.

  Поштова мережа району складається з 25 відділень. За 2019 рік надано послуг поштового зв’язку на  4021,0 тис.грн., що на 11,0 відс. менше у порівнянні з 2018 роком.

  Рокитнівською дільницею ПАТ «Рівнеобленерго» виконані роботи по розчистці ПЛ-0,4 кВ довжиною  24,1 км, виконані роботи по встановленню розвантажувальних  КТП в  с. Хміль та  с. Дроздинь.

  Стратегія розвитку сфери торгівлі у 2019 році полягала у розширенні  мережі споживчого ринку.

  З початку року інфраструктура споживчого ринку району зросла на                  6 об’єктів, в тому числі   на  4 об’єкти у сільській місцевості.

  Всього на споживчому ринку району станом на 01 грудня 2019 року  функціонують 419 магазинів, 56 закладів ресторанного господарства, 18 кіосків, 22 аптечні заклади, 7 АЗС та промислово-продовольчий ринок.

  Фактична забезпеченість торговельною площею на 1000 жителів  в          цілому по району становить 190,4 відс. встановленого нормативу, в тому числі для міського населення цей показник у 6,5 раза більше нормативу, для жителів сільської місцевості складає 79,7 відс. від нормативу.

Заклади торгівлі функціонують у кожному  населеному  пункті району, окрім с. Старики, куди  продукти завозяться  підприємцями.

У 20 населених пунктах району один раз у тиждень здійснюється виїзна торгівля промисловими та продовольчими товарами фізичними                      особами - підприємцями.

В супермаркеті «СамМаркет», який розташований в смт Рокитне, та в магазинах Березівського ССТ  здійснюється реалізація продуктів дієтичного та лікувально-профілактичного харчування.

З метою забезпечення споживчого ринку продовольчими товарами місцевих виробників періодично на продовольчому ринку в смт Рокитне  та в населених пунктах району приватними підприємцями та сільським населенням здійснюється продаж сільськогосподарської продукції (зерно, картопля, овочі, фрукти, молочна продукція, м’ясо).

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, без урахування обороту фізичних осіб-підприємців, у порівнянних цінах за січень – вересень 2019 року (останні статистичні дані) склав 150950,1 тис.грн., що на 8,2 відс. менше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року.

У зовнішньоекономічній сфері  район співпрацює з партнерами                 24 країн світу. У січні-жовтні 2019 року експорт товарів становив                          9049,6 тис. дол. США, імпорт – 8567,6 тис. дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2018 року експорт зменшився  на 29,7 відс., а імпорт збільшився у               6,5 раза.

          Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Німеччини та Угорщини.

          Основу товарної структури експорту складали вироби із скла, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу,Туреччину, Чехію.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної  промисловості.

   

Станом на 01.12.2019 на території району функціонували 52 об’єкти побутового обслуговування населення. В основному, заклади побуту належать фізичним особам-підприємцям, та розташовані в селищах району.

Серед юридичних осіб побутові послуги надає товариство «Фірма побутових послуг «Полісся», яким за  звітний період надано послуг населенню та іншим споживачам по пошиттю та ремонту одягу, постільної білизни та інших побутових послуг на суму 2494,0 тис. грн., що на 11,1 відс., або на            249,2 тис.грн. більше ніж за  відповідний період 2018 року.             

Протягом 2019 року залучались фінансові ресурси районного центру зайнятості серед безробітних, які проходили навчання  за програмами у сфері побуту:  кухар, бармен, перукар-модельєр, манікюрник, кравець.

Забезпечується внесок малого  підприємництва у вирішення актуальних проблем району.

В районі  станом на 01 січня 2019 року підприємницьку діяльність здійснювали 896 фізичних осіб-підприємців.  За 2019 рік зареєстровано                      153 фізичні особи-підприємці та  8 суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб. Проте, 87 фізичних осіб-підприємців та 3 юридичні особи припинили  підприємницьку діяльність.

            З метою створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг діє центр надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, затверджений розпорядженням голови Рокитнівської райдержадміністрації «Про центр надання адміністративних послуг Рокитнівської районної державної адміністрації» від 20.03.2015 №55, зареєстрованим у Рокитнівському районному управлінні юстиції Рівненської області 27.03.2015 за №2/202 зі змінами, внесеними розпорядженням голови Рокитнівської райдержадміністрації від 21.03.2016 №66, в кількості                            51 адміністративна послуга.

Структура адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг в розрізі суб’єктів надання адміністративних послуг у 2019 році:

36 відс. – послуги, які надаються структурними підрозділами райдержадміністрації;

64 відс. – послуги, які надаються територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади.

За 2019 рік надано 4550 адміністративних послуг, в основному, це послуги по реєстрації земельних ділянок в ДЗК, видача витягу з ДЗК, реєстрація права власності на нерухоме майно та іншого речового права, видача будівельного паспорта, паспорта прив'язки тимчасової споруди та містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, реєстрація громадських організацій та внесення змін до установчих документів громадських організацій, політичних партій та профспілкових організацій.

          На виконання заходів районної програми щодо надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва протягом 2019 року  розпорядниками коштів місцевого бюджету з суб’єктами малого бізнесу району заключено 11 договорів на закупівлю товарів та виконання робіт на                      суму  5269,8 тис. гривень. 

Весь комплекс заходів, який був направлений на підтримку та розвиток підприємництва в районі, дозволив забезпечити виконання основного показника. Надходження до бюджетів усіх рівнів  від діяльності суб’єктів малого підприємництва за  січень – вересень 2019 року становили 46398,0  тис. грн., або 31,4 відс. від загальної суми надходжень. В тому числі надходження до місцевого бюджету склали 35842,5 тис грн. (39,2 відс.). В тому числі малими підприємствами сплачено до зведеного бюджету 28867,2тис.грн., фізичними особами-підприємцями – 17530,8 тис. гривень.

Як і передбачалось у Програмі, в районі забезпечено зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

         За   2019 рік  до  бюджетів усіх  рівнів  надійшло  208561,9 тис.грн., що на 15,1 відс., або на 27413,6 тис.грн. більше у порівнянні з 2018 роком. В тому числі: до загального фонду Державного бюджету надійшло 81161,3тис.грн.,  платежі до Державного бюджету збільшилися в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 13,5 відс., або на 9658,8 тис.грн., до місцевого бюджету  надійшло 127400,6 тис.грн., що становить 116,2 відс. до суми надходжень у                    2018 році. В грошовому вираженні надходження до місцевого бюджету збільшилися на  17754,8 тис.гривень.

        Надходження по єдиному соціальному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  за  2019 рік становлять  135319,8 тис. грн., і у порівнянні з 2018 роком збільшилися на 7,2 відс., або на   9072,1тис. гривень.       

          До загального фонду бюджету району у 2019 році надійшло                102777,4 тис. грн. власних доходів, у тому числі надходження до районного бюджету склали 63362,8 тис. грн., а показники виконання планових обсягів становлять, відповідно, 108,4 та 105,8 відс.  В  порівнянні  до 2018 року надходження доходів до бюджету  району  збільшились  на 8074,0тис. грн., до районного бюджету – на 5683,4 тис. гривень.

          Серед органів місцевого самоврядування, затверджений розпис власних  доходів виконали  12 сільських та 1 селищна рада.

          Не забезпечено виконання планових показників по власних доходах  Рокитнівською селищною радою, у якої показник виконання склав                            98,0 відс., а до планових призначень на звітний період не надійшло                  252,2 тис. гривень.

         Бюджетом району  отримано базову дотацію з державного бюджету в сумі        38638,0 тис. грн., дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  в сумі 28266,4 тис. грн., що становить 100,0 відс. до потреби.

          Обсяг отриманих з державного бюджету субвенцій по загальному фонду склав   232676, 8 тис. грн., або 100,0  відс. до затверджених призначень.

          Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату за  спожиті енергоносії та комунальні послуги.

         До бюджету Пенсійного фонду України у 2019 році від суб’єктів господарювання надійшло 663,3 тис. грн. Завдання виконано на 105,8 відс., додатково залучено  надходжень у сумі 38,4 тис. гривень. У порівнянні з              2018 роком власні надходження збільшилися на 40,8 відс., або на                         192,1 тис. гривень.

          Відповідно до завдань Програми в  районі забезпечено зростання заробітної плати.

      Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій району у ІІІ кварталі 2019 року (останні статистичні дані) склала 7665 грн., що на 28,2 відс. більше порівняно з ІІІ кварталом  2018 року.

Згідно оперативних даних заборгованість із заробітної плати  на 01 грудня 2019 року становила 60,0 тис.грн. Це борг економічно активного підприємства.

Проведено 13 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення з питань, пов’язаних із своєчасною виплатою заробітної плати, виведення заробітної плати та зайнятості населення з тіньового сектору економіки.

      Проводиться робота по підтримці незайнятого населення.

          Протягом 2019 року послугами служби зайнятості скористалось                 2132 особи з числа безробітних громадян, що на 31особу менше в порівнянні з аналогічним 2018 роком.

Працевлаштовані 1598 осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, одного безробітного  працевлаштовано шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До участі в громадських та тимчасових роботах залучено                              169 безробітних.

Професійну підготовку, перепідготовку та  підвищення кваліфікації пройшли 379  безробітних.

Послугами  служби зайнятості скористались 2 внутрішньопереміщених особи. З демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, послугами користувалися  35 осіб, з яких 9 осіб було працевлаштовано, 5 осіб брали участь у тимчасових роботах, 3 особи було залучено до профнавчання.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості на 01.01.2020 становила 17 вакансій у 14 роботодавців. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 35 осіб.

Чисельність незайнятих громадян порівняно з початком року зменшилася на 14,1 відс. або на 99 чол. і станом на 01.01.2020 становила  601 особу.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2019 року становив 2119 грн., що дорівнює 51 відс. законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 Особлива увага в звітному періоді приділялась соціальним  питанням.

За 2019 рік  район отримав 255912,1 тис. грн. субвенції із державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, що на 2758,0 тис.грн. більше у порівнянні з 2018 роком.  Станом на 01.01.2020 заборгованість по виплатах державної соціальної допомоги  відсутня.

На виконання програм соціального захисту населення району, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2019 рік  профінансовано 72 148,3 тис.грн., що на 16899,9 тис.грн. більше в порівнянні з 2018 роком. Аптечним та медичним закладам  відшкодовано кошти в сумі 912,1тис.грн. за ліки по безкоштовних рецептах лікарів та пільгове зубопротезування, що на 342,0 тис.грн. менше в порівнянні з 2018 роком.

Протягом 2019 року в санаторно-курортних закладах оздоровлено                 83 дітей - інвалідів, захворювання яких пов’язане з наслідками аварії на ЧАЕС, та 558 осіб І категорії, які мають захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, що на 356 чол. більше ніж у  2018 році.

З 01 січня 2018 року громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які відповідно до Порядку надання щорічної допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку,  мають право отримати грошову компенсацію замість путівки. У 2018 році 84 особи отримали таку компенсацію на загальну суму 40,4 тис. гривень, у 2019 році виявили бажання отримати компенсацію  12 осіб на загальну суму 6, 3 тис. гривень.

          Для покращення роботи з соціального захисту громадян та інвалідів в районі діє територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). До структури територіального центру входять відділення соціальної допомоги вдома, відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги,  послугами яких протягом 2019 року  охоплено 1610  громадян.

          В 2019 році  за рахунок коштів  районного бюджету комісією з надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення 256 малозабезпечених громадян, інвалідів, осіб, переміщених із території АТО, поранених осіб  та учасників АТО отримали допомогу на загальну суму               299,0 тис. гривень.

14 інвалідів та малозабезпечених осіб району отримали допомогу з обласного фонду соціального захисту інвалідів  на суму 11,5 тис. гривень. 

         Профінансовано коштів на оплату житлово-комунальних послуг по пільгах та субсидіях на суму 9608,2 тис.грн., та витрати на придбання скрапленого газу та твердого палива на суму 16431,0 тис. гривень.    Відшкодовано по пільгах за послуги  зв’язку  161,7 тис.грн. та пільговий проїзд у міжміському маршруті на суму 20,0 тис.гривень.

Виплачено одноразову грошову допомогу 19 матерям-героїням на загальну суму  365,0 тис.  гривень.

Складені  списки ветеранів війни, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачена виплата разової грошової допомоги. В 2019 році виплачено одноразову допомогу 692 ветеранам війни  на загальну суму 778,6 тис.грн. Крім того,                  166 учасників бойових дій АТО отримали дану допомогу на загальну суму 214,9 тис. гривень.

                 Впродовж року прийнято документи від 191 інваліда для забезпечення їх засобами реабілітації. Забезпечено безкоштовно від заводів-виробників                       82 осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації; 109 осіб з інвалідністю отримали направлення в протезні цехи.  У 2019 році  забезпечені санаторно-курортними путівками  52 особи з інвалідністю, учасники бойових дій АТО,  ветерани війни.

         Виявлено 90 осіб, які приїхали до Рокитнівського району з окупованої території, з них 66 дорослих та 24 дітей (46 сімей).

         Направлено трьох дітей з інвалідністю в Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, дві особи з  інвалідністю направлено на  реабілітацію до Міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів м. Львів та Рівненського обласного центру професійної реабілітації інвалідів.

          Значна увага приділялась питанням соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Службою у справах дітей райдержадміністрації впроваджено систему обліку дітей різних категорій згідно з Порядком виявлення та ведення обліку дітей. Ведеться електронна база ЄІАС «Діти». Станом на 01.11. 2019  на обліку перебувало 126 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: дітей-сиріт – 35, дітей, позбавлених батьківського піклування – 91. За  рік 8 дітям встановлено статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

 Проводиться робота із першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї. На даний час на території району зареєстровано один дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 5 дітей,  та сім прийомних сімей, в яких проживає 15 дітей.

Створено реєстр обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Систематично здійснюються перевірки умов утримання та виховання сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах.

         З метою попередження злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх службою у справах дітей райдержадміністрації протягом року проведено       180 рейдів-перевірок «Діти вулиці». З районного бюджету виділено                       81,0 тис. грн.  для проведення рейдів «Діти вулиці»,  «Урок»,  заходів до               Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня Святого Миколая, для надання адресної допомоги до Великодніх свят дітям, які потрапили у складні життєві обставини.

            Працівниками районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2019 року проінспектовано 147 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Виявлено та поставлено на облік 26 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховується                               60 неповнолітніх дітей. Під соціальний супровід взято 22 сім’ї, в яких виховується 52 дитини.  Для дітей-сиріт та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,  організовано та проведено «круглий стіл» «Все для тебе», конкурси малюнків на асфальті, присвячені Дню Перемоги, Дню Незалежності, планується організування новорічного свята «Що приніс нам Святий Миколай» та здійснюється організація поїздки в м. Рівне для дітей вимушених переселенців та дітей учасників ОСС з нагоди святкування новорічних свят в обласному академічному українському музично-драматичному театрі. Проведена благодійна акція  по збору вживаних речей «Готуємось до зими» для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Працівниками та фахівцями із соціальної роботи через спеціалізоване формування «Мобільний консультативний пункт» здійснено           38 виїздів, під час яких охоплено 36 населених пунктів району, 883 особам надано інформаційні, соціально-психологічні, педагогічні послуги.

         Здійснено оцінку потреб 66 сімей, які брали участь в антитерористичній операції з метою виявлення  їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують.

          У навчальних закладах району проведено 7 заходів щодо попередження насильства, якими охоплено понад 400 старшокласників.

На виконання заходів районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2022 року впродовж 2019 року в районі забезпечено оздоровленням 548 дітей, що становить 5,8 відс. від загальної кількості дітей шкільного віку.  Крім того, 28 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, оздоровлено на базі ДПУДЦ «Молода гвардія» та  ДПУ МДЦ «Артек».

З метою організації змістовного дозвілля молоді проводилися заходи  до Міжнародного Дня захисту дітей,  Дня молоді, Дня Незалежності, Дня студента тощо. Проведено турнір з  волейболу «Кубок пам’яті», присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ої річниці виведення військ з Афганістану.

Загальний обсяг  касових видатків на утримання галузі охорони здоров’я у 2019 році становив  44594,1 тис. грн. і зменшився у порівнянні з 2018 роком на 21,4 відс., або на 12136,2 тис. гривень.

 Медико-санітарну допомогу населенню району надають комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної  допомоги» Рокитнівської районної ради, до складу якого входять     10  лікарських амбулаторій  загальної практики / сімейної медицини та                     30  фельшерсько-акушерських пунктів, комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня» та комунальний заклад «Рокитнівська районна стоматологічна поліклініка».

 Для надання стаціонарної допомоги в Рокитнівській центральній районній лікарні функціонує  231 стаціонарне ліжко,  та 93 ліжка денного перебування в амбулаторних закладах.

 За  січень – листопад 2019 року  у  відділеннях центральної районної лікарні проліковано 7843 чол. Середня тривалість перебування хворого на ліжку  становить  9 днів.

Протягом 11 місяців 2019 року  в районі народилось 918 дітей, в тому числі в акушерських  відділеннях Рокитнівської ЦРЛ проведено 498  пологів, при яких народилося  504 дитини (із них 6 двійнь).

В районі продовжується реалізація реформи галузі охорони здоров'я щодо національної кампанії «Обери свого лікаря». КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД» станом на 01.12.2019 укладено 38975 декларацій, що становить 67,0 відс. усього населення району. Всі амбулаторії підключені до мережі Інтернет, організовано відповідні місця для підписання декларацій між лікарем та пацієнтом.

Відповідно до умов медичної реформи, для запровадження системи електронного здоров’я, КНП «Рокитнівська ЦРЛ» Рокитнівської районної ради проводиться робота по комп’ютеризації лікарні, що є однією із вимог для укладання договору з Національною службою здоров`я України про медичне обслуговування населення. Для придбання комп’ютерної техніки із районного бюджету виділено  57,8 тис. гривень.

Для покращення матеріально-технічного стану лікарні та підвищення якості надання медичних послуг протягом січня-листопада 2019 року придбано обладнання та апаратури на суму 376,7 тис. грн. та   медичних засобів на  суму 680,5 тис. гривень.

Реалізується Урядова програма «Доступні ліки», яка дає змогу забезпечувати безкоштовними ліками або з частковою доплатою категорії населення, яке хворіє на цукровий діабет, бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання.  Укладені угоди з аптечними мережами (в тому числі, які розміщені і в сільських/селищних місцевостях), які забезпечують  лікарськими препаратами. За 2019 рік виписано 9250 рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів; отримали лікарські засоби в межах програми 7310 чоловік на суму 1613,4 тис. гривень.

У 2019 році з районного бюджету  на виконання заходів районної програми «Діти Рокитнівщини» профінансовано 180,0 тис. грн. По програмі «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» за рахунок державного бюджету профінансовано 846,4 тис.грн., та                      150,0 тис.грн. –  за рахунок місцевого бюджету.

В 2019 році на покращення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу,  закуплені ваги для дітей та дорослих, ростоміри, тонометри, пульсоксиметри, отофтальмоскопи, пікфлуометри, глюкометри, сумки лікаря, швидкі тести на ВІЛ-інфекцію, гепатит В, С, тропоніни; закуплено 4 ноутбуки.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій

придбано предметів довгострокового користування та обладнання  на суму 679,2 тис.грн. (ноутбуки, холодильники, пральну машину, комплект меблів, проведено капітальний ремонт покрівлі ЛА ЗПСМ с. Карпилівка, медичне обладнання).

          З метою покращення та наближення медичної допомоги населенню, згідно з затвердженими графіками, здійснюються виїзди лікарських бригад в населені пункти району.

У селах  Блажове та Томашгород на стадії завершення  будівництво нових сучасних амбулаторій за рахунок державної субвенції на розвиток сільської медицини.  

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на розвиток освітньої галузі  у 2019 році, склав 294435,3 тис. грн., що на 4,7 відс., або на 13204,7  тис. грн. більше ніж у 2018 році.

         У 2019 році в районі  функціонували 26 навчальних закладів, що надають послуги у здобутті дошкільної освіти, з них 19 дошкільних навчальних закладів та 7 закладів загальної середньої освіти за типом НВК «ЗНЗ-ДНЗ», у яких отримували дошкільну освіту 1827 вихованців у 76 групах.

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років становить 68 відс., в тому числі по селищах – 100 відс., по селах – 60 відс. Усіма формами дошкільної освіти охоплено  98 відс. дітей.

Проводилася робота зі створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. На даний час в районі діють шість закладів дошкільної освіти комбінованого типу, в яких функціонує 7 логопедичних груп та одна інклюзивна група в закладі дошкільної освіти №3 «Казка».

Виховний процес у закладах дошкільної освіти забезпечують                         200 педагогів. З них 140 чол. (70 відс.) мають повну вищу освіту, 60 чол.                (30 відс.) – базову вищу освіту.

Здійснюється  організований підвіз 35 вихованців із с. Олександрівка до закладу дошкільної освіти, який діє у с. Кисоричі.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів налічує 33 навчальні заклади (опорний загальноосвітній навчальний заклад  «Рокитнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3», один  навчально-виховний комплекс-гімназія, два навчально-виховні комплекси-ліцеї, одинадцять загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІ ступенів, дев’ять загальноосвітніх навчальних закладів  І – ІІ ступенів, сім навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»  та два заклади початкової освіти, у яких навчається  9652 учні.  

Всі першокласники навчаються за новим Державним стандартом початкової школи і отримують якісно новий зміст освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

З метою створення комфортного освітнього середовища, організації освітнього процесу, реалізації інтегрованого навчання та забезпечення необхідних умов, засобів і технологій для навчання учнів 1-х класів у 2019/2020 навчальному році придбано шкільні меблі на суму 1054,8 тис. грн., інтерактивні комплекси (дошка, ноутбук) та мультимедійні контенти (принтер, ламінатор, фарба, плівка, папір) на суму 1016,5 тис. грн., дидактичний матеріал на суму 633,4 тис. грн.

В навчальних закладах функціонує 42 навчальних комп’ютерних комплексів. Загальна кількість персональних комп’ютерів становить                      665 одиниць.

У 2019 році придбано 6 проекторів, закуплено 7 навчально-комп’ютерних комплексів та 131 ноутбук, які розподілено в навчальні заклади району.

14 предметних кабінетів закладів освіти району забезпечені мультимедійним обладнанням.

Поглибленим вивченням з української мови охоплено 161 учня, з математики –54 учні,  з біології  – 16 учнів.

Регулярно та в повному обсязі здійснюється оприлюднення нормативних документів  на порталі «Освіта Рівненщини». Функціонують сайти відділу освіти районної державної адміністрації (методичного кабінету) і всіх навчальних закладів району.

 У 2019 навчальному році у 35 навчальних закладах були організовані літні  мовні табори, до роботи у яких було залучено 634 учні та 52 вчителі.

  Загальноосвітні навчальні заклади провели літні мовні табори з англійської мови, а також працювали за інтелектуально-пізнавальним напрямком.

  У 2018-2019 навчальному році відповідно до висновків районної психолого-медико-педагогічної консультації та заяв батьків організовано індивідуальне навчання для 93 учнів за станом здоров’я. Для 29 учнів із особливими освітніми потребами відповідно до заяв батьків та висновків Рокитнівського інклюзивно-ресурсного центру у 14 закладах відкрито 27 класів із інклюзивним навчанням.

У 2018-2019 навчальному році в обласному етапі олімпіад взяли участь            79 учнів,  37 з них вибороли призові місця, а саме І місце – 4 учні, ІІ місце –             14 учнів, ІІІ місце – 19 учнів.

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України стали 24 учні району. Учень 11 класу Глиннівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» виборов            ІІІ  місце  у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук в секції «Етнологія». 

В 2018-2019 навчальному році переможцями Всеукраїнських та обласних конкурсів стали 95 учнів в індивідуальних конкурсах і 12 учнів у командних конкурсах.

Тридцять дев’ять вихованців Рокитнівської дитячо-юнацької спортивної школи стали переможцями юнацьких спортивних ігор Рівненської області серед юнаків, чемпіонату Рівненської області серед молоді та на Міжнародному рівні.

  З метою виявлення талановитих, творчих спеціалістів, виховання у молодих педагогів почуття відповідальності і гордості за обрану професію щорічно проводиться конкурс серед педагогічної молоді «Шукаємо молоді педагогічні таланти».

Забезпечено повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-11 класів.

         Організовано підвезення 439 учнів, 99 вихованців дошкільних навчальних закладів, що становить 100 відс. до потреби.

         

Фізкультурноздоровчою та спортивно-масовою роботою  в районі охоплено  12,0 тис. осіб.  Діє Рокитнівська дитячо-юнацька спортивна школа Рокитнівської районної ради, комунальний заклад «Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», футбольний клуб «Полісся-Рокитне», Рокитнівське районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос», районні федерації футболу, настільного тенісу, шахово-шашкова федерація, асоціація вільної боротьби.

На виконання заходів районної програми розвитку фізичної культури і спорту у 2019 профінансовано з бюджету району 230,0 тис. гривень.

В районі культивуються шість видів спорту: бокс, баскетбол,  вільна боротьба, футбол, настільний теніс, гирьовий спорт .

В Рокитнівській дитячо-юнацькій спортивній школі працюють                       10 тренерів та займаються 368 дітей. У 2019 році на функціонування ДЮСШ з районного бюджету  виділено 1462,0 тис грн., в. т. ч. на навчально-спортивну  роботу –  147,0 тис гривень. 

З метою організації змістовного дозвілля дітей та молоді, ефективного розвитку фізичної культури та спорту, пропаганди здорового способу життя, профілактики захворювань,  впродовж 2019 року проведено ряд заходів, а саме: 09 лютого проведено турнір з  волейболу «Кубок пам’яті», присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ої річниці виведення військ з Афганістану; 17 березня проведено турнір по баскетболу на кубок воїна-інтернаціоналіста Сергія Кучера; 06 квітня – чемпіонат Рокитнівського району з баскетболу; 14 квітня проведено турнір по волейболу на кубок воїна-інтернаціоналіста Василя Близнюка; 07 травня – чемпіонат Рокитнівського району з волейболу; 1 червня проведено відкритий Всеукраїнський юнацький турнір з вільної боротьби «Малюк-2019», присвячений Дню захисту дітей; 30 червня проведено спортино-масові заходи, присвячені Дню молоді; впродовж липня-серпня відбувалися ігри Чемпіонату Рокитнівського району з футболу серед чоловічих команд сезону 2019 року;            24 серпня проведено ІІ особистий турнір з настільного тенісу до Дня незалежності України; 14 вересня проведено турнір Рокитнівського району з мініфутболу, присвяченого Дню фізичної культури і спорту тощо. Забезпечено участь команд району в обласних змаганнях з видів спорту.

В рамках проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» в Рокитнівському районі за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення облаштовано та упорядковано 40 спортивних споруд  та спортивних майданчиків.

З метою розвитку та підтримки паралімпійського руху в районі функціонує комунальний заклад «Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», в якому займаються  48 вихованців з особливими потребами. Вихованці закладу регулярно займаються спортом на базі центру (теніс настільний, шашки, шахи), а також у гуртках і секціях загальноосвітніх навчальних закладів району.

У 2019 році на функціонування комунального закладу «Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» із районного бюджету виділено 1076,0 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту – 30,0 тис. гривень.

          Забезпечується проведення спортивно-масових заходів для ветеранів - спортсменів району та їх участь в обласних спортивно-масових заходах, зокрема з волейболу, футболу.

17-19 травня на території села Осницьк Рокитнівського району відбувся регіональний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Джура-прикордонник», куди з’їхалися представники трьох прикордонних районів Рівненської області. Паралельно відбувався семінар-тренінг, спрямований на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Джура-прикордонник». Учасниками семінару стали 60 виховників з 15 областей України.

          На утримання установ культури загальний обсяг касових видатків в                   2019 році склав  14305,1 тис. грн., що на 9,1 відс., або на 1192,8 тис. грн. більше ніж у 2018 році.

            В районі збережено мережу установ і закладів культури, яка включає       68 установ і закладів, у яких  діють 174 колективи аматорської творчості.

Дев'ять колективів аматорської творчості  носять звання «народний»   та    п'ять – «зразковий»: народний аматорський фольклорний колектив «Берегиня» Залавського сільського клубу, народний аматорський фольклорний колектив «Блажевчанка» Блажівського сільського Будинку культури, народний аматорський фольклорний колектив "Вербиченька" Томашгородського сільського Будинку культури, народний аматорський фольклорний колектив «Куточане» Рокитнівського сільського Будинку культури, чоловічий ансамбль "Обрій"  районного Будинку культури, народний аматорський хоровий колектив «Льоноцвіт» Рокитнівського сільського Будинку культури, народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» районного Будинку культури, народний аматорський театр естрадних мініатюр районного Будинку культури, народний академічний хор районного Будинку культури, зразковий дитячий фольклорний колектив "Полісяночка" Залавського сільського клубу, зразковий танцювальний колектив «Рокита» районної дитячої музичної школи, зразковий  хоровий колектив районної дитячої музичної школи, зразковий фольклорний колектив Блажівського сільського Будинку культури та  дитячий фольклорний колектив Рокитнівського сільського Будинку культури "Веселики".

          Аматори сцени  брали участь у різноманітних  фестивалях, конкурсах  та інших культурно-мистецьких заходах. Зокрема, народний аматорський  фольклорний колектив «Берегиня» Залавського сільського клубу прийняв участь  у  обласному фестивалі народної творчості та побуту «Барви Надстир’я», який проходив у м. Вараш; народний ансамбль української пісні «Калина» районного Будинку культури прийняв участь в святкуванні Дня Незалежності України в м. Костопіль, етно-тур фесті «Бурштиновий шлях»   в смт Зарічне, а також побував у Польщі в м. Влодаві на фестивалі «Соботкі поліські» та місті Черемха на фестивалі «Джерела»; народний аматорський фольклорний колектив «Вербиченька» Томашгородського сільського Будинку культури приймав участь в етно-еко-фесті «Буща папороть» в с. Буща Здолбунівського району; танцювальний колектив районного Будинку культури приймав участь у  обласному фестивалі хореографічного мистецтва «Надслучанські вихиляси» в м. Сарни;  творча родина Клімцових Томашгородського сільського Будинку культури взяла участь у III обласному турі фестивалі конкурсі «І творчістю хата багата» в м. Березне; жіночий вокальний ансамбль «Червоні маки» Остківського сільського клубу брав участь у обласному фестивалі народного мистецтва «Водіння куста» в с. Сварицевичі Дубровицького району;  вокально–хореографічний  ансамбль «Живограй» Сновидовицького сільського Будинку культури  прийняв участь  у всеукраїнському фестивалі народної історії та побуту «Красносільські вітряки» в селі Красносілля Гощанського району; народний аматорський фольклорний колектив «Блажевчанка» Блажівського сільського Будинку культури приймав участь в обласному фольклорному етнографічному фестивалі «Журавлина» в          с. Бродниця Зарічнянського району. Кращі колективи району, а саме: вокальний ансамбль Томашгородського клубу, солістка Кушнір Настя клубу села Буда,   читець Оля Ничипорчук  Масевицького сільського Будинку культури,  фольклорний колектив «Берегиня» Залавського сільського клубу  приймали участь в обласному фестивалі сільських колективів аматорської творчості «Таланти твої Рівненщино» в м. Сарни. Народний аматорський  фольклорний колектив «Берегиня» Залавського сільського клубу став переможцем фестивалю і був запрошений на  заключний концерт  переможців сільських колективів аматорської творчості «Таланти твої Рівненщино» в  с. Зоря Рівненського району.

        25 березня 2019 року зразковий хореографічний колектив «Рокита» районної дитячої музичної школи та учень фортепіанного відділу   взяли участь в міжнародному фестивалі-конкурсі «Празький зорепад» (Чехія), які гідно представили Україну на міжнародному рівні і здобули почесні І місця.   

22 червня поточного року   народний аматорський ансамбль української  пісні «Калина» прийняв участь у фестивалі «Sobotki poleskie» м. Влодава республіка Польща.

Народний аматорський фольклорний колектив «Куточани» Рокитнівського сільського будинку культури  прийняв  участь  в міжнародному  фестивалі «Ordogkotlan» у рамках міжнародного проекту «Поліфонія» (Угорщина – Франція – Україна).

За підсумками обласного конкурсу-огляду сільських бібліотек Рівненської області «Краща сільська бібліотека», який ініціювала Громадська організація «Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації» переможцем конкурсу-огляду «Краща сільська бібліотека» стала - бібліотека-філія смт Томашгород Рокитнівського району.

До шістки фіналістів конкурсу, крім переможця, увійшла бібліотека-філія села Рокитне Рокитнівського району.

У вересні п.р. в с. Остки відбувся перший на Рівненщині еко-фестиваль українських бардів під відкритим небом «Бурштинові рими». Захід відбувся за ініціативи місцевого літературного об’єднанням «Рокита». Для гостей та учасників свята бібліо-майстрині провели майстер класи «Мішечок хорошого настрою», «Подарункова квітка для мами», «Патріотичні браслети».

  Клубними установами і закладами культури району станом на 01.12.2019 надано платних послуг на суму  664,3 тис. грн., що на 174,4 тис. грн. більше за відповідний період  2018 року.

   

В районі проводиться робота з розв’язання  екологічних проблем.

З метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища використано  81  тис.грн. коштів  з  місцевих  природоохоронних  фондів,  зокрема

Рокитнівською селищною та Масевицькою сільською  радами проводилися роботи по упорядкуванню сміттєзвалищ;  Томашгородською селищною радою закупівлі 15 контейнерів для збору ПЕТ-тари та збору ТВП та придбано насос Pedrollo MC30/50 і пульт автоматичний NDL protect 0.37-7.5 KW 380  для комунальних каналізаційних систем.

В Рокитнівському районі наявні 17 місць видалення відходів, які 100 відс. паспортизовані та охоплюють площу 23 га. 

На території смт Рокитне діють приймальні пункти вторинної сировини, а саме металобрухту - 3 пункти; макулатури - 2 пункти; скло - 1 пункт; пластик - 1 пункт.

Проведено роз’яснювальну роботу серед населення щодо порядку видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Проведено інвентаризацію місць накопичення непридатних до використання хімічних засобів рослин.

В рамках Всеукраїнської екологічної акції «Посади дерево миру» проведено роботу з озеленення окремих територій в смт Рокитне.

Проводиться роз’яснювальна робота з місцевим населенням щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, заборони спалення опалого листя та рослинних рештків, потреби роздільного збирання та сортування сміття для повторного використання.

Реалізуються першочергові завдання, спрямовані на підвищення обороноздатності  держави.

Проведено своєчасне оповіщення резервістів і направлення їх до військових частин з метою проходження навчальних зборів (25 чол.).

Впродовж 2019 року проводились агітаційні заходи щодо популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом. За результатами проведеної роботи на військову службу за контрактом відібрано та поставлено до збройних Сил України  81 особу.

На виконання заходів районної програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рокитнівському районі на 2019-2020 роки,        у 2019 році виділено кошти з районного бюджету в сумі 25,5 тис. грн. на перевезення військовозобов’язаних підрозділів територіальної оборони з метою участі їх у проведенні заходів «Єдиного стрілецького дня» на Рівненському загальновійськовому полігоні.

Забезпечено організацію роботи з військово-професійної орієнтації молоді, зокрема проведено відбір і підготовку молоді до вступу у вищі військові навчальні заклади та проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України.

Проведено роз’яснювальну роботу серед молоді в навчальних закладах, організаціях та установах, на підприємствах району щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних силах України.

         

В межах повноважень проводилася робота по реформуванню місцевого самоврядування та підтримці добровільного об’єднання територіальних громад.

Органам місцевого самоврядування надавалася методична та консультативна допомога з питань добровільного об'єднання територіальних громад.

В районі утворено  Старосільську сільську об'єднану територіальну громаду.   23 грудня 2018 року відбулись перші вибори голови та депутатів Старосільської об'єднаної територіальної громади.   

 

Разом з тим, внаслідок негативного впливу об‘єктивних факторів, не вдалось досягти окремих запланованих показників.

У зв’язку із відсутністю відповідного бюджетного фінансування не виконано ряд завдань по будівництву та реконструкції об’єктів соціальної сфери. 

          Незважаючи на вжиті заходи, значним залишається податковий борг до зведеного бюджету району, який зріс у порівнянні з початком року у 2,3 раза, або на 8324,5 тис.грн. і станом на 01.01.2020 становив 14747,8 тис. гривень.

          Заборгованість із сплати єдиного соціального внеску збільшилася у порівнянні з початком року на 546,6 тис.грн. і станом на 01.01.2020 становила 4154,1 тис. гривень. 

         Промисловими підприємствами району протягом  2019 року зменшено виробництво щебеневої  продукції на 20,6 відс., склотари – на 20,3 відс., торф’яних паливних брикетів – на 18,9 відсотка.  

За січень – листопад 2019 року порівняно з відповідним періодом                 2018 року допущено спад обсягів реалізованої промислової продукції  на                  6,6 відсотка.

         Для вирішення проблемних питань видано відповідні розпорядження і дано доручення голови райдержадміністрації, хід виконання яких  перебуває на постійному контролі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2020 РОЦІ

Пріоритетні завдання:

- впровадження процесів децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування, сприяння розвитку територіальних громад району;

 - сприяння стабільній роботі промислового комплексу району,  створення сприятливих умов для розширення сфери використання місцевих сировинних ресурсів;

       - реалізація державної фінансово-бюджетної політики, підвищення самодостатності місцевих бюджетів;

- розвиток агропромислового комплексу;

  - розвиток інфраструктури сільських територій, сприяння економічному розвитку сіл, покращення транспортної та інженерної інфраструктури;

- формування сприятливого інвестиційного середовища, стимулювання залучення фінансових ресурсів для реалізації виробничих та інфраструктурних інвестиційних проектів;

- розроблення та реалізація інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, які відповідають завданням Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року;

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

- реформування та модернізація житлово-комунального господарства, запровадження ефективних форм обслуговування житлового фонду:

      - створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу, забезпечення належного функціонування центру надання адміністративних послуг;

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери;

- підвищення якості та доступності послуг соціальної і гуманітарної сфер;

       - формування здорового способу життя, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді;

        - підвищення якості та доступності освітніх та медичних послуг;

       - сприяння зростанню рівня зайнятості населення, підвищенню  конкурентоспроможності  робочої  сили  на  ринку  праці;

- реалізація державної політики у сфері охорони довкілля;

        - підтримка зміцнення обороноздатності держави, формування правосвідомості громадян;

- підвищення адресності та ефективності соціального захисту населення;

- збереження та підтримка культури, народних традицій і надбань, пам’яток культурної спадщини;

- формування позитивного туристичного іміджу району.

ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО

КОМПЛЕКСУ  РАЙОНУ

 

1. Промисловість

 

Основні цілі на 2020 рік:

          забезпечення стабільної роботи промислового комплексу району з  позитивною динамікою виробництва продукції;

забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції;

збереження існуючих  та освоєння нових ринків збуту продукції.

       

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння залученню інвестицій в розвиток промислових підприємств району

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, промислові підприємства району (за згодою)

2.

Нарощування обсягів виробництва продукції підприємствами добувної промисловості району

Суб’єкти господарювання                    (за згодою)


3.

Збільшення обсягів виробництва торф’яного брикету

ТОВ «РівнеЕнергоАльянс»                 (за згодою)

4.

Підвищення рівня використання потужностей на підприємствах деревообробної  галузі

ТОВ «Українська лісопереробна компанія» (за згодою)

5.

 Створення сприятливих умов для розширення сфери використання місцевих сировинних ресурсів

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, промислові підприємства (за згодою)

 

Очікуваний результат:

збільшення обсягів реалізованої промислової продукції на 8,0 відс. в порівнянні з 2019 роком.

 

2. Формування ефективного агропромислового комплексу

та розвиток сільських територій

Основні цілі на 2020 рік:

    стабілізація виробництва тваринницької продукції особистими підсобними господарствами шляхом підвищення генетичних та племінних ресурсів худоби;

         забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб, прозорого та дієвого ринку земель, проведення земельної реформи;

    ведення державного земельного кадастру, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та  землекористувачів.

                             

                               Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за  виконання

1.

Стабілізація поголів’я великої рогатої худоби в господарствах населення

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

2.

Поліпшення селекційно-племінної роботи у господарствах населення району

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

3.

Залучення інвестицій в аграрну галузь району

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

4.

Встановлення  та зміна меж населених пунктів на території району

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад

5.

Проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області,  виконкоми сільських та селищних рад

6.

Проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу права оренди  земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад

7.

Надання у власність земельних ділянок  учасникам АТО

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру Рівненської області, виконкоми сільських та селищних рад

 

8.

Інвентаризація земельного фонду району

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад

9.

Розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад

 

Очікуваний результат:

зростання обсягу виробництва сільськогосподарської продукції;                  

забезпечення раціонального використання та охорони земель;

          забезпечення захисту населених пунктів  району від шкідливої дії вод.

 

3. Інвестиційна та будівельна діяльність

 

Основні цілі на 2020 рік:

формування сприятливого інвестиційного середовища, залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

  1.

Реалізація заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності Рокитнівського району на  2019–2020 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

  2.

Розроблення, періодичне оновлення та поширення інформаційно-презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу району

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

3.

Підготовка інвестиційних проектів і бізнес-планів, реалізація яких потребує державної фінансової підтримки, в тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, для участі в міжнародних та вітчизняних конкурсах, зокрема, щорічному Всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування

Структурні   підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

4.

Реалізація інвестиційних проектів по будівництву та реконструкції об’єктів соціальної сфери району:

 

4.1.

Будівництво навчального корпусу та їдальні Рокитнівської НВК «Школа      І–ІІІ ступенів – ліцей» по вул. Жовтнева в с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області

Відділ освіти райдержадміністрації

4.2.

Загальноосвітня школа   с. Заболоття Рокитнівського району – добудова трьох класних кімнат

Відділ освіти райдержадміністрації

4.3.

Будівництво шкільної їдальні, спортзалу та приміщень обслуговуючої праці в
с. Сновидовичі Рокитнівського району

Відділ освіти райдержадміністрації

4.4.

Добудова Карпилівської ЗОШ в с. Карпилівка Рокитнівського р-ну Рівненської області

Відділ освіти райдержадміністрації

4.5.

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт покрівлі Томашгородського НВК «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей»

Відділ освіти райдержадміністрації

4.6.

Перекриття даху Дубнівського НВК                  «ЗНЗ  І-ІІІ ступенів–ДНЗ»

Відділ освіти райдержадміністрації

4.7.

Капітальний ремонт приміщення Єльнівської ЗОШ І-ІІ ступенів (перекриття даху та облаштування фасаду)

Відділ освіти райдержадміністрації

4.8.

Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти «Чебурашка» в                            с. Сновидовичі

Відділ освіти райдержадміністрації

4.9.

Сприяння проведенню реконструкції,  капітального ремонту в рамках Програми Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»:

 

4.9.1

Реконструкція ФАП під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Масевичі по    вул. Шкільна, 7а

КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

4.9.2.

Реконструкція їдальні під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Глинне по    вул. Набережна, 31

КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

4.9.3.

Будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (продовження незавершеного будівництва банно-прального комплексу) в с. Сновидовичі по                              вул. Радянська, 8-А

КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

4.9.4.

Реконструкція лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в                  с. Борове по вул. Партизанська, 62

 КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

4.9.5.

Реконструкція лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в                  с. Остки по вул. 1 Травня, 31

КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

4.10.

Капітальний ремонт покрівлі ФАП  в                 с. Кисоричі по  вул. Центральна, 90б

КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

4.11.

Капітальний ремонт покрівлі котельні та гаража лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в                         смт Томашгород

КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

4.12.

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт в ДНЗ «Калинка» с.Блажове

 Відділ освіти райдержадміністрації, виконком Блажівської сільської ради

4.13.

Поточний ремонт хореографічної зали Районного Будинку культури по                          вул. Соборна, 11 в смт  Рокитне

Відділ культури райдержадміністрації

4.14.

Поточний ремонт побутового приміщення районного Будинку культури

Відділ культури райдержадміністрації

4.15.

Поточний ремонт приміщення дитячої музичної школи по вул. Горького, 30 Рокитнівської районної ради (заміна вікон)

Відділ культури райдержадміністрації

4.16.

Виготовлення ПКД по  добудові приміщень Березівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів–ДНЗ», Хмільської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, Біловізької ЗОШ   І-ІІІ ступенів

Відділ освіти райдержадміністрації 

4.17.

Будівництво автономної котельні Рокитнівської центральної районної лікарні

КНП «Рокитнівська ЦРЛ»

4.18.

Капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Шкільна 13, в с. Блажове Рокитнівського району Рівненської області

Відділ культури райдержадміністрації, виконком Блажівської сільської ради

4.19.

Капітальний ремонт клубу в с. Єльне по вул. Жовтнева, 35а Рокитнівського району Рівненської області

Відділ культури райдержадміністрації, виконком Томашгородської сільської ради

4.20.

Реконструкція Будинку культури по вул. Центральній,5а, в с. Борове Рокитнівського району Рівненської області

Відділ культури райдержадміністрації, виконком Боровської сільської ради

 4.21.

Благоустрій (облаштування) території біля Будинку культури в с.Рокитне

Відділ культури райдержадміністрації, виконком Рокитнівської сільської ради

 4.22.

Будівництво вбиралень в загальноосвітніх навчальних закладах району

Відділ освіти райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат:

зростання обсягу капітальних  інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування;

забезпечення першочергового спрямування  бюджетних коштів на завершення будівництва та реконструкції об’єктів з високим ступенем будівельної готовності.

 

4. Житлове будівництво

Основна ціль на 2020 рік - сприяння громадянам у вирішенні житлових проблем.

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

1.

Виконання програми пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва та придбання житла

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

2.

Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов’язковим зазначенням таких ділянок на генеральних планах населених пунктів

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

3.

Забезпечення надання будівельних паспортів на забудову земельних ділянок відповідно до чинного законодавства

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

4.

Будівництво (придбання) житла окремим категоріям громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на його отримання за рахунок коштів районного бюджету

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

           зростання введення в експлуатацію загальної площі житла.

5. Реформування та технічне переоснащення

житлово - комунального господарства

 

Основні цілі на 2020 рік:

модернізація основних фондів житлово-комунального господарства;

реалізація комплексу заходів з енергозбереження;

запровадження ефективних форм обслуговування житлового фонду.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.      

Запровадження ефективних форм експлуатації житлового фонду шляхом створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних житлових  будинків

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконкоми Рокитнівської та Томашгородської селищних рад

2.      

Проведення капітального  та поточного ремонту житлового фонду, реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконкоми Рокитнівської та Томашгородської селищних рад

 3.

Реалізація інвестиційних проектів з  технічного переоснащення об‘єктів житлово-комунального господарства (при наявності фінансування):

 

3.1.

будівництво каналізаційних мереж центральної частини смт Рокитне

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконком Рокитнівської селищної ради

3.2.

реконструкція ливневої каналізації по вул.Незалежності в смт Рокитне

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконком Рокитнівської селищної ради

3.3.

реконструкція очисних споруд та станції знезалізнення води  в               смт Томашгород

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконком Томашгородської селищної ради

4.

Реалізація заходів з енергозбереження та поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконкоми Рокитнівської та Томашгородської селищних рад

5.

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (при наявності фінансування)

Виконкоми сільських та селищних рад, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації,  фінансове управління райдержадміністрації

            

         Очікуваний результат:

покращення матеріально-технічного стану галузі житлово-комунального господарства.

 

6. Транспортно-дорожній комплекс

 

Основні цілі на 2020 рік:

         покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та підвищення безпеки перевезень;

забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів;

         розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Розвиток і вдосконалення  мереж регулярних транспортних сполучень згідно з потребами населення. Охоплення всіх населених пунктів регулярним автобусним сполученням

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

2.

Покращення стану автомобільних доріг району:

 

2.1.

покращення стану доріг та вулиць комунальної власності, передусім у сільських населених пунктах.

Спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в установленому порядку на об’єкти, що мають визначальне соціально-економічне значення для забезпечення функціонування транспорту в населених пунктах.

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконкоми  сільських та селищних рад

2.2.

проведення поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування та ремонт штучних споруд (при виділенні коштів з Державного бюджету):

автодороги (Т18-29) «Вежиця – Рокитне –  Борове» в с.Масевичі –            3,9 км,    в  с.Кисоричі -  2,4 км;   

 автодороги (Т18-18) «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» в н/п Заверіччя – 2,0 км; с.Будки -Камянські – 5,0 км; с. Дубно –3,0 км;

ремонт мосту в с.Залав`я автодороги «Вежиця – Рокитне –  Борове» -               0,036 км;

ремонт мосту в с.Рокитне автодороги «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» - 0,012км

Філія «Рокитнівський райавтодор» ДП  «Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою)

2.3.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181610 Сновидовичі-Остки-Будки-Сновидовицькі – на Олевськ на ділянці км 0+500- км 4+617.

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконком Сновидовицької сільської ради

2.4.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181406 Рокитне-Дерть на ділянці км 1+550- км 4+386.

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконком Масевицької сільської ради

 

Очікуваний результат:

покращення стану автомобільних доріг району;

зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів.

 

7. Енергозабезпечення та енергозбереження

 

Основна ціль на 2020 рік впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії у галузях господарського комплексу та соціальній сфері району.

 

Основні завдання та заходи  на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Проведення робіт з переведення котелень, що працюють на природному газу, на  альтернативні види палива

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, заклади бюджетної сфери та суб’єкти господарювання району (за згодою)

2.

Будівництво ліній електропередач на новозбудованих вулицях населених пунктів району:

 

2.1.

будівництво ЛЕП 10-0,38 кВт Електропостачання житлового масиву (93 ділянки) в с.Березове, вул. Нова, вул.Соборна

Виконком Березівської сільської ради, Рокитнівська дільниця              ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою)

2.2.

будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Зарічна,                   вул.1 Травня,  вул. Польова с.Масевичі

Виконком Масевицької сільської ради, Рокитнівська дільниця              ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою)

2.3.

будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Льотницька с.Буда

Виконком Масевицької сільської ради, Рокитнівська дільниця              ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою)

3.

Влаштування зовнішнього освітлення вулиць в населених пунктах району

Виконкоми сільських, селищних рад

4.

Зменшення  втрат енергоносіїв, підвищення ефективності енергопостачання

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, заклади бюджетної сфери та суб’єкти господарювання району (за згодою)

5.

Зниження річного споживання енергоносіїв установами бюджетної сфери району за рахунок енергозберігаючих та організаційно-технічних заходів

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, заклади бюджетної сфери, виконкоми сільських, селищних рад

6.

Реалізація інвестиційних проектів із технічного переоснащення основних фондів житлово – комунального господарства

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, виконкоми Рокитнівської та Томашгородської селищних рад

 

Очікуваний результат:

забезпечення будівництва електричних мереж новозбудованих вулиць;

економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергозберігаючих, енергоефективних заходів та альтернативного палива.

 

 

8. Зовнішньоекономічна діяльність

 

 Основна ціль на 2020 рік –   підвищення ефективності використання експортного потенціалу району, розширення ринків збуту продукції місцевих виробників.

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Реалізація в районі заходів обласної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2019– 2021 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2.

Сприяння розширенню ринків збуту продукції підприємств району, просуванню місцевих товарів і послуг на зовнішній ринок

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

3.

Сприяння розвитку існуючих та налагодженню нових зв’язків з регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

4.

Інформування суб’єктів господарювання щодо їх участі у заходах міжнародного характеру (форумах, зустрічах, конференціях, семінарах, тренінгах) стосовно управління проектами в рамках фінансових інструментів ЄС

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

 

Очікуваний результат:

          збільшення обсягів експорту товарів виробників району;

розширення ринків збуту продукції місцевих виробників.

 

 

9. Торгівля та  послуги

 

Основні цілі на 2020 рік:

формування ефективної торговельної інфраструктури для безперебійного задоволення потреб споживачів району;

            наближення мережі побутових послуг до місць проживання населення;

підвищення якості торговельного обслуговування населення, активізація підприємницької діяльності.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння розширенню мережі сучасних об’єктів торгівлі різних форм власності у сільській місцевості

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, суб’єкти господарювання                 (за згодою)

2.

Сприяння місцевим виробникам в організації торгівлі продукцією власного виробництва (зокрема на ярмарках), створення належних умов для  реалізації зазначеної продукції в торговельній мережі району та її постачання бюджетним установам району

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

3.

Сприяння відкриттю та функціонуванню об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією на території сільських населених пунктів

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, суб’єкти господарювання (за згодою)

4.

Попередження виникнення торгівлі у невстановлених місцях

Виконкоми сільських та селищних рад, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

5.

Розвиток служби побуту в сільській місцевості, в тому числі з надання побутових послуг першої необхідності (ремонт та пошиття одягу, ремонт взуття, перукарські та санітарно-гігієнічні послуги, ремонт побутової техніки)

Суб’єкти господарювання (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

 

Очікуваний результат:

розширення мережі сучасних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.

 

 

10. Інноваційна діяльність

 

Основна ціль на 2020 рік – запровадження сучасних інноваційних технологій в господарський комплекс району.

 

 

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння залученню коштів вітчизняних та іноземних фінансових установ, а також міжнародної технічної допомоги до реалізації пріоритетних для району інноваційних проектів

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2.

Сприяння розробленню інвестиційних та інноваційних проектів з метою отримання зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

3.

Просування інноваційної продукції (товарів, робіт і послуг) підприємств, установ та організацій району на внутрішньому та зовнішньому ринках

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

збільшення частки підприємств, які займаються інноваційною діяльністю;

збільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції.

 

11. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика

 

Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення збалансованості  показників бюджетів усіх рівнів;

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, дотримання жорсткої фінансової дисципліни;

забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів, з врахуванням пріоритетних напрямів функціонування установ.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення збалансованості показників бюджету на 2020 рік

Фінансове                       управління

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2.

Забезпечення виконання затверджених показників із надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів

Вараське управління Головного управління  Державної податкової служби у Рівненській області,     фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

3.

Врегулювання міжбюджетних відносин бюджетів усіх рівнів

Фінансове управління райдержадміністрації


4.

Забезпечення в повному обсязі видатків місцевих бюджетів на заробітну плату та соціальні виплати

Фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

5.

Забезпечення скорочення податкового боргу підприємств-боржників до бюджетів усіх рівнів

Вараське управління Головного управління  Державної податкової служби у Рівненській області

6.

Забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю сплати суб’єктами господарювання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, заборгованості зі сплати страхових внесків суб’єктів господарювання перед бюджетом Пенсійного Фонду

Вараське управління Головного управління  Державної податкової служби у Рівненській області, Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області

7.

Здійснення державних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

8.

При необхідності планування видатків, які не віднесені до районного бюджету Бюджетним кодексом України, а також здійснення впродовж бюджетного періоду видатків на функціонування районної державної адміністрації одночасно з різних бюджетів здійснювати за рішенням районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за умови відсутності заборгованості районного бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

забезпечення фінансовими ресурсами місцевого бюджету району;

досягнення збалансованості між видатками і доходами бюджетів усіх рівнів;

цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів, скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

 

12. Розвиток мінерально-сировинної бази

 

Основна ціль на 2020 рік – забезпечення раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів району.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Нарощування обсягів видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів шляхом введення в експлуатацію нових родовищ гранітів

Суб’єкти господарювання (за згодою)

2.

Сприяння підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності району завдяки більш ефективному використанню наявного природно - економічного потенціалу

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, суб’єкти господарювання (за згодою)

 

Очікуваний результат:

нарощування видобутку будівельної сировини.

 

13. Лісове господарство

 

Основна ціль на 2020 рік – розширене відтворення,  збереження  та охорона лісів, підвищення продуктивності насаджень.

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання районної програми «Ліси Рокитнівщини на 2016 – 2020 роки»

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                         ДП «Клесівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

 

2.

Сприяння збільшенню лісистості території району

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                     ДП «Клесівське лісове господарство»,  ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

3.

Посилення охорони лісів від пожеж, шкідників та хвороб лісу

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                         ДП «Клесівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

4.

Здійснення робіт з переведення лісовирощування на генетико-селекційну основу

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                          ДП «Клесівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

5.

Збереження природно- заповідного фонду

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                          ДП «Клесівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

 

Очікуваний результат:

          систематичне нарощування та ефективне використання лісових ресурсів.

 

 

 

14. Управління об’єктами спільної власності

територіальних громад району

 

Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району;

          створення умов для підвищення результативності діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району.

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення ефективного управління об’єктами  спільної власності територіальних громад району

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації – балансоутримувачі об’єктів спільної власності територіальних громад району

2.

Здійснення обліку об’єктів спільної власності територіальних громад району

Балансоутримувачі об’єктів спільної власності територіальних громад району, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

3.

Проведення аналізу фінансової діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  структурні підрозділи райдержадміністрації

4.

Вжиття заходів до упорядкування та документального оформлення комунального майна і земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти спільної власності територіальних громад району

Структурні підрозділи райдержадміністрації – балансоутримувачі об’єктів спільної власності територіальних громад району

5.

Забезпечення належного утримання майна спільної власності територіальних громад району

Балансоутримувачі майна спільної власності територіальних громад району

6.

Сприяння передачі новоствореним об’єднаним територіальним громадам об’єктів спільної власності територіальних громад району

 

Балансоутримувачі майна спільної власності територіальних громад району, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

підвищення  ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

 

15. Розвиток  підприємництва

 

Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення в районі сприятливого підприємницького середовища;

 дотримання вимог державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Виконання заходів районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на            2018    2020 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,  виконкоми місцевих рад

2.

Організація форумів та круглих столів з поліпшення співпраці між владою, бізнесом, громадськими організаціями району

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

3.

Забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва

Відділ економічного розвитку і                                                                                                                                                                                                                                                                          торгівлі райдержадміністрації

4.

Підвищення  якості надання адміністративних послуг суб’єктам звернень

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації

5.

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва: дотримання вимог щодо прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів, проведення моніторингу результативності прийнятих регуляторних актів

Розробники регуляторних актів

6.

Організація навчання безробітних з основ підприємницької діяльності

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

Очікуваний результат:

          зростання кількості малих підприємств та збільшення чисельності фізичних осіб-підприємців;

           забезпечення належного функціонування центру надання адміністративних послуг.

                                                                    

                                   16. Забезпечення розвитку конкуренції

 

Основна ціль на 2020 рік формування повноцінного конкурентного середовища та запобігання недобросовісної конкуренції.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння забезпеченню участі підприємств і організацій району у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «Лідер якості Рівненщини»

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2.

Сприяння забезпеченню участі фахівців підприємств і організацій району в семінарах та навчаннях з питань управління якістю, які проводяться на регіональному рівні

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,   суб’єкти господарювання

3.

Сприяння участі підприємств району у виставково-ярмаркових заходах з метою підвищення конкурентоспроможності продукції

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

4.

Забезпечення дотримання суб'єктами господарювання Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» шляхом усунення нерівних умов конкуренції

Суб’єкти господарювання (за згодою)

5.

Проведення моніторингу середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку району

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

забезпечення конкурентного підприємницького середовища.

ІV. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ

 

1. Доходи населення та пенсійне забезпечення

 

Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення зростання реальних доходів населення, вжиття заходів щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної плати;

стабільне функціонування пенсійної системи.

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавчо встановлених мінімальних гарантій в оплаті праці

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, головний державний інспектор праці Територіальної державної інспекції праці в області 

2.

Активізація роботи районної тимчасової комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3.

Забезпечення своєчасного і у повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги

Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області

4.

Проведення перерахунків пенсій відповідно до чинного законодавства та прийнятих урядових рішень

Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області

5.

Покращення якості обслуговування громадян через впровадження нових стандартів обслуговування

Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області

Очікуваний результат:

   збільшення рівня оплати праці на 15,0 відс. порівняно з 2019 роком;

недопущення заборгованості із виплати заробітної плати;

забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій, виплати пенсій та грошової допомоги для пенсіонерів району.

 

2. Ринок праці та зайнятість населення

 

Основні цілі на 2020 рік:

 сприяння розширенню ринку праці шляхом створення нових робочих місць, збереженню та розвитку трудового потенціалу;

 сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

 здійснення професійного навчання безробітних під потребу ринку праці, на замовлення роботодавців та під конкретне робоче місце.

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Здійснення систематичного аналізу ситуації на ринку праці та вжиття оперативних заходів, спрямованих на покращення ситуації на ринку праці

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2.

Працевлаштування 2450 незайнятих громадян

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

3.

Залучення до громадських та інших тимчасових робіт 140 безробітних громадян

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

4.

Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації не менше ніж 300 безробітних громадян

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

5.

Сприяння працевлаштуванню громадян, у тому числі за рахунок компенсації роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та витрат на оплату праці для внутрішньо переміщених осіб

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, виконкоми сільських та селищних рад

Очікуваний результат:

збільшення рівня працевлаштування зареєстрованих безробітних;

покращення матеріального забезпечення жителів району;

підвищення рівня охоплення громадян профорієнтаційними послугами.

 

3.Охорона праці

          Основні цілі на 2020 рік :

           проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

           запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаних умовами праці.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Створення належних та безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

Суб‘єкти господарювання

2.

Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань промислової безпеки та охорони праці

Суб‘єкти господарювання

3.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності укладання колективних договорів (угод) на підприємствах усіх форм власності

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Здійснення моніторингу за створенням належних умов праці на підприємствах, в установах, організаціях та роботодавцями-фізичними особами-підприємцями відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці, моніторингу проведення атестації робочих місць із шкідливими умовами

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області                 ( за згодою)

5.

Приведення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях до нормативних значень шляхом впровадження новітніх безпечних технологій та засобів захисту.

Зниження рівня виробничих ризиків, запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки

Суб’єкти господарювання

 

Очікуваний результат:

 підвищення рівня  безпеки  праці у виробничому середовищі, зменшення рівня виробничого травматизму, професійних захворювань та промислових аварій на виробництві;

підвищення рівня обізнаності населення та їх соціальної захищеності у сфері колективно-договірного регулювання трудових відносин.

 

4. Соціальний захист населення

 

Основні цілі на 2020 рік:

організація ефективної системи соціальної допомоги населенню шляхом забезпечення призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою;

підтримка належних стандартів життя населення;

забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян.

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виплати всіх видів державних соціальних допомог, пільг та компенсацій відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Реалізація заходів загальнодержавних та регіональних галузевих цільових програм у сфері соціального захисту населення, матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення і соціальної та матеріальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  3.

Надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування громадян безпосередньо за місцем проживання

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  Рокитнівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми сільських та селищних рад

   4.

Забезпечення виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

   5.

Своєчасне фінансування в межах планових призначень та ефективне використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2501230 на надання пільг та житлових субсидій населенню району

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації,  виконкоми селищних та сільських рад

  6.

Забезпечення інвалідів, дітей- інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (спецавтотранспорт, крісла колісні,  інші засоби реабілітації)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад

  7.

Забезпечення ветеранів війни, інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі дітей, санаторно-курортними  путівками

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  8.

Підвищення ефективності надання соціальних послуг через територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  Рокитнівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми селищних та сільських рад

9.

Покращення матеріально-технічного забезпечення та своєчасне фінансування установ соціального захисту населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  Рокитнівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми селищних та сільських рад

10.

Реалізація заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

соціальна підтримка вразливих груп населення району, в тому числі осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

забезпечення нормальної життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, зокрема:

надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива для понад 50 тис. осіб;

забезпечення оздоровлення громадян, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС, в тому числі потерпілих дітей;

удосконалення механізму реалізації права на захист осіб, які постраждали від домашнього насильства.

 

5. Охорона здоров’я

 

Основні цілі на 2020 рік:

підвищення якості та доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань;

продовження реорганізації системи охорони здоров'я району, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я населення.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення      реалізації   в  районі медичної реформи

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради

2.

·     Забезпечення   єдиної   електронної системи обміну медичною інформацією

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради

3.

·     Підвищення  якості та доступності медичного обслуговування населення

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради

4.

·     Профілактика захворюваності,  в першу чергу хвороб, що ведуть до тривалої та стійкої втрати працездатності

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради

5.

Активізація санітарно-освітньої роботи щодо запобігання захворюванням, пропагування здорового способу життя

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради

6.

Модернізація мережі закладів охорони здоров'я  в сільській місцевості первинного  рівня  шляхом  реорганізації функціонуючих ФАПів у лікарські амбулаторії загальної практики/сімейної медицини

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської районної ради

7.

Забезпечення виконання в районі Урядової програми «Доступні ліки»

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської районної ради

        Очікуваний результат:

         зниження рівня захворюваності та смертності населення району;

         раннє виявлення захворювань, передусім серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, тощо;

         підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

6. Освіта

Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення рівного доступу населення до якісної дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, професійно-технічної освіти;

збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною та позашкільною освітою;

розвиток матеріально-технічної бази галузі.

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини на 2008–2020 роки та програми розвитку освіти Рокитнівського району на            2019-2021 роки

Відділ                   освіти райдержадміністрації

2.

Створення умов для однозмінного навчання в Карпилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Березівському НВК «ЗНЗ  І-ІІІ ступенів-ДНЗ»

Відділ                   освіти райдержадміністрації

3.

Сприяння проведенню зовнішнього незалежного оцінювання учнів з базових дисциплін

Відділ                   освіти

райдержадміністрації

4.

Забезпечення впровадження профільного навчання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

Відділ                   освіти райдержадміністрації

5.

Забезпечення роботи регіональної інформаційної системи управління освітою, належного функціонування веб-сайтів в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Відділ                   освіти райдержадміністрації

6.

Забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межами пішохідної доступності, в тому числі придбання шкільних автобусів

Відділ                   освіти райдержадміністрації

  7.

Забезпечення комп’ютерами Біловізької           ЗОШ   I-IІI ступенів, Більської  ЗОШ                      I-IІI ступенів, Дубнівського НВК «ЗНЗ                   І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Томашгородського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ліцей», Глиннівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Хмільської ЗОШ             I-III ступенів, Купельської ЗОШ   I-IІI ступенів

Відділ                   освіти райдержадміністрації

  8.

Забезпечення збільшення показника охоплення дітей позашкільною освітою

Відділ                   освіти райдержадміністрації

9.

Забезпечення збільшення показника охоплення вихованців різними формами дошкільної освіти

Відділ                   освіти райдержадміністрації

10.

Облаштування внутрішніх вбиралень у                          16 навчальних закладах

Відділ                   освіти райдержадміністрації

11.

Забезпечення виконання Концепції                       «Нова українська школа»

Відділ                   освіти райдержадміністрації

12.

Забезпечення додатковим утриманням професійно-технічних закладів освіти

Відділ                   освіти райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

охоплення  100  відсотків дітей дошкільною освітою;

          суттєве поліпшення матеріально-технічної бази галузі.

 

7.  Задоволення культурних потреб особистості та

розбудова інформаційного простору

 

Основні цілі на 2020 рік:

охорона, збереження та відродження культурної спадщини, народних художніх промислів, підтримка професійного та аматорського мистецтва;

розвиток інфраструктури галузі культури.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми розвитку культури в Рокитнівському районі  до              2022 року

Відділ культури райдержадміністрації

2.

Проведення масових заходів клубними закладами району з відзначення державних, професійних, релігійних свят

Відділ культури райдержадміністрації

3.

Участь аматорських колективів району в традиційних міжнародних, обласних і районних фестивалях, оглядах, конкурсах

Відділ культури райдержадміністрації

4.

Проведення поточних ремонтів закладів культури

Відділ культури райдержадміністрації

5.

Впровадження енергозберігаючих  заходів в закладах культури

Відділ культури райдержадміністрації,                 КЗ «Рокитнівська централізована бібліотечна система»

6.

Забезпечення контролю за археологічними дослідженнями, що проводяться на території району, паспортизація пам’яток історії, культури та археології

Відділ культури райдержадміністрації

7.

Забезпечення клубних закладів району музичною апаратурою

Відділ культури райдержадміністрації

8.

Проведення комп’ютеризації бібліотечних закладів району, підключення їх до мережі Iнтернет, забезпечення повноти і оперативності задоволення інформаційних потреб населення

Відділ культури райдержадміністрації, КЗ «Рокитнівська централізована бібліотечна система»

9.

Збільшення  об’ємів по наданню платних  послуг населенню закладами культури

Відділ культури райдержадміністрації, виконкоми сільських  та селищних рад

 

Очікуваний результат:

збереження та примноження культурної спадщини.

 

 

8. Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сімей, дітей та

молоді, гендерної рівності

 

Основні цілі на 2020 рік:

створення належних умов для всебічного розвитку сім’ї, забезпечення соціальної підтримки дітей та молоді, їх прав та законних інтересів;

сприяння реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї: усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення та підтримка прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

організація та проведення на належному рівні оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;

формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та  заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми підтримки молоді в Рокитнівському районі на  2016 –2020 роки

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Забезпечення організації відпочинку і оздоровлення дітей та молоді, роботи пришкільних таборів

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації

3.

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Патріотичне виховання, розвиток духовності, моральності, формування загальнолюдських життєвих принципів

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

5.

Формування та пропагування здорового та безпечного способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Розвиток громадської активності молоді, підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

7.

Реалізація комплексних заходів із метою раннього виявлення сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини; придбання пально-мастильних матеріалів для проведення рейдів

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

8.

Забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та обліку дітей, які потрапили у складні життєві обставини

Служба у справах дітей райдержадміністрації

9.

Сприяння реалізації права дитини на виховання в сім'ї, підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім’ї

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та  селищних рад

10.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та  селищних рад

 

Очікуваний результат:

охоплення оздоровленням та відпочинком близько 55 відс. дітей соціально незахищених категорій населення (в т. ч. 100 відс. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 50 відс. дітей-інвалідів);

проведення заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля та зайнятості молоді, формування здорового способу життя дітей та молоді, патріотизму та моральності серед молоді;

раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству.

 9. Фізичне виховання і спорт

 

Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення належної підготовки та участі команд і провідних спортсменів району  в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

залучення до здорового способу життя усіх категорій населення.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Рокитнівському районі до 2020 року

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

3.

Збереження та розширення мережі спортивних клубів та відкриття відділень дитячо- юнацької спортивної школи при сільських та селищних радах району

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Облаштування                      спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

5.

Забезпечення проведення районних фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів та участі команд району у спортивних змаганнях обласного і Всеукраїнського рівнів

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Поширення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів

КЗ «Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

7.

Забезпечення збереження та реконструкції існуючих спортивних об’єктів, створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, зокрема стадіонів, спортивних залів, спортивних майданчиків, футбольних полів зі штучним покриттям тощо, які відповідають національним і міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації

 

Очікувальний результат:

збільшення чисельності населення, охопленого усіма видами спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

пропаганда здорового способу життя серед дітей та молоді, формування патріотизму серед них;  

забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами;

забезпечення підготовки спортсменів району та їх гідну участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

 

 

10. Туризм

 Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення розвитку туристичної сфери за рахунок підвищення якості регіональних туристичних пропозицій до рівня міжнародних стандартів та формування позитивного туристичного іміджу району;

розширення мережі туристичних тематичних маршрутів.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми розвитку туризму в Рокитнівському районі  на 2016 –2020 роки

Відділ культури райдержадміністрації

2.

Популяризація та реклама внутрішнього туристичного продукту району, зокрема в засобах масової інформації та мережі Інтернет

Відділ культури райдержадміністрації

3.

Створення мережі туристичних тематичних маршрутів

 

Відділ культури райдержадміністрації

4.

Поповнення Інтернет-ресурсу інформацією про об’єкти туристичної інфраструктури району

Відділ культури райдержадміністрації,                    КЗ                    «Рокитнівська централізована бібліотечна система»

5.

Розроблення маркетингових матеріалів про туристичний потенціал району та представлення їх на обласних спеціалізованих виставкових заходах, бізнес-форумах

Відділ культури райдержадміністрації

6.

Упорядкування, збереження та відновлення туристичних об’єктів

Відділ культури райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

         створення    сприятливих    умов    для    задоволення  потреб населення  та        

туристів у відпочинку на території району.

 

 

 

 

 

V. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

Основні цілі на 2020 рік:

удосконалення роботи органів виконавчої влади з громадськістю щодо покращення якості послуг та своєчасності їх надання; підвищення рівня відкритості та прозорості у діяльності органів виконавчої влади;

впровадження механізму партнерських відносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

 

1.

Реалізація в районі основних положень Стратегії державної кадрової політики на                  2012–2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських та селищних рад

2.

Забезпечення контролю (в межах повноважень) щодо додержання в державних органах вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади району, виконкоми сільських та селищних рад

3.

Застосування електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату

4.

Організаційно - методичний супровід процесу добровільного об’єднання територіальних громад району

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату

 

 

  Очікуваний результат:

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

      впровадження основних положень та концепцій реформи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

1. Зміцнення обороноздатності держави

 

Основні цілі на 2020 рік:

облаштування державного кордону, створення сприятливих умов для розвитку  транскордонного співробітництва;

забезпечення готовності Збройних Сил України, інших військових формувань України до виконання покладених на них завдань.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Облаштування та реконструкція державного кордону, створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон

Відділ прикордонної служби «Березове», виконавчі комітети сільських рад прикордоння, головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації 

2.

Забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок і військову службу,
забезпечення проведення призовів громадян на строкову військову службу у 2020 році

Рокитнівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, виконкоми сільських та селищних рад, головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

3.

Взаємодія з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону

Відділ прикордонної служби «Березове», виконавчі комітети сільських рад прикордоння,  головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації,  Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

 

 

Очікуваний результат:

облаштування державного кордону;

виконання планового завдання з призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році;

забезпечення ефективної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

 

VІ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ,

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

 

1. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки населення, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, формування екологічної свідомості громадян.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання заходів програми розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010 – 2020 роки

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

2.

Забезпечення якісної очистки стічних вод, посилення контролю за роботою очисних споруд та пилогазоочисних установок на підприємствах району

КП «Рокитневодоканал», суб’єкти господарювання

3.

Впорядкування місць видалення твердих побутових відходів у населених пунктах району, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Виконкоми сільських та селищних рад

4.

Організація збору, транспортування та розміщення побутових відходів

Виконкоми сільських та селищних рад

5.

Перезатарення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин та обстеження місць їх зберігання

Державна екологічна інспекція у Рівненській області, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми Борівської та Карпилівської сільських рад

6.

Озеленення населених пунктів району

Виконкоми сільських та селищних рад

7.

Організація планування і повне використання бюджетних коштів місцевих природоохоронних фондів для ефективного виконання завдань в галузі охорони довкілля

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

8.

Здійснення інвентаризації підприємств, установ, організацій (в тому числі комунальних) та фізичних осіб – підприємців, які в процесі діяльності здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Очікуваний результат:

         забезпечення  ефективного використання коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища на  реалізацію заходів з охорони довкілля;

покращення стану природного середовища;

покращення благоустрою населених пунктів району.

 

2. Техногенна безпека

Основна ціль на 2020 рік – запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і подій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків при їх виникненні.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

   1.

Реалізація завдань районної  програми запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на   2017 - 2021 роки

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, Рокитнівський районний сектор  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

   2.

Влаштування пожежних водойм, будівництво та ремонт гідротехнічних споруд у місцях, що межують з торфополями та лісовими масивами

 Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації, Рокитнівський районний сектор  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області,   виконкоми сільських та селищних рад

   3.

Придбання для поповнення районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій паливно-мастильних матеріалів, в тому числі:

бензину 3000 літрів;

дизельного пального 3000 літрів

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

4.

Придбання:

пожежних рукавів, 51мм-20 шт.;

спеціального захисного одягу та спорядження (каски, бойовки) -            10 комплектів

Рокитнівський районний сектор  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

5.

Придбання апаратури оповіщення з метою оперативного доведення до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, аварійно-рятувальних служб, підприємств, установ, організацій та населення сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

6.

Придбання засобів індивідуального захисту (протигази, захисні костюми, тощо) для особового складу спеціалізованих служб цивільного захисту району

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та окремих видів надзвичайних ситуацій природного характеру, що пов'язані з санітарно-епідемічним благополуччям населення та територій;

мінімізація розмірів збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

3. Протидія злочинності

 

Основні цілі на 2020 рік:

          забезпечення правопорядку, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю, прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

 

Завдання  та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Захист прав і свобод людини, боротьба зі злочинністю, охорона громадського порядку, профілактика правопорушень

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

2.

Протидія злочинності серед неповнолітніх, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3.

Запобігання злочинності у сфері економіки та організованої злочинності, протидія «тіньовій» економіці в основних бюджетоутворюючих галузях та сферах господарювання

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Рокитнівський відділ Сарненської місцевої прокуратури, головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

4.

Запобігання розповсюдженню наркоманії та  алкоголізму, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, запобігання поширенню наркоманії, пияцтва, алкоголізму та бродяжництва

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ у справах молоді  та спорту райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5.

Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ прикордонної служби «Березове», Сарненський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Рівненській області

6.

Вжиття заходів з припинення незаконного видобутку  бурштину-сирцю та порубки лісу

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ прикордонної служби «Березове»,              ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп», ДП «Остківське лісове господарство», головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

Очікуваний результат:

           зменшення впливу злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

           поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя;

          припинення незаконного видобутку бурштину-сирцю;

          мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

 

4. Запобігання корупції

 

Основні цілі на 2020 рік:

забезпечення реалізації державної антикорупційної політики;

запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

 

Основні завдання та заходи на 2020 рік

 

 

Завдання  та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Проведення семінарів-навчань щодо змін в антикорупційному законодавстві, виконання обов’язків з організації роботи із запобігання корупції

Головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, Рокитнівський відділ Сарненської місцевої прокуратури, Рокитнівський районний суд Рівненської області

2.

Проведення перевірок з питань наявності чи відсутності прямого підпорядкування, конфлікту інтересів, дотримання антикорупційного законодавства під час проходження державної служби

Головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, Рокитнівський відділ Сарненської місцевої прокуратури

3.

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

Відділ          організаційно-правового забезпечення апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

Завдання  та заходи

Відповідальні за виконання

4.

Розроблення Плану заходів із протидії корупції у Рокитнівському районі

Головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

практичне застосування антикорупційного законодавства;

зміцнення довіри громадськості до органів державної влади через механізми прозорості та публічності;

доведення антикорупційних стратегій до органів державної влади місцевого рівня;

зменшення ризиків можливих корупційних проявів;

підвищення рівня правосвідомості населення.

Заступник голови районної ради                                    Світлана ПАХНЮК

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

Основні показники економічного та соціального  розвитку

Рокитнівського району

Показники

 

 

Одиниця виміру

 

2018 рік, звіт

 

2019 рік, очікуване

 

2020 рік, прогноз

 

Обсяг реалізованої продукції промисловості, відсотків до попереднього року

відс.

114,0

95,0

108,0

Обсяг капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року

відс.

106,0

300,0

30,0

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок всіх джерел фінансування, відсотків до попереднього року

відс.

150,0

115,0

100,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

7400

7800

8200

Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати,  відс. до попереднього року

відс.

141,4

105,4

105,0

Додаток 2 до Програми

ПЕРЕЛІК

проєктів (об’єктів), спрямованих на соціально-економічний розвиток           Рокитнівського району, які передбачається реалізувати у 2020 році.

                                                                                                                                                                                      (тис.грн.)

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

Рік

початку і закінчення реалізації проекту

Кошторисна вартість

Орієнтов-

ний обсяг фінансу-вання на 2020 рік

Усього

Залишок на 01.01.

2020

Усього

 

487147,1

485652,1

214524,1

Об’єкти місцевого значення

 

487147,1

485652,1

214524,1

Будівництво навчального корпусу та їдальняі Рокитнівської НВК «Школа І – ІІІ ступенів – ліцей» по вул. Жовтнева в с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області

2020 - 2023

174528

174528

53000

Загальноосвітня школа с. Заболоття Рокитнівського району – добудова трьох класних кімнат

2020

6927

6927

6927

Будівництво шкільної їдальні, спортзалу та приміщень обслуговуючої праці в
с. Сновидовичі Рокитнівського району

2020

13312

13312

13312

Виготовлення ПКД по добудові приміщень Березівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів–ДНЗ», Хмільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Біловізької ЗОШ

2020

2500

2500

2500

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт в ДНЗ «Калинка» с.Блажове

2020

1500

1500

1500

Добудова Карпилівської ЗОШ в с. Карпилівка Рокитнівського р-ну Рівненської області

2020

194500

194500

45000

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт покрівлі Томашгородського НВК «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей»

2020

1400

1400

1400

Перекриття даху Дубнівського НВК ««ЗНЗ             І-ІІІ ступенів–ДНЗ»

2020

1400

1400

1400

Капітальний ремонт приміщення Єльнівської ЗОШ І-ІІ ступенів (перекриття даху та облаштування фасаду)

2020

2150

2150

2150

Будівництво автономної котельні Рокитнівської ЦРЛ

2020

1950

1950

1950

Капітальний ремонт покрівлі котельні та гаража лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в                            смт Томашгород

2020

129,6

129,6

129,6

Капітальний ремонт покрівлі фельдшерсько-акушерського пункту  в с. Кисоричі по               вул. Центральна, 90б

2020

504,5

504,5

504,5

Капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Шкільна 13, в с. Блажове Рокитнівського району Рівненської області

2019-2020

1357,7

455,2

455,2

Капітальний ремонт клубу в с. Єльне по вул. Жовтнева, 35а Рокитнівського району Рівненської області

2019-2020

936,0

410,0

410,0

Реконструкція Будинку культури по вул. Центральній,5а, в с. Борове Рокитнівського району Рівненської області

2020

2443,5

2443,5

2443,5

Поточний ремонт хореографічної зали Районного Будинку культури по вул. Соборна, 11 в смт  Рокитне Рівненської області

2020

199,0

199,0

199,0

Поточний ремонт побутового приміщення Районного Будинку культури по вул. Соборна,11 в смт Рокитне Рівненської області

2020

126,3

126,3

126,3

Поточний ремонт приміщення дитячої музичної школи по вул. Горького, 30 Рокитнівської районної ради (заміна вікон)

2020

195,2

195,2

195,2

Будівництво каналізаційних мереж центральної частини смт.Рокитне

2020

7000

7000

7000

Реконструкція ливневої каналізації по вул.Незалежності в смт.Рокитне

2020

1800

1800

1800

Реконструкція очисних споруд  та станції знезалізнення в смт.Томашгород

2020

3500

3500

3500

Електрифікація ЛЕП 10/0,38 кВт с. Березове вул. Нова, Соборна

2020

1802

1802

1702

Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Зарічна,  1 Травня, Польова с. Масевичі

2020

1303,2

1270

1270

Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Льотницька с. Буда

2020

503,3

470

470

Благоустрій (облаштування) території біля Будинку культури в с.Рокитне

2020

2779

2779

2779

Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти «Чебурашка»                                в   с. Сновидовичі

2020

950,0

950,0

950,0

Капітальний      ремонт    вул. Соборна           в

смт Томашгород

2020

1173

1173

1173

Проведення робіт з влаштування зовнішнього освітлення в населених пунктах району:

с.Біловіж вул. Центральна, вул.Шевченка

с.Купель вул. Центральна

с.Лісове вул. Лісовська, вул..Партизанська

с.Осницьк вул. Центральна, Каменярів,

 Залізнична

с.Рокитне вул. Куток, Зарічна, Ватутіна,

Комсомольська, Чайковського

с.Карпилівка вул. Шевченка, Глиняна, Квітнева, Шкільна, Набережна, Жежука, Східна

2020

70

50

120

145

355

1500

70

50

120

145

355

1500

70

50

120

145

355

1500

Ремонт комунальних доріг  в населених пунктах району:

с.Глинне вул.Бродівська (240м)

с.Дубно вул.Шевченка (352м)

с.Хміль вул. Центральна (450м))

с.Рокитне вул. Святкова (150м)

с.Рокитне вул. 65-річчя Перемоги (150м)

с.Сновидовичі вул. Молодіжна (977м)

с.Камяне вул. Білоруська

с.Біловіж вул. Кузнецова (303м)

с.Кам’яне вул.Незалежності

2020

159,8

181,6

282,7

114,2

94,4

399,6

62,9

145,6

700,0

159,8

181,6

282,7

114,2

94,4

399,6

62,9

145,6

700,0

159,8

181,6

282,7

114,2

94,4

399,6

62,9

145,6

     700,0

Проведення поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування:

автодороги «Вежиця – Рокитне –  Борове» с.Масевичі – 3,9 км,                 

 с.Кисоричі -  2,4км;

 автодороги «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» с.Заверіччя – 2,0 км;

автодороги «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» с.Будки –Камянські – 5,0 км;

автодороги с.Дубно (Т1818) -3,0 км;

ремонт мосту в с.Залав`я автодороги          «Вежиця – Рокитне –  Борове» -    0,036 км;

ремонт мосту в с.Рокитне автодороги «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» - 0,012км.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181610 Сновидовичі-Остки-Будки-Сновидовицькі – на Олевськ на ділянці км 0+500- км 4+617.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181406 Рокитне-Дерть на ділянці км 1+550- км 4+386.

2020

2020

2020

21000

19100

15800

21000

19100

15800

21000

19100

15800

 

 

   

 

Додаток  3 до Програми

Перелік

районних галузевих програм, які реалізовуватимуться у 2020  році

 

№ пор.

Назва програми

(коли та яким документом

схвалена і затверджена)

Термін дії (роки)

Основні виконавці

 Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

 

1.

Програма розвитку малого і середнього  підприємництва в Рокитнівському районі на 2018-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.03.2018                №75, рішення районної ради від 11.04.2018   № 327)

  2018 -   2020

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2.

Районна програма розвитку транскордонного співробітництва на            2017-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 03.01.2017 № 3)

 2017-       2020

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

3.

Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рокитнівському районі на 2019-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 21.12.2018                №325, рішення районної ради від 15.02.2019   № 416)

  2019 -   2020

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Відділ в Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру

у Рівненській області

4.

Регіональна Програма розвитку земельних відносин у Рокитнівському районі на           2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.01.2016       №3, рішення районної ради  від  21.01.2016 №46)

  2016 - 2020

Відділ в Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

5.

Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Рокитнівського району на              2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 15.02.2016 № 25, рішення районної ради від 25.03.2016               № 70)             

 2016-2020

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

6.

Районна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.01.2016 №4, рішення районної ради від 28.09.2016 №125)        

2016-

  2020

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

7.

Комплексна програма енергоефективності Рокитнівського району на 2018-2025 роки" (розпорядження голови райдержадміністрації від 04.07.2018  №173, рішення районної ради від 12.07.2018 №340)

2018-2025

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

8.

Програма створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Рокитнівського району на 2018-2022 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 20.06.2018              № 164, рішення районної ради від 12.07.2018 № 347)

2018-2022

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

9.

Програма створення   місцевого матеріального  резерву для запобігання  і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 11.08.2016 №206)

2016-2020

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

10.

Програма реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рокитнівського району на 2018-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.05.2018                № 134)

Постійно

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

11.

Районна  програма запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017–2021 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2017 №58, із змінами від 25.04.2019 № 104, рішення районної ради від 23.12.2016  № 167)

2017-2021

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

12.

Програма дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Рокитнівському районі (розпорядження голови райдержадміністрації від 11.02.2019 №30, рішення районної ради від 17.05.2019                 № 432-1)

2020

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

Підприємства лісового та мисливського господарства району

13.

Районна програма «Ліси Рокитнівщини» (розпорядження голови райдержадміністрації від 08.07.2016 №168, рішення районної ради від 15.07.2016   №113)

 2016-2020

Підприємства лісового та мисливського господарства району

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

14.

Комплексна програма стабілізації та розвитку тваринництва і сервісного обслуговування сільського населення на період до 2020 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.09.2016 №228, рішення районної ради від 28.09.2016    № 153)

2016-   2020

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

15.

Програма зайнятості населення Рокитнівського району на  2018 – 2022 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.05.2018 №135, рішення районної ради від 12.07.2018 №348)

 2018 - 2022

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

16.

Районна соціальна програма  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року     (розпорядження голови райдержадміністрації від  03.09.2018               №227, рішення районної ради від 03.10.2018 №376)

2018-2021

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

17.

Районна цільова програма щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 18.10.2012               № 350,  рішення районної ради від 07.12.2012  № 229)

2012-2020

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

18.

Районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 12.02.2018           № 30, рішення районної ради від 16.02.2018 № 290)

2018-2022

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

19.

Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки  і  оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2019-2022 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 28.03.2019 №76, рішення районної ради від 17.05.2019 №432)

2019-2022

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

20.

Районна  програма «Ветеран» на              2019-2021 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 07.03.2019           № 51, рішення районної ради від 17.05.2019 № 435)

2019-2021

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

21.

Районна програма створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017-2021роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 13.04.2017           № 100, рішення районної ради від 22.11.2017 № 262)

2017- 2021

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

22.

Районна програма щодо відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку на 2019-2021роки (розпорядження голови райдержадміністрації №20 від 28.01.2019, рішення районної ради від 15.02.2019  №418)

2019-2021

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

КНП «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

23.

Районна програма забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2016-2020 роки» (розпорядження голови райдержадміністрації від 26.05.2016                   № 126)

2016-

2020

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

24.

Районна програма розвитку паліативної допомоги та догляду в Рокитнівському районі на 2015-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 24.07.2015 №136)

2015-2020

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

25.

Програма «Діти Рокитнівщини» на           2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 28.10.2016 №280, рішення районної ради від 23.12.2016                 № 167)

2016-

2020

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Відділ освіти райдержадміністрації

26.

Програма національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини на           2008-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 04.09.2008 №322, рішення районної ради від 19.12.2008              № 276)

2008-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

27.

Районна цільова соціальна програма «Шкільний автобус» (розпорядження голови райдержадміністрації від 19.04.2018 №110, рішення районної ради від 12.07.2018   №343 )

2018-2022

Відділ освіти райдержадміністрації

28.

Програма розвитку пластового руху в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Рокитнівського району на 2017–2021 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 10.01.2017 №5, рішення районної ради від 20.01.2017  № 196)

2017-2021

Відділ освіти райдержадміністрації

29.

Програма розвитку освіти Рокитнівського району на 2019-2021 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 21.06.2019 №141, рішення районної ради від 24.07.2019 №444)

2019-2021

Відділ освіти райдержадміністрації

30.

Районна програма роботи з обдарованою молоддю на 2019-2023 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 20.09.2018 №244, рішення районної ради від 03.10.2019 №378)

2019-2023

Відділ освіти райдержадміністрації

Відділ культури райдержадміністрації

31.

Програма розвитку культури Рокитнівського району на період до            2022 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 16.01.2018 № 10, рішення районної ради від 16.02.2018                 № 293)

2018-2022

Відділ культури райдержадміністрації

32.

Програма розвитку туризму на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 17.02.2016                 № 27, рішення районної ради від 25.03.2016 №71)

2016-2020

Відділ культури райдержадміністрації

                          

                             Відділ у справах  молоді та спорту  райдержадміністрації

 

33.

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рокитнівському районі на період до 2020 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 04.09.2017 №215, рішення районної ради від 22.11.2017 №250)

до 2020 року

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

 34.

Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2021 роки (проект)

2018-     2021

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

 35.

Програма підтримки молоді в районі на
2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 28.12.2015 №259, рішення районної ради від 19.02.2016  №60)

 2016- 2020

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

36.

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рокитнівському районі на 2019 – 2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 07.02.2019 № 27, рішення районної ради від 15.02.2019  №419)

2019-2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

37.

Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формувань на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 26.10.2015 №207, рішення районної ради від 25.03.2016    №74)

2016 -2020

Головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

38.

Районна комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2016 №149, рішення районної ради від 15.07.2016    №114)

2016 - 2020

Головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

39.

Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рокитнівському районі на 2018-2026 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 25.10.2018 №270, рішення районної ради) від 04.12.2018 №392)

 2018- 2026

Служба  у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад району

40.

Районна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (розпорядження голови райдержадміністрації 12.03.2019 №59, рішення районної ради від 17.05.2019 №436)

2020-2021

Служба  у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад району

41

Районна цільова соціальна програма підтримки реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2020 рік                 (розпорядження голови райдержадміністраці  від 11.12.2019 №266, проект рішення районної ради)

2020

Служба  у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад району

         

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι