№459 від 16.08.2019 Про затвердження Статуту Комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(тридцять дев’ята (позачергова) сесія)

 

РІШЕННЯ

від 16 серпня 2019 року                                                                                     № 459

Про затвердження Статуту Комунальної установи

«Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр»

Рокитнівської районної ради

         Керуючись  статтями 19, 20 Закону України «Про освіту», статтею  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійно-технічної освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі — комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім вихованців закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти (шкіл-інтернатів)

вирішила:

  1. Затвердити Статут Комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради, виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Директору Комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної радим Кулакевич О.С. забезпечити державну реєстрацію Статуту в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  3. Контроль щодо виконання рішення районної ради покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, економічного розвитку галузей народного господарства та з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів.

Голова районної ради                                                                              А. Кінчур

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  Рокитнівської районної ради

«16» серпня 2019 року № 459

Голова ради _________ А. Кінчур

м.п.

 

 

 СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

"РОКИТНІВСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР"

РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

  

 

смт Рокитне - 2019

 

 

  1.Загальна частина

1.1. Комунальна установа «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради (далі – Центр) є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Повне найменування українською мовою: комунальна установа «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради.

Скорочене найменування українською мовою: КУ «Рокитнівський ІРЦ».

1.2. Центр створений рішенням Рокитнівської районної ради від «11» квітня 2018 року № 324.

1.3. Засновником комунальної установи є Рокитнівська районна рада (далі - Засновник), а уповноваженим органом – відділ освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області (далі – Уповноважений орган).

Засновник забезпечує Центр приміщеннями, пристосованими для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

Центр,що розміщуються в окремих приміщеннях, облаштовується приймальнею, кабінетами: логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога, практичних психологів, фахівців Центру, директора, а також ресурсною кімнатою та залом для занять з лікувальної фізкультури.

Засновник або Уповноважений орган здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

У своїй діяльності Центр підпорядковується Засновнику.

1.4. Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Методичне та аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів здійснює ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти .

У своїй діяльності Центр керується Конституцією УкраїниКонвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”“Про дошкільну освіту”, іншими актами законодавства та Положенням про інклюзивно-ресурсний центр.

Структурний підрозділ з питань діяльності Центру - управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації здійснює координацію діяльності Центру, контроль за дотриманням ним актів законодавства та Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

Центр проводить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

1.5. Центр є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

1.6. Юридична адреса Центру: вулиця Руслана Дубовця 14, селище міського типу Рокитне, Рокитнівський район, Рівненська область, 34200, Україна.

1.7. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами. 

 Завдання Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичним психологом Центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;

2) надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;

3) участь педагогічних працівників Центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;

4) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

5) ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;

6) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;

7) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

   8) консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

   9) надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з  батьками (законним представникам ) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

10) моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

11) організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

12) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

14) підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру для Засновника, структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органу управління освітою, а також аналітичної інформації для  центру підтримки інклюзивної освіти.

2.2. З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:

2.2.1 у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

2.2.2 вносити пропозиції Засновнику, Уповноваженому органу щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

2.2.3 Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів

 3.Правовий статус Центру

3.1. Центр є юридичною особою публічного права.

3.2. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

3.3. Центр здійснює господарську діяльність.

3.4. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Засновник та Уповноважений орга  не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями Засновник та уповноваженого органу .

3.7. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних судах та третейському суді. 

4.Організація проведення комплексної оцінки

4.1.  Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор Центру, або уповноважений ним працівник, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації №112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

4.2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі - заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

4.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

4.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до Центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4.5. Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці Центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями Центру індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини;

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

оцінка освітньої діяльності дитини.

4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель- реабілітолог заповнює карту спостереження дитини.

4.10.Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.14. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування закладу освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців Центру, які проводили оцінку.

4.18. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

4.20. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

4.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в Центрі (сканована копія такого висновку).

4.22. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

4.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до Центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

4.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Центру проводиться у разі:

переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.”

 4.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  для проведення повторної комплексної оцінки психолого-педагогічним консиліумом ;

4.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

4.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

5.Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами

5.1. Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини,передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічні послуги -це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти,реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями Центру.

Корекційно-розвиткові послуги-це комплексна система заходів супрово дження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5.2. Психолого-педагогічний супровід,психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами,розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці Центру:

визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.

6.Кадрове забезпечення Центру

6.1.Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-логопеди,вчителі-дефектологи (сурдопедагоги,олігофренопедагоги, тифлопеда-гоги), практичні психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична сестра, бухгалтер та господарсько-обслуговувальний персонал.

6.2. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників Центру повинен становити три або більше років.

6.3.Призначення на посади педагогічних працівників Центру здійснюється Засновником на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників Центру затверджує Засновник на підставі примірних положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

6.4. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

6.5. На педагогічних працівників Центру поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти

6.6. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладання цивільно-правових угод.

6.7.Штатний розпис Центру,режим його роботи затверджується Засновни-ком за погодженням Уповноваженого органу.

6.8. Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в Центрі вводяться такі посади:

вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

 У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, коли кількість дітей, які проживають на території району перевищує відповідно 7 тис. та 12 тис., Центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. При цьому чисельність фахівців центру здійснюється відповідно законодавства.

6.9.Тривалість робочого тижня педагогічних працівників Центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців Центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами,становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці Центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам,які беруть участь в інклю-зивному навчанні, тощо

  7.Управління діяльністю Центру 

7.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

7.2. Засновник:

7.2.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Центру;

7.2.2. Затверджує порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора та педагогічних працівників  Центру;

7.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру;

7.2.4. Заслуховує звіт про діяльність Центру.

7.2.5.Залучають необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру;

7.2.6. Затверджує та змінює штатну чисельність Центру, режим роботи;

7.2.7. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для фун-кціонування Центру  та організації інклюзивного навчання;

7.3. Керівництво діяльностю Центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади Засновником, за погодженням із структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно – ресурсних центрів освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

На посаду директора  Центру призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефекто-логія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.”;

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його мате-ріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.4. Директора Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

Уповноважений орган управління Центру :

7.4.1.Проводить конкурс на посаду директора та педагогічних працівників Центру. 

7.4.2.Погоджує штатний розпис Центру.

7.4.3.Централізована бухгалтерія відділу освіти Рокитнівської  районної дер-жавної адміністрації Рівненської області здійснює оперативний, бухгал-терський облік, веде статистичну, бухгалтерську та іншу звітність.

7.4.4. Погоджує річний план роботи Центру.

7.4.5.Забезпечує розгляд звернень стосовно діяльності Центру в установленому законодавством порядку.

7.4.6.Здійснює координацію роботи Центру та забезпечує контроль за його діяльністю, дотриманням вимог законодавства та цього Статуту.

7.4.7.Здійсненює контроль за дотриманням права дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на інклюзивне навчання.

 7.4.8.Визначеає потреби району у фахівцях різних спеціальностей для надання психолого-педагогічної допомоги, формування регіонального замовлення на їх підготовку.

7.5. Директор Центру:

7.5.1.Планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру;

7.5.2. Подає на затвердження засновнику проекти змін до Статуту;

7.5.3. Призначає на посади фахівців Центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

7.5.4. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підви-щення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психо-лого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освіт-німи потребами;

7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

7.5.6. Укладає колективний договір.

7.5.7. Розпоряджається за погодженням із засновником в установленому поряд-ку майном Центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-право-ві угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;

7.5.8  Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

7.5.9.Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7.5.10. Подає засновнику річний звіт про діяльність Центру.

7.5.11. Вирішує інші питання діяльності  Центру  у відповідності із законо-давством.

8.Ведення ділової документації Центру

8.1. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботи Центру;

річний план роботи фахівців Центру;

щотижневі графіки роботи  Центру та фахівців Центру;

звіти фахівців Центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв;

журнал обліку висновків про комплексну оцінку;

журнал обліку консультацій;

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

  9.Фінансово-господарська діяльність Центру 

9.1. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, приміщення,землю,комунікації,обладнання,транспортнізасоби, інші матеріаль-ні цінності, вартість яких відображена у балансі.

9.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим,якщо інше не передбачено законо-давством.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

9.4. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб,інші джерела,не заборонені законо-давством.

9.5. Ведення  бухгалтерського обліку та звітності в Центрі здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Рокитнівської  районної держав-ної адміністрації Рівненської області.

9.6. Керівництво Центру несе відповідальність перед Засновником, Уповноваженим органом та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 10.Припинення Центру

10.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається Засновником. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

10.2.  Під час реорганізації  Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

10.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

  11.Внесення змін та доповнень до Статуту 

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законодавством порядку.