№430 від 17.05.2019 Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства в Рокитнівському районі на 2019-2022 роки

УКРАЇНА                      

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(тридцять п’ята (позачергова) сесія)

РІШЕННЯ

 

17 травня 2019 року                                                                                              №430

Про затвердження Програми

розвитку дорожнього господарства

в Рокитнівському районі на 2019-2022 роки

Розглянувши клопотання Рокитнівської районної державної адміністрації від 24.04.2019 №1570/02-23/19, керуючись ст.ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

вирішила:

 

  1. Затвердити Програму розвитку дорожнього господарства в Рокитнівському районі на 2019-2022 роки.

           2.Рокитнівській районній державній адміністрації:

          - забезпечити організацію та виконання завдань і заходів Програми;

          - фінансовому управлінню райдержадміністрації (Кушнір С.М.) передбачити у районному бюджеті на відповідні роки кошти необхідні для            реалізації заходів Програми.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, економічного розвитку галузей народного господарства (Рудницький В.А.) та з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

Голова районної ради                                                                                А. Кінчур

 

Затверджено

                       рішення районної ради

                       від 17.05.2019 № 430

 

 

 

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2022 роки

 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

 Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, економіки і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

У зв’язку з недофінансуванням дорожнього господарства впродовж десятків років, експлуатаційний стан доріг в району є незадовільним. Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми власності. Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток району, негативно впливає на розвиток галузей народного господарства, створює соціальну напругу.

Програму розвитку дорожнього господарства Рокитнівського району на 2019 – 2022 роки (далі – Програма) розроблено на підставі Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», зі змінами, відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2019 – 2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 382, Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1374, Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 – 2022 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 13 березня 2019 року № 207, затвердженої рішенням обласної ради від 15 квітня 2019 року № 1285,  враховуючи завдання і пріоритети Плану стратегічного розвитку Рокитнівського району на 2019 – 2021 роки.

 Мета Програми

Метою Програми є:

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, вулиць і доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

забезпечення безперервного розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень;

покращення транспортної доступності віддалених населених пунктів до районного та обласного центрів, в тому числі в контексті створення опорних шкіл в районі, та для своєчасного надання першої медичної допомоги;

покращення якості будівництва автомобільних доріг та проведення щорічного контролю.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів і джерел фінансування

 У зв’язку із запровадженням з 01 січня 2018 року державного дорожнього фонду у складі спеціального фонду державного бюджету, надходження до якого передбачається збільшити, планується виконати основну частину робіт з відновлення і розвитку мережі доріг саме за кошти державного бюджету. Так, виникла нагальна необхідність у формуванні чітких стратегічних напрямів відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення з урахуванням маршрутного принципу та соціально-економічних пріоритетів розвитку району.

Досягнення мети Програми є фінансування робіт з відновлення і розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, коштів міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Такий підхід дасть змогу поліпшити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, оскільки через недофінансування у попередні роки не забезпечувалися обсяги дорожніх робіт, необхідні для розвитку дорожнього господарства.

Програму розраховано на чотири роки: початок – 2019 рік; завершення – 2022 рік.

Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, передбачені Бюджетним кодексом України, Законами України «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Одним із головних чинників її реалізації є стабільне фінансування дорожнього господарства згідно із законодавством.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок надходжень до районного бюджету (додаток 2 до Програми), а саме коштів:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

обласного бюджету;

місцевих бюджетів на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;

інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Реалізація цієї Програми передбачає довгострокове планування та фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах). В ході реалізації Програми планується виконувати роботи за маршрутним принципом з відповідною дорожньою інфраструктурою із застосуванням сучасних будівельних норм та стандартів.

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити:

завершення об’єктів незавершеного будівництва з високими показниками ступеня готовності та соціально-економічної ефективності;

впровадження незалежної системи контролю якості через забезпечення контролю прозорості та підзвітності будівництва згідно із стандартами шляхом розкриття інформації та публікації даних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), та поетапного переходу до організації виконання дорожньо-будівельних робіт із залученням інженера-консультанта на основі міжнародно визнаних типових форм контрактів, зокрема контрактів «FIDIC», відповідно до статті 6 Закону України «Про автомобільні дороги» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1065 «Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування»;

активізацію інноваційної та науково-технічної діяльності в дорожньому господарстві, впровадження сучасних ефективних, енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів і технологій, що забезпечують високу якість та довговічність дорожніх та мостових конструкцій;

запровадження геоінформаційної системи управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення та розвитку існуючих базових інформаційно-аналітичних комплексів (система управління стану покриття, аналітично-експертна система управління мостами, база даних дорожньо-транспортних пригод).

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Поліпшення транспортної доступності в межах регіону та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, об’їзних доріг у населених пунктах, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів передбачено ціллю 1 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Виходячи з цього, основними завданнями Програми є:

експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі штучних споруд);

капітальний ремонт штучних споруд;

будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних вулиць і доріг комунальної власності;

капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд, а також оформлення прав власності на існуючі та нові землі дорожніх господарств;

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів, автомобільних доріг загального користування місцевого значення, згідно із сучасними європейськими стандартами з відповідною дорожньою інфраструктурою;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

реконструкцію і розбудову мережі автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку району;

зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв'язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту;

економію капітальних вкладень в автомобільний транспорт у зв'язку з підвищенням продуктивності роботи автомобільного транспорту через збільшення середньої швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги;

зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг;

економічний ефект від зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;

посилення контролю за якістю та фінансуванням доріг з боку користувачів;

гарантійний строк експлуатації об'єктів капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення згідно з державними будівельними нормами;

сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.

Напрями діяльності та заходи Програми

 Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 3 до Програми.

Поставлені завдання можна вирішити, забезпечивши виконання заходів Програми, а саме з організації будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності.

 

Координація та контроль за ходом реалізації Програми

 Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ містобудування, архітектури. інфраструктури та житлово-комунального господарства Рокитнівської райдержадміністрації.

Державний контроль за якістю будівництва здійснюють органи державного архітектурно-будівельного контролю, а саме Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області.

Внутрішній контроль за якістю виконаних робіт здійснюється інженерно-технічними працівниками служби замовника, які, в ході своєї роботи, перевіряють:

якість матеріалів та сировини (асфальту, щебеню, бітуму тощо);

відповідність робіт, що виконуються, роботам, які зазначені у проектній документації;

дотримання підрядною організацією вимог Державних будівельних норм України при виконанні будівельно-ремонтних робіт.

Замовниками робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування та доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), забезпечується постійний контроль за якістю виконаних робіт від часу їх виконання до закінчення гарантійного терміну.

 Заступник голови районної ради                                                   С. Пахнюк

Додаток 1 до Програми

  ПАСПОРТ

 Програми розвитку дорожнього господарства

Рокитнівського району на 2019 – 2022 роки

Ініціатор розроблення Програми

Рокитнівська районна державна адміністрація

Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади, на підставі якого розроблено Програму

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 382 «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 – 2022 роки»

Розробник Програми

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Відповідальний вико-навець Програми

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

Терміни реалізації Програми

2019 – 2022 роки

Загальний обсяг фінан-сових ресурсів (надход-ження до обласного тери-торіального дорожнього фонду), в тому числі:

129950,0 тис. гривень

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

118000,0 тис. гривень

кошти обласного бюджету

5000,0 тис. гривень

кошти місцевих бюджетів

6950,0 тис. гривень

Заступник голови районної ради                                                   С. Пахнюк

Додаток 2 до програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми розвитку дорожнього господарства Рокитнівського району на 2019 – 2022 роки

(тис. гривень)

Обсяг надходжень до обласного територіального дорожнього фонду, за рахунок яких планується здійснити фінансування Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат для виконання Програми

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

 2019

рік

 2020

рік

 2021

рік

2022

рік

Всього, в тому числі:

50250,0

18400,0

27400,0

33900,0

129950,0

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

48000,0

16000,0

24000,0

30000,0

118000,0

обласний бюджет

1000,0

1000,0

1500,0

1500,0

5000,0

місцеві бюджети

1250,0

1400,0

1900,0

2400,0

6950,0

Заступник голови районної ради                                                                                                                            С. Пахнюк

Додаток 3 до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 2022 роки

(тис. гривень)

Найменування напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання заходу, рік

Виконавці

Джерела фінансування,

всього:

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

Надходження до обласного територіального дорожнього фонду, в тому числі:

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022

рік

субвенція з державного бюджету

обласний бюджет

трансферти з місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

1.

Експлуатаційне

утримання

Поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в т.ч. штучних споруд

2019 – 2022

Райдержадміністрація, ОМС

20000,0

-

-

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Усунення ямок та вибоїн

2.

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт

1) будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, штучних споруд, т.ч. проектні роботи

2019 – 2022

Райдержадміністрація, ОМС

15000,0

-

-

3000,0

3000,0

4000,0

5000,0

Покращення транспортно-експлуатаці-йних характеристик автомобільних доріг місцевого значення

2) будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, в

т.ч. проектні роботи

2019 – 2022

Райдержадміністрація, ОМС

8000,0

-

-

1000,0

2000,0

2000,0

3000,0

Покращення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг і вулиць

-

 

5000,0

1000,0

1000,0

1500,0

1500,0

3.

Поточний середній ремонт

1) автомобільні  дороги загального користування місцевого значення в т.ч. проектні роботи

2019 – 2022

Райдержадміністрація, ОМС

70000,0

-

-

38000,0

5000,0

12000,0

15000,0

Відновлення транспортно-експлуатацій-ного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення

             

2) комунальні автомобільні дороги і вулиці

2019 – 2022

Райдержадміністрація, ОМС

5000,0

-

-

1000,0

1000,0

1500,0

1500,0

Відновлення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, вулиць комунальної власності

-

-

2150,0

0,2500

0,4000

0,4000

0,9000

 

ВСЬОГО:

     

118000,0

5000,0

7150,0

50250,0

18400,0

27400,0

33900,0

 

Заступник голови районної ради                                                                                                                               С. Пахнюк

Календар публікацій

Травень 2021
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι