№431 від 17.05.2019 Про внесення змін до Комплексної програми енергоефективності Рокитнівського району на 2018-2025 роки

УКРАЇНА                      

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(тридцять п’ята (позачергова) сесія)

 

РІШЕННЯ

 

від 17 травня 2019 року                                                                                         №431

Про внесення змін до Комплексної

програми енергоефективності

Рокитнівського району на 2018-2025 роки

Розглянувши клопотання Рокитнівської районної державної адміністрації від 24.04.2019 №1569/02-23/19, керуючись ст.ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

вирішила:

 

1.Внести зміни до Комплексної програми енергоефективності Рокитнівського району на 2018-2025 роки.

2.Рокитнівській районній державній адміністрації забезпечити організацію та виконання завдань і заходів Програми.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, економічного розвитку галузей народного господарства (Рудницький В.А.) та з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

Голова районної ради                                                                               А. Кінчур

 

 

Затверджено

рішення районної ради

від 17.05.2019 №431

 

 

Зміни до Комплексної програми

енергоефективності Рокитнівського району

на 2018 – 2025 роки

Додаток 1 до районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів, пункту 1 «Відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2019-2025 роки» розділу VI «Районна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів» викласти  у такій редакції:

 

                                          ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР

про співробітництво

смт  Рокитне                                                                    «___»_________20__ року

Рокитнівська районна державна адміністрація (далі – Адміністрація), в особі  голови адміністрації ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» філія – Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» (далі – Кредитно - фінансова установа), в особі начальника управління ______________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

  1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Адміністрацією часткової компенсації відсотків за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, зазначених в «Орієнтовному переліку енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 (зі змінами)» (далі – Перелік) на день укладання кредитного договору Позичальниками, в межах  районної  програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2019 – 2025 роки, затвердженої рішенням  Рокитнівської районної ради від «___»____________ 20__ року № _____ (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Адміністрація надає часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами у розмірі, який становить різницю між розміром відсоткової ставки за кредитами, залученими Позичальниками в Кредитно - фінансовій установі на придбання котлів, енергозберігаючого обладнання та матеріалів та розміром відсоткової ставки згідно з обласною програмою відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2019-2025 роки, але не більше 10 відсотків річних у разі зміни відсоткової ставки в Кредитно - фінансовій установі за кредитами на заходи з енергозбереження згідно з Програмою.

     1.4. Відшкодування частини відсоткової ставки відповідно до Програми здійснюється фізичним особам, які зареєстровані та впроваджують заходи на території Рокитнівського району Рівненської області.

1.5. Позичальник зможе отримувати компенсацію відсоткової ставки у розмірі, який становить різницю між розміром відсоткової ставки за кредитами, залученими Позичальниками в Кредитно-фінансовій установі на придбання котлів, енергозберігаючого обладнання та матеріалів та розміром відсоткової ставки згідно з обласною програмою відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2019-2025 роки, але не більше 10 відсотків річних у разі зміни відсоткової ставки в Кредитно - фінансовій установі за кредитами на заходи з енергозбереження згідно з Програмою лише за одним кредитним договором, виданим на придбання котлів та одним кредитним договором на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів, зазначених в Переліку.

1.6. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше               3 (трьох) років, часткова компенсація відсотків за кредитами фізичним особам надається щомісяця на підставі цього Договору та поданих Кредитно - фінансовою установою реєстрів позичальників.

1.7. Останнє відшкодування відсотків за кредитами, що надані фізичним особам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, Адміністрацією, на основі поданого реєстру Кредитно - фінансовою установою, буде проведено за листопад 2025 року. 

  1. Основні завдання Сторін

Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

  1. Обов'язки і права Адміністрації

3.1. Адміністрація  зобов’язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, які отримали кредит на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених в Переліку.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

 3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.5 цього Договору.

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткової компенсації відсотків, згідно із реєстрами, на транзитний рахунок __________, що відкритий у Кредитно - фінансовій установі МФО __________, код ЄДРПОУ __________.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору, за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Адміністрації у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.2. Адміністрація  має право:

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 2 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

  1. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених в Переліку, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов, передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цього Договору.

4.1.4 Формувати реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно -фінансовій установі на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору та мають право на часткову компенсацію відсотків.

4.1.5. Формувати та подавати Адміністрації не пізніше 15 числа наступного місяця реєстр Позичальників, згідно з формою (додаток 1 до цього Договору).

4.1.6. Перераховувати скеровані Адміністрацією на рахунок Кредитно - фінансової установи кошти, призначені для часткової компенсації відсотків на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.7. У випадках дострокового погашення кредиту та закриття поточного рахунку залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Адміністрації.

4.1.8. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації відсотків Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно – фінансовій установі на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених в Переліку.

4.1.9. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.10. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «Відповідно до районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2019 – 2025 роки» з подальшим переліком товарів, на які надається кредит.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

  1. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит за Програмою, у реєстр згідно з додатком 1 до цього Договору.

5.3. Адміністрація не несе відповідальності за несвоєчасне, до двох місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з районного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Адміністрації здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою реєстрами.

  1. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються не виконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії тощо, але не обмежуються ними.

  1. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2025 року.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

  1. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Адміністрація підтверджує, що Позичальники, внесені до реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію відсотків. 

  1. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» філія – Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»

33300, м. Рівне, вул. Симона

Петлюри, буд. 16

т/р _________

МФО _________

Код ЄДРПОУ _________

________________

М П

Рокитнівська райдержадміністрація

34200, смт Рокитне

вул. Незалежності, 13

Р/р __________________

в ГУДКСУ у Рівненській області

МФО _________

код ЄДРПОУ __________

__________________(ПІБ)

М П

Календар публікацій

Травень 2021
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι