№432 від 17.05.2019 Про районну комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

       УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

(сьоме скликання)

(тридцять п’ята (позачергова) сесія)

 

 

РІШЕННЯ

 

 

від 17 травня 2019 року                                                                                  № 432

 

 

Про районну комплексну програму соціальної підтримки учасників

антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2019 – 2022 роки

 

               Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 13, пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1021 «Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реабілітації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 лютого 2019 року «Про Обласну комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2019 – 2022 роки», з метою соціального, медичного забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) та інших заходів соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради,  районна рада

вирішила:

  1.

Затвердити районну комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь                     у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки                             і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації    в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на  2019 – 2022 роки  (далі - Програма) схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 березня 2019 року № 76, що додається.

    2.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації, при формуванні районного бюджету  на відповідні роки, передбачити кошти в межах наявних фінансових ресурсів на реалізацію заходів Програми.

    3.

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

Голова районної ради                                                             А. Кінчур

Затверджено

рішення районної ради

від 17.05.2019 № 432

                                                                                             

Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб,  які брали участь у здійсненні заходів із  забезпечення національної безпеки і оборони,    відсічі   і стримування     збройної агресії  Російської  Федерації   в  Донецькій  та Луганській  областях,      забезпеченні   їх здійснення, на 2019 - 2022 роки

Загальна частина

Програма    розроблена   відповідно   до   пункту  6  частини  1 статті  13, пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 05  грудня 2018  року

№ 1021 «Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реабілітації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року».

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення соціального, медичного захисту, адаптації, психологічної реабілітації, професійної  підготовки (перепідготовки) та інших заходів соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, (далі –  учасників), а також членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників, ветеранів війни – добровольців.

Заходи Програми та джерела фінансування для їх виконання  наведено у  додатках 1 – 5.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити надання соціальної, медичної допомоги, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) та інших заходів соціальної підтримки учасників, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників, ветеранів війни – добровольців, забезпечити ефективну роботу телефонних «гарячих ліній» для надання консультативної допомоги учасникам та членам їх сімей та сприятиме

залученню волонтерів, волонтерських організацій до заходів щодо соціальної підтримки і адаптації учасників

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів – виконавцям відповідних заходів Програми, інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

Заступник голови районної ради                                                                                               С. Пахнюк

Додаток 1

до Програми                                                                                                                                                                        

                      

НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ

 з виконання районної комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб,

які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,

на 2019 – 2022 роки

Напрями діяльності

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (місцевий бюджет, інші)

Прог-нозний обсяг фінан-сових ресурсів для вико-нання завдань, тис.грн.

У тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

1.

Забезпечення соціальної підтримки та адаптації учасників антитерорис-тичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - учасники), членів їх сімей, зокрема членів сімей загиблих (померлих) учасників та ветеранів війни – добровольців, із числа жителів Рокитнівського району, які брали участь в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, що були створені або самоорганізувалися з цією метою, але в подальшому не увійшли до складу Збройних  Сил України, Національної гвардії України та інших створених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів (далі – ветерани війни - добровольці)

1)надання інформації щодо кількості  учасників  після взяття їх на військовий облік у Рокитнівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки,   причетним структурним підрозділам райдерж-адміністрації

Рокитнівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки   

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

2) проведення оцінки потреб сімей учасників, в тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників, з метою вивчення їх потреб та визначення видів соціальної допомоги,  яких вони потребують

Рокитнівський районний центр соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді,   виконавчі коміте-ти сільських та селищних рад, об'єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

3) забезпечення соціального супроводу та  надання соціальних послуг сім’ям з  дітьми учасників, в тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників, відповідно до потреб

Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

4)проведення роз’яснювальної роботи з перевізниками усіх форм власності щодо необхідності дотримання законодавства із наданням пільг на проїзд в пасажирському транспорті загального користування учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та ветеранам

війни - добровольцям

відділ містобудування інфраструктури та житлово-комунального господарства райдерж-адміністрації, управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації,  виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

5)надання адресної грошової допомоги   

учасникам антитерористичної операції та особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників, ветеранів війни – добровольців, сім’ям воїнів, які потрапили в полон

управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації,   виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

районний бюджет,

бюджети

сільських та селищних рад

бюджети об’єднаних територіаль-них громад

1200,0

300,0

300,0

 300,0

300,0

   

6) видача направлень для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверені-тет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції

управління соціального захисту населення райдерж-

адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

7)проведення роз’яснювальної роботи щодо застосування норм чинного законодавства в частині  різного виду соціальних гарантій: соціальних допомог, субсидій,  пільг, компенсацій, пенсійного забезпечення учасників  та членів їх сімей, ветеранів війни – добровольців, надання всебічної допомоги при їх оформленні

управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації, Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду Рівненської області,  виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

8)забезпечення першочерговим влаштуванням до дошкільних навчальних закладів дітей учасників, ветеранів війни - добровольців

відділ освіти райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

9)забезпечення інформаційного супроводу основних заходів щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та їх сімей, соціальної реабілітації зазначених осіб

сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдерж-адміністрації, управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

10) забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування щодо розроблення та затвердження порядку транспортного обслуговування та графіка транспортування у селищах та селах району учасників, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, в яких вони отримують послуги згідно з медичними показаннями, транспортом державних і комунальних підприємств, установ та організацій району, пристосованим для перевезення лежачих хворих та осіб, які пересуваються на кріслах колісних

відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров'я райдерж-адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

2.

Забезпечення земельними ділянками та вирішення житлових питань учасників, членів сімей загиблих та ветеранів війни - добровольців

1)сприяння у виділенні земельних ділянок учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель, ведення садівництва та особистого селянського господарства

сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

2)сприяння у  виготовленні землевпорядної документації щодо надання у власність земельних  ділянок для будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, ведення садівництва та особистого селянського господарства

відділ у Рокитнівському районі Головного управління Держгео-кадастру у Рівненській області, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

3.

Надання медичної допомоги та забезпечення відновної реабілітації учасників

1) забезпечення здійснення профілактичних, реабілітаційних та лікувально-оздоровчих заходів учасникам, ветеранам війни – добровольцям:

-на пільгове медикаментозне лікування;

- на реалізацію безоплатно ліків;

- забезпечення в установленному порядку направленнями на лікування до комунального підприємства «Рівненський обласний госпіталь  ветеранів війни» Рівненської обласної ради

відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров'я райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

районний бюджет,

бюджети   сільських та селищних рад,

об’єднаних територіаль-них громад

1092,0

452,9

138

 273,0

 105,2

34,5

 273,0

 111,5

34,5

273,0

 118,1

34,5

 273,0

 118,1

34,5

4.

Надання послуг службою зайнятості та дотримання трудового законодавства у сфері соціальних гарантій осіб з числа учасників

1)здійснення заходів щодо сприяння зайнятості (у тому числі сприяння працевлаштуванню, професійній підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації) та соціальної підтримки осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України (учасників та ветеранів війни - добровольців)

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування  на випадок безробіття

         
   

2)організація та проведення профорієнтаційних заходів для учасників та ветеранів війни - добровольців

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування  на випадок безробіття

         
   

3)проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання законодавства про працю та соціальні гарантії осіб, залучених до виконання обов'язків, передбачених Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу”, «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

 

5.

Культурно-просвітницька діяльність та патріотичне виховання молодого покоління

1)проведення у навчальних закладах району тематичних заходів, приурочених до вшанування пам’ятних дат за участю учасників, ветеранів війни – добровольців з метою патріотичного виховання молодих людей, їх  національної свідомості, ідентичності, формування громадянської позиції

відділ освіти райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

2)проведення районної акції «Повертайтеся живими» (виготовлення учнями навчальних закладів сувенірів-оберегів, листівок) для учасників

відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

3)проведення роботи щодо надання можливості на пільгових умовах учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, а також ветеранам війни – добровольцям відвідувати спортивні зали

відділ у справах молоді та спорту райдерж-адміністрації,  виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

6.

Сприяння інститутам громадянського суспільства у проведенні заходів соціальної підтримки демобілізованих військово-службовців, ветеранів війни – добровольців

налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, громадськими організаціями з метою їх залучення для надання допомоги учасникам, ветеранам війни- добровольцям, а також закладам, які надають допомогу учасникам, ветеранам війни – добровольцям    

управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських і селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   

Усього за Програмою

 

районний бюджет

2882,9

 712,7

719

 725,6

 725,6

Заступник голови районної ради                                                                                                                   С. Пахнюк

Додаток 2

до Програми

                             

Розрахунок витрат

надання адресної грошової допомоги

учасникам антитерористичної операції та особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників, ветеранів війни - добровольців

Кількість осіб, для надання адресної грошової допомоги  

Середній розмір адресної грошової допомоги  на одну особу (тис.грн.)

Потреба в коштах на рік (тис. грн.)

Потреба в коштах на чотири роки (тис. грн.)

300

1,0

300,0

1200,0

  

Заступник голови районної ради                                                    С. Пахнюк

Додаток 3

до Програми                                                                                                        

                                                                                                      

Розрахунок витрат

проїзду учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь

 у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також членів сімей загиблих учасників, ветеранів війни - добровольців автотранспортом на стаціонарне лікування в комунальне підприємство «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни»

 Рівненської обласної ради

Кількість осіб, яким необхідне лікування в госпіталі (осіб)

Вартість однієї поїздки на групу з чотирьох ветеранів

Кількість поїздок на рік

Потреба в коштах на рік (тис. грн.)

Потреба в коштах на чотири роки (тис. грн.)

29

4930,0*

7**

34,5

138,0

*340км х 14,5 грн/км=4930грн

**29осіб:4 (кількість осіб за одну поїздку)=7поїздок

4930х7=34,5тис.грн х 4=138

Заступник голови районної ради                                                    С. Пахнюк

Додаток  4

до Програми

                                                                                                                                 

Розрахунок витрат

на пільгове медикаментозне лікування  та харчування в амбулаторних умовах

учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування     збройної агресії Російської Федерації, а також членів сімей загиблих учасників, ветеранів війни - добровольців

  в Донецькій та Луганській областях

 

Вартість на одного хворого

в день  (грн.)

Орієн-товна кіль-кість

проліко-ваних

 в рік  (чол.)

Середня кіль-кість ліжко- днів на одного хворого

2019

(тис.грн.)

2020 (тис.грн.)

2021 (тис.грн.)

2022 (тис.грн)

Потреба в коштах (тис.грн.)

Харчування  ветеранів

35,0

300

10

105,0

105,0

105,0

105,0

420,0

Медикамен-тозне лікування ветеранів

56,0

300

10

168,0

168,0

168,0

168,0

672,0

РАЗОМ

91,0

300

10

273,0

273,0

273,0

273,0

1092,0

                                    

Заступник голови районної ради                                                    С. Пахнюк

Додаток  5

до Програми

                                                                                                                             

Розрахунок витрат

на реалізацію безоплатно ліків

для учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

  відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, а також членів сімей загиблих учасників, ветеранів війни - добровольців

 в Донецькій та Луганській областях

Рік

Орієнтовна кількість ветеранів війни

Кошти на одного ветерана

(грн.)

Разом (тис. грн.)

2019 рік

300

350,77

105,2

2020 рік

300

371,6

111,5

2021рік

300

393,5

118,1

          2022рік

300

393,5

118,1

Всього:

   

452,9

Заступник голови районної ради                                                    С. Пахнюк

Календар публікацій

Травень 2021
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι