№500 від 24.12.2019 Про районну цільову соціальну програму підтримки реформування системи закладів для дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2020 рік

У К Р А Ї Н А                      

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

(сорок четверта (позачергова) сесія)

 

 

РІШЕННЯ

24 грудня  2019 року                                                                                     № 500

 

Про районну цільову соціальну програму

підтримки реформування системи закладів для

дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, на 2020 рік

            Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою ефективного виконання заходів районної цільової соціальної програми підтримки реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2020 рік, враховуючи клопотання Рокитнівської районної державної адміністрації від 16.12.2019 №4495/02-23/19, за погодженням з президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

         1. Затвердити Районну цільову програму підтримки реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2020 рік (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 грудня 2019 року № 266, що додається.

         2. Районній державній адміністрації забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

         3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні районного бюджету передбачати кошти на реалізацію Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

 Голова районної ради                                                                      А. Кінчур

 

Розпорядженням голови Рокитнівської                    Рішенням Рокитнівської районної ради райдержадміністрації                                                   від 24 грудня 2019 року № 500

від 11 грудня 2019 року №266

 

 

Районна цільова соціальна програма

підтримки реформування системи закладів для дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2020 рік

         В районі на обліку перебуває 126 дітей, з них 35 дітей–сиріт та                 91 дитина, позбавлена батьківського піклування, 5 дітей зазначених категорій перебувають у державних навчально-виховних закладах.

         У районі, як і в цілому в державі, активізовано роботу, спрямовану на практичну реалізацію основних напрямів поліпшення становища дітей, зокрема щодо забезпечення права кожної дитини–сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання та виховання в сім’ї.

         Одним із напрямів подолання сирітства є створення та поширення форм сімейного виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета Програми

 

         Метою цієї Програми є створення у період 2020 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі–діти), належних умов для їх всебічного розвитку та виховання.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

         У ході виконання Програми передбачається:

здійснити реформування системи закладів для дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (далі–заклади) в інтересах кожної дитини;

приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім’ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (далі–сім’я громадян) та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;

забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім’ю громадян;

влаштовувати дитину перших років життя до закладу, якщо з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім’ю громадян;

здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

забезпечити дотримання принципу родинного походження при влаштуванні дітей у сім’ї громадян і до закладів.

Завдання Програми

 

застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечення права кожної дитини на проживання та виховання в сім’ї громадян;

забезпечення функціонування мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей;

збільшити кількість дітей, повернутих у біологічну родину та усиновлених громадянами України;

піднести в суспільстві престиж та авторитет сімей усиновителів;

зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

посилити відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей;

зменшити кількість дітей, направлених до закладів;

збільшити кількість дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини;

створити умови для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам.

Найменування завдання

Найменування показників

виконання завдання

 
 
 

1.Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах

Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища

 

2.Запровадження єдиного механізму фінансового забезпечення дітей

Поширення на дітей єдиного механізму їх фінансового забезпечення

 

3.Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

Посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

 

4.Широке запровадження влаштування дітей у сім’ї громадян

Збільшення кількості дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини

 
     
   

5.Поліпшення умов утримання та виховання дітей

Зменшення кількості дітей, направлених до закладів

 

6.Забезпечення соціального супрово-дження дітей після закінчення строку їх перебування в закладах, сім’ях громадян

Створення умов для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам

 

7.Забезпечення функціонування опти-мальної мережі закладів з умовами виховання, наближеними до сімейних

Заходи щодо виконання Програми

Найменування

завдання

Найменування

показника

Найменування заходу

Відповідальні

 за виконання

Орієнтований обсяг фінансування із районного бюджету тис. грн.

2020 рік

1.Посилення превентивної роботи та підтримки сімей із дітьми, які потрапили у складні життєві обставини

1)запровадження ефективної методики соціальної роботи, спрямованої на збереження виховної функції сім’ї з метою запобігання виходу дитини з сімейного оточення

1)проведення соціальної роботи, спрямованої на збереження виховної функції сім’ї з метою запобігання виходу дитини з сімейного оточення

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації

 
 

2)зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища

2)реалізація комплексних заходів із метою раннього виявлення сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини:

-придбання пального для проведення рейдів

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

30.0

- придбання подарунків до Міжнародного дня захисту дітей, крейди, фарби, гуаші, паперу, друкування афіш

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

         25.0

- проведення заходів до новорічно - різдвяних свят для  дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили у складні життєві обставини, та придбання подарунків

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

        

          25.0

 

3)збільшення кількості послуг сім’ям із дітьми, які потрапили у складні життєві обставини

3)забезпечення виконання плану розвитку мережі сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 
 

4)соціальне супроводження батьків, яких поновлено в батьківських правах

4)надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 
 

5)облік дітей та осіб, які бажають взяти їх на виховання; облік дітей, які потрапили у складні життєві обставини

6)забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та обліку дітей, які потрапили у складні життєві обставини:

- придбання та встановлення ліцензованої програми ЄІАС «ДІТИ»; антивірусної програми; комп’ютерних мишок,придбання флешок.                  

служба у справах дітей райдержадміністрації

15.0

2.Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем по-ходження дитини

кількість дітей, які повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім’ї громадян

проведення роботи з виведення дітей із закладів, які перебувають під опікою або піклуванням окремих громадян, із урахуванням інтересів дитини

служба у справах дітей райдержадміністрації

15.0

3. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

1) адресна допомога сім’ям із дітьми  з метою запобігання влаштування дітей до закладу

1) надання адресної допомоги сім’ям, де кризова ситуація зумовлює влаштування батьками дітей до закладу

служба у справах дітей райдержадміністрації,  управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,   виконкоми сільських та селищних рад   

20.0

 

2)забезпечення діяльності районної комісії з питань захисту прав дитини

при райдержадмі-ністрації

2)забезпечення діяльності районної комісії з питань захисту прав дитини, включення до плану її

діяльності питань щодо забезпечення реалізації прав дитини на життя , охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток

служба у справах дітей райдержадміністрації

 
 

3)забезпечення індивідуального підходу до реабілітації дитини

3)реалізація методики індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям, зокрема тим, які перебувають у складних життєвих обставинах

відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 
 

4)удосконалення роботи психолого-медико-педагогічної консультації

4) удосконалення роботи психолого-медико-педагогічної консультації

відділ освіти райдержадміністрації

 
 

5)забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей

5) забезпечення закріплення житла за дитиною після позбавлення батьків батьківських прав; створення та ведення реєстру житла для дітей

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 
 

6) поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки

6) вивчення і застосування досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації  виконкоми сільських та селищних рад   

 

4. Широке запровадження влаштування дітей у сім’ї громадян

1)підтримка моделі функціонування прийомних сімей

1) вивчення досвіду створення та функціонування прийомних сімей для дітей із особливими потребами

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

2) термінове влаштування дитини в сім'ю громадян

2) дотримання досвіду  щодо термінового влаштування дитини в сім'ю громадян та поширення його в районі

служба у справах дітей райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищних рад

 

 

3) забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей

3) забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

4) популяризація процесу влаштування дітей у сім'ї громадян

4) проведення інформаційних кампаній із популяризації влаштування дітей у сім'ї громадян

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад     

7.0

 

5) влаштування дітей із особливими потребами

5) підбір та підготовка громадян, які мають бажання взяти в сім'ю дитину з особливими потребами

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищних рад   

 

5. Удосконале-ння системи надання соціальних послуг та соціальних виплат

1)кількість сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1)забезпечення ефективного функціонування всіх центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

2) кількість сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах і за результатами соціального супроводження розв'язали свої проблеми

2)проведення моніторингу якості соціальних послуг сім'ям із дітьми, які потрапили у складні життєві обставини

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

3) запровадження соціального інспектування та соціального супроводження сімей

3)забезпечення своєчасного виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та здійснення їх соціального супроводу

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

4)установлення контролю за дотриманням соціальних стандартів

4) здійснення моніторингу стану дотримання стандартів щодо надання соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей із особливими потребами

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 
 

5)кількість  дітей із особливими потребами, які виховуються в сім'ях, охоплених соціальними послугами

5) надання медичних та соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей із особливими потребами

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 
 

6)кількість  дітей, які можуть бути повернені із закладів у сім'ї

6) проведення соціальної роботи з сім’ями, діти яких можуть бути повернені із закладів у сім’ї

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

6. Поліпшення умов утримання і виховання дітей

1)повернення дітей до біологічної родини

1)проведення соціальної роботи з біологічною родиною з метою створення умов для повернення дитини в біологічну сім'ю

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації

 
 

2)надання допомоги у профорієнтаційній підготовці старшокласників

2)проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників інтернатних установ

відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

7.Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім’ях громадян

1) забезпечення дітей соціальним житлом

1) створення фонду соціального житла та взяття на квартирний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

виконкоми сільських та селищних рад   

 
 

2)підготовка випускників закладів до самостійного життя

2)підготовка випускників закладів до самостійного життя та сприяння в соціальній адаптації

відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

 

8. 3абезпечення оптимальної мережі закладів для дітей із умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних

1) співпраця органів виконавчої влади з громадськими та благодійними організаціями, інвесторами відповідно до законодавства

1)надання підтримки громадським організаціям у реалізації їхніх програм, спрямованих на роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад

 

ВСЬОГО:

137.0

Фінансування Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України.  

Заступник голови районної рад                                                                                                                                 С. Пахнюк


Реформування системи закладів із створенням умов для проживання дітей, наближених до сімейних

 

 

 

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι