№417 від 15.02.2019 Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2018 рік та про Програму економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2019 рік

У К Р А Ї Н А                      

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

(тридцять третя (позачергова) сесія)

 

РІШЕННЯ

 

 15 лютого 2019 року                                                                                     № 417

 

Про виконання Програми економічного

та соціального розвитку Рокитнівського  району

на 2018 рік та про Програму економічного та

соціального розвитку Рокитнівського району на 2019 рік

            Керуючись Законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,                  «Про засади державної регіональної політики», пунктом  16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення економічного зростання в господарському комплексі району, стабільного функціонування соціальної та гуманітарної сфер, створення сприятливих умов для надходження інвестицій,  за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

 

         1.Звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради            від 16.02.2018 №288, взяти до відома (додається).

2.Затвердити Програму економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2019 рік, схвалену розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 11.01.2019 №9 (додається).

 1. Райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами місцевих рад забезпечити виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2019 рік.
 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району розробити і затвердити відповідні програми економічного та соціального розвитку територій на 2019 рік.
 2. Рішення районної ради від 16.02.2018 №288 «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2017 рік та про Програму економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2018 рік» зняти з контролю.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідно до визначених функцій та повноважень.

 Голова районної ради                                                                              А. Кінчур

Схвалено

розпорядження голови

райдержадміністрації

 від 11 січня 2019 року

 №9

 

Затверджено

рішення районної ради

від  15 лютого 2019 року

     № 417

 

З М І С Т

      Вступ

     І. Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського  району на 2018 рік

     ІІ. Пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку району у             2019 році та очікувані результати виконання завдань

ІІІ.Економічний розвиток, підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу району

 1. Промисловість
 2. Формування  ефективного агропромислового комплексу та розвиток сільських  територій
 3. Інвестиційна та будівельна діяльність

4.Житлове будівництво

 1. Реформування  та     технічне    переоснащення    житлово-комунального

господарства       

 1. Транспортно-дорожній комплекс
 2. Енергозабезпечення та енергозбереження
 3. Зовнішньоекономічна діяльність
 4. Торгівля та послуги
 5. Інноваційна діяльність
 6. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика
 7. Розвиток мінерально-сировинної бази
 8. Лісове господарство
 9. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад району
 10.  15. Розвиток  підприємництва
 11. Забезпечення розвитку конкуренції

     ІV. Соціальний розвиток, забезпечення реалізації в районі державної політики в соціальній та гуманітарній сферах

 1. Доходи населення та пенсійне забезпечення
 2. Ринок праці та зайнятість населення
 3. Охорона праці
 4. Соціальний захист населення
 5. Охорона здоров’я
 6. Освіта

     7.Задоволення культурних потреб особистості та розбудова                інформаційного простору

 1.   Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сімей, дітей та молоді,                гендерної рівності                     
 2. Фізичне виховання і спорт
 3. Туризм

     V.Підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади

 1. Зміцнення обороноздатності держави

     VІ. Безпека життєдіяльності людини, охорона довкілля

 1. Охорона навколишнього природного середовища
 2. Техногенна безпека
 3. Протидія злочинності
 4. Запобігання корупції

    Додаток 1.    Основні     показники    економічного    та  соціального  розвитку

  Рокитнівського району.

     Додаток 2. Потреба в бюджетних коштах на 2019 рік для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток району.

Додаток 3. Перелік районних  галузевих програм, які реалізовуватимуться  у                2019 році.

ВСТУП

 

            Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2019 рік  (далі – Програма – 2019) є Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від              26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

  Програма – 2019 розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів:

  постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385             «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року»;

   постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-   2021 роки»;

  розпорядження голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612 «Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2020 року»;

 розпорядження голови облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року № 273 «Про план на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 02 січня 2019 року № 2 «Про Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2019 рік».

               Програма – 2019 розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання з використанням статистичних даних про розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2019 рік.

           У Програмі – 2019 визначено основні пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку району на 2019 рік, узагальнено основні напрями діючих районних галузевих програм.

             До Програми – 2019 додаються:

           основні     показники    економічного    та  соціального  розвитку

  Рокитнівського району

потреба в бюджетних коштах на 2019 рік для реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Рокитнівського району;

  перелік районних галузевих програм, які реалізовуватимуться                          у  2019 році.

І. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 рік

Протягом 2018 року основні зусилля органів виконавчої влади були спрямовані на реалізацію основних завдань та заходів, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку Рокитнівського району на 2018 рік (далі – Програма).

Реалізація заходів Програми сприяла забезпеченню стабільної роботи господарського комплексу та розвитку соціальної сфери району.

Результатом реалізації програмних завдань є наступне.

У промисловому комплексі району у 2018 році функціонувало                       7 підприємств, які звітувалися перед органами статистики  за формою                 №1-П «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами». З них:  одне підприємство державної форми власності (виробничий  підрозділ «Томашгородський кар’єр» філії «Центр управління промисловістю» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»), одне іноземне (ІП «Томашгородський КДЗ») та п’ять підприємств приватної форми власності (приватні акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю).

Частка району в обсягах реалізації промислової продукції області становить 2,0 відсотка.

   Підприємствами, що визначають промисловий потенціал району є:

Приватне акціонерне товариство «Рокитнівський скляний завод» – провідне підприємство по виробництву склотари. Підприємство є одним із лідерів українського скловиробництва. Завод має найсучасніше устаткування і технології, необхідні для високопродуктивного виробництва якісної склотари з прозорого і зеленого скла. Продукція підприємства відповідає європейським стандартам якості.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська лісопереробна компанія»  спеціалізується на виробництві  заготовки дубової пиляної сухої, паркетної заготовки, пиломатеріалів з листяних (дуб) та хвойних (сосна) порід.

Товариство з обмеженою відповідальністю  «РівнеЕнергоАльянс» спеціалізується на  видобутку фрезерного торфу і подальшого виробництва торф'яних паливних брикетів.

  Приватне акціонерне товариство «Томашгородський щебзавод», товариство  з обмеженою відповідальністю «Рокитнівський спецкар’єр», виробничий  підрозділ «Томашгородський кар’єр» філії «Центр управління промисловістю» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», іноземне підприємство «Томашгородський каменедробильний завод»  займаються виробництвом щебеневої продукції різних фракцій.

 Протягом 2018 року промисловими підприємствами району вироблено:

1171 тис.м3  щебеневої  продукції (збільшення до   2017  року на 11,7  відс.); 202,2 млн. шт. пляшки (збільшення на 3,4 відс.); 3,5 тис. м3 пиломатеріалів (зменшення на 14,6 відс,); 13,2 тис. тонн торф’яних паливних брикетів (зменшення на 14,6 відс).

          

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень – листопад                  2018 року склав 662322,2 тис.грн., що на 17,7 відс., або на  99630,1 тис.грн. більше в порівнянні до відповідного періоду 2017 року (при прогнозованому на рік зростанні на 2 відс.).

У структурі обсягу реалізації 74,3 відс. припадає на виробництво  склотари, 19,0 відс. – на виробництво щебеневої продукції. 4,6 відс. – на виробництво пиломатеріалів, 2,1 відс. – на виробництво торф’яних паливних брикетів.

В галузі сільського господарства в районі функціонують                                3 сільськогосподарські приватні підприємства, 9 фермерських господарств та понад 13,9 тис. особистих селянських господарств.

Пріоритетним напрямком розвитку аграрного сектору економіки району є розведення великої рогатої худоби м’ясного напрямку.

У господарствах населення утримується 9,0 тис. гол. великої рогатої худоби, в т.ч. 7,1 тис. гол. корів, та 11,7 тис. гол. свиней.

В сільгосппідприємствах району нараховується  199 гол. великої рогатої худоби,   в т. ч. 135 гол. корів.

В оренді інвестиційних компаній перебуває біля 2000 га сільгоспугідь, в сільгоспгосподарствах –   86 га угідь.

Обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції  по сільгосппідприємствах (включаючи інвестиційні компанії) за 2018 рік очікується на 10 відс. більше у порівнянні з 2017 роком.

З районного бюджету на виконання програми сервісного обслуговування худоби сільського населення (в районі налічується 11 пунктів штучного осіменіння худоби)  у 2018 році виділено 30,0 тис. гривень.

В рамках Державної програми підтримки галузі тваринництва  селяни району одержали 1360,0 тис.грн. коштів  спеціальної бюджетної дотації за утримання 1233 голів молодняку.

             У 2017 році в районі зареєстровані  нові сільськогосподарські підприємства - ТОВ «Прогрес-Полісся-Агро» та  ТОВ «Рокитнівський аграрій»,  якими в минулому році зібрано сої на площі 520 га, соняшнику на площі                150 га, проса на площі 50 га. Посіяно під урожай 2019 року озимої пшениці                232 га, озимого жита – 20 га, ріпаку – 322 га.

 З метою реалізації завдань Програми щодо розвитку земельних відносин      в районі продовжується робота з формування ринку земель несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності.

           Земельний фонд Рокитнівського району станом на 01.01.2019 становив 235,0 тис. га, з них: 41,3 тис. га (17,6 відс.) займають сільськогосподарські землі, в тому числі 40,2 тис.га – сільськогосподарські угіддя; під лісами та лісовкритими площами знаходиться 155,1 тис. га (66,0 відс.); забудовані землі займають 4,2 тис. га (1,7 відс.); болота –  29,88 тис. га (12,7 відс.); відкриті землі без рослинного покриву – 1,1 тис. га  (0,5 відс.); води – 3,4 тис. га  (1,5 відс.).

Впродовж  2018 року в районі продано 24 земельні ділянки комунальної власності під об’єктами нерухомого майна на суму 1289,0 тис. грн. На земельних торгах (аукціонах) продано  у власність дві земельні ділянки, загальна ціна продажу яких склала 20,7 тис. грн., та право оренди на вісім земельних ділянок, сума річної орендної плати за які  складає                                 272,3 тис. гривень.

Крім того, передано у власність 1490 земельних ділянок  загальною площею 467,3 га для житлового будівництва, індивідуального садівництва та ведення особистого селянського господарства.

Від використання земельних ресурсів до місцевих бюджетів надійшло                        2654,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за землю збільшились на 9,6 відсотка.

Станом на 01.01.2019 із до органів місцевого самоврядування подано            116 заяв від учасників АТО на отримання у власність земельних ділянок із земель комунальної власності,  які розглянуто та прийнято  рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну площу 16,6261 га.

З метою створення сприятливих умов для залучення в район інвестицій систематично проводиться відповідна робота з сільськими та селищними головами щодо визначення на територіях рад земельних ділянок  для реалізації інвестиційних проектів.

На веб-сайті райдержадміністрації розміщено інвестиційний паспорт Рокитнівського району, в якому надана інформація про район та про земельні ділянки і виробничі приміщення, які можуть бути запропоновані інвесторам для продажу або здачі в оренду.

Райдержадміністрацією опрацьовані та визначені  пріоритетні напрями щодо можливого залучення інвестицій в район, зокрема, у виробництво облицювальної плитки з граніту, заготівлю та переробку лісових ягід та грибів, виробництво будівельних блоків із відсіву.

  В районі працює 10 підприємств, які є учасниками зовнішньоекономічної діяльності та мають частку іноземних інвестицій у статутному капіталі підприємства.

Обсяг залучених в економіку району прямих іноземних інвестицій станом на 1 жовтня 2018 року становив 948,8 тис. дол. США, з яких 88 відс. залучені у промислові підприємства.

Протягом січня – вересня 2018 року  за рахунок різних джерел фінансування в підприємства та організації району залучено 83896,0 тис.грн. капітальних інвестицій, що на 7,2 відс., або на 5600,0 тис.грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Основними джерелами інвестування є власні кошти підприємств. У розрахунку на одну особу освоєно 1,5 тис.грн капітальних інвестицій.

У будівельній галузі району виконані  роботи:

За кошти Державного фонду регіонального розвитку:

- виконувалися роботи по добудові Старосільського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –ДНЗ». Завершені монтаж та випробування тепломережі і двох котлів, введені в дію БІОТАЛ та система каналізації, проведене зовнішнє утеплення фасаду, завершені внутрішні роботи і обладнання внутрішніх санвузлів на загальну суму 11112,0 тис. грн.               (10000,0 тис. грн., співфінансування з районного бюджету – 1000,0 тис. грн., з Старосільського сільського бюджету – 112,0 тис. грн.).

За рахунок субвенції з державнвого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

- встановлено дитячі спортивні майданчики  для Старосільського  Дроздинського та  Березівського НВК ЗНЗ  (500 тис.грн.);

- закуплено одяг сцени та театральні стільці в районний  Будинок культури                ( 491тис.грн).

     - виконані   роботи по   капітальному ремонту покрівель приміщень дошкільних

       навчальних   закладів  в    с. Томашгород   та  с.Борове   (по 350 тис.грн.)   та   з

      обласного бюджету профінансовано, відповідно, 279,7 тис.грн. та 284,5 тис.грн.;

      - виконані роботи по капітальному ремонту клубу в с. Вежиця (800 тис.грн.);

      - проведені    роботи    по   коригуванню   проектно-кошторисної   документації

      по   проекту   «Добудова   шести   класних   кімнат   з   спортзалом  Кисорицької

     ЗОШ І-ІІІ ступенів»  (21,8 тис. грн.).

     - закуплено котел вартістю 118 тис.грн. для Сновидовицької школи.   

За рахунок коштів державного бюджету (749 тис.грн.),  та районного бюджету (520 тис. грн..)  на території ОЗНЗ «Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»  влаштований спортивний майданчик із штучним покриттям. 

За рахунок коштів обласного бюджету

- виготовлена проектно-кошторисна документація та виконувалися роботи по капітальному ремонту покрівлі  школи у с. Хміль  (894,9  тис.грн. обласний бюджет і 121,7  тис.грн. районний бюджет).

- проведено капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Берізка» в с. Остки                  (700 тис.грн.);

За рахунок коштів районного бюджету:

- виконано утеплення та облицювання фасаду в Рокитнівській дитячо-юнацькій спортивній школі – 130,0 тис.грн.;

- виконані роботи по заміні підлоги в актовій залі районного Будинку культури (150,0 тис.грн.)  та проведено ремонт системи опалення (90,0 тис.грн.);

- виконані роботи по ремонту системи опалення котельні школи с.Карпилівка  (45 тис.грн.);

- виділено 140,0 тис.грн. на встановлення системи опалення в школі с.Сновидовичі,

- виділено 608,0 тис.грн. на спів фінансування будівництва сільської амбулаторії в с.Блажове.

Рокитнівською сільською радою для виконання робіт по коригуванню проекту по будівництву навчального корпусу  та їдальні Рокитнівського НВК «Школа              І-ІІІ ступенів-ліцей» виділено  75,5 тис.грн., на даний час виконуються роботи по коригуванню проекту.

За  рахунок  коштів  Кисорицької  сільської  ради  проведено   ремонт спортзалу

Дертівської ЗОШ (119, 8 тис. грн.).

          Для покращення матеріально-технічної бази  закладів культури району проведено технічне обстеження Будинку культури с. Сновидовичі                  (12,1 тис. грн.); виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт Будинку культури с. Блажове  (42,2 тис. грн.) та  капітальний  ремонт Будинку культури с. Борове (75,0 тис. грн.).  Завершено  поточний ремонт  тильної сторони, приміщення роздягалок та покрівлі  Будинку культури                         с. Кисоричі (220 тис грн.).

 У січні – вересні 2018 року в районі прийнято в експлуатацію                      7,8 тис.м2  загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 33,2 відс. більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Протягом року розроблено та затверджено 4 генеральні плани суміщені з проектом детального планування території населених пунктів, 4 плани зонування території та 2 детальні плани території. Погоджено 684 проекти землеустрою, видано громадянам, суб'єктам господарювання 230 будівельних паспортів забудови земельних ділянок та  34 містобудівні умови і обмеження.

          З метою висвітлення актуальної інформації щодо регулювання містобудівної діяльності у всіх 16-ти  місцевих радах оформлено «Куточок забудовника».

          Рокитнівською філією «Райавтодор» виконувалися роботи по експлуатаційному утриманню доріг місцевого значення та наданню послуг підприємствам, установам та організаціям. У  2018 році виконано робіт власними силами на 8654,6 тис.грн., що на 25,7 відс., або на 1769,3 тис.грн. більше у порівнянні з   2017 роком.

Продовжувалася робота з реформування та розвитку житлово-комунального господарства району.

   Протягом року проведено ремонт під’їздів в будинках по                               вул. Незалежності, 22,  Соборна, 1,  Проектуюча, 3,  Шевченка, 2а,               Горького, 28 в смт Рокитне; замінено вхідні двері в житлових будинках по             вул. Меліораторів, 2,  Горького, 28, Соборна,1 в смт Рокитне; замінено центральну трубу водопостачання житлового будинку по вул. Горького, 28 в смт Рокитне.

На 34 житлові будинки видано паспорти готовності та акти перевірки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року.

Рокитнівською та Томашгородською селищними радами надавалася фінансова підтримка комунальним підприємствам: Томашгородському ВУЖКГ в сумі 927,0 тис.грн., КП «Рокитнекомунсервіс» – 568,3тис.грн.,                                        КП «Рокитневодоканал» – 477,0 тис.грн., КП «Рокитнекомуненергія» –                552,2 тис.грн.  Для виконання робіт по  благоустрою вулиць смт Рокитне з бюджету Рокитнівської селищної ради профінансовано КП «Рокитне»                  998,4 тис.грн., Томашгородською селищною радою –  157,6 тис.гривень.

Рокитнівською селищною радою профінансовано 240,0 тис.грн. за освітлення вулиць; 1356,7 тис.грн. –   на виконання робіт по влаштуванню тротуарів по вулицях селища; 2118,2 тис.грн. –   на проведення робіт по поточному ремонту вулиць.

Рокитнівською сільською радою проводиться збирання  та вивезення від господарств населення, яке проживає в с.Рокитне, твердих побутових відходів.

Рокитнівською селищною радою профінансовані кошти                                 КП «Рокитнекомунсервіс» для закупівлі машини для збирання та вивезення твердих побутових відходів.

З метою підвищення економічної та енергетичної ефективності,  надійності функціонування системи теплопостачання, встановлено теплові лічильники з автоматичною системою регулювання тепла у чотирьох бюджетних установах: районному Будинку культури, районній дитячій музичній школі, дитячо-юнацькій спортивній школі, адмінприміщенні районної ради.

          В районі зареєстровані три об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Протягом  2018 року газифіковано 10 житлових будинків у селах Масевичі, Рокитне, та смт Рокитне.

           У 2018 році 100-відсотково проведений перерахунок житлових субсидій на опалювальний період 2018/2019 року. Станом на 01.01.2019 кількість отримувачів житлової субсидії становить 1655 осіб.

У січні – листопаді 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 748 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 291 домогосподарству.

Сума призначених субсидій становила 405,7 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 137,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2018 року становив 1900 гривень.

У січні – листопаді 2018 року  770 домогосподарствам сільської місцевості було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 2,1 млн.грн. Середній розмір призначеної у листопаді 2018 року субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2750 гривень.

У січні – листопаді 2018 року населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 9500,0 тис.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 7200,0 тис.грн, рівень оплати наданих послуг становив 133,1відс. (включаючи погашення боргів попередніх періодів).

  Основною метою у сфері  пасажирських перевезень та послуг зв’язку є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення у безпечних та якісних послугах. 

        До складу пасажирської автомобільної системи району, яка обслуговує                   18 обласних, 21 внутрішньорайонний та 7 міжобласних маршрутів, входять                 22 перевізники – фізичні особи.

         З автостанції смт Рокитне виконуються рейси міжобласних автобусних маршрутів Рокитне – Житомир, Рівне – Рокитне – Олевськ, Сарни – Київ через Рокитне.

        Загальна експлуатаційна довжина залізничних колій у Рокитнівському районі становить 38 км. В районі знаходяться три залізнодорожні лінійні станції: в смт Рокитне, смт Томашгород та в с.Остки.

  Рокитнівським телекомунікаційним цехом електрозв’язку № 15 впродовж 2017 року підключено до мережі Інтернет 90 абонентіві, проте, відключено      200 абонентів стаціонарного зв’язку.

  Поштова мережа району складається з 25 відділень. За 2018 рік надано послуг поштового зв’язку на  4521,0 тис.грн., що на 4,12 відс. менше у порівнянні з 2017 роком.

  Рокитнівською дільницею ПАТ «Рівнеобленерго» виконані роботи по ремонту електричних мереж, трансформаторних підстанцій та розчистку ліній електропередач на суму 290,0 тис.гривень.

  Стратегія розвитку сфери торгівлі у 2018 році полягала у розширенні  мережі споживчого ринку.

  З початку року інфраструктура споживчого ринку району зросла на                  24 об’єкти, в тому числі  на 11 об’єктів у сільській місцевості.

  Всього на споживчому ринку району станом на 01 січня 2019 року  функціонують 457 магазинів, 55 закладів ресторанного господарства, 19 кіосків, 22 аптечні заклади, 7 АЗС та промислово-продовольчий ринок.

  Фактична забезпеченість торговельною площею на 1000 жителів  в          цілому по району становить 193,8 відс. встановленого нормативу, в тому числі для міського населення цей показник становить  у 5,8 раза більше нормативу, для жителів сільської місцевості складає 81,6 відс. від нормативу.

Заклади торгівлі функціонують у кожному  населеному  пункті району, окрім с. Старики, куди  продукти завозяться  підприємцями.

У 20 населених пунктах району один раз у тиждень здійснюється виїзна торгівля промисловими та продовольчими товарами фізичними                      особами - підприємцями.

Оптову торгівлю продуктами харчування  здійснюють чотири фізичні особи-підприємці,  три бази яких знаходяться в смт Рокитне та одна  в с.Глинне.

В супермаркеті «СамМаркет», який розташований в смт Рокитне, та в магазинах Березівського ССТ  здійснюється реалізація продуктів дієтичного та лікувально-профілактичного харчування.

З метою забезпечення споживчого ринку продовольчими товарами місцевих виробників періодично на продовольчому ринку в смт Рокитне  та в населених пунктах району приватними підприємцями та сільським населенням здійснюється продаж сільськогосподарської продукції (зерно, картопля, овочі, фрукти, молочна продукція, м’ясо).

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, без урахування обороту фізичних осіб-підприємців, у порівнянних цінах за січень – вересень 2018 року (останні статистичні дані) склав 164409,3 тис.грн., що на 21,5 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

У зовнішньоекономічній сфері  район співпрацює з партнерами                 24 країн світу. У січні – жовтні 2018 року експорт товарів становив                          14,2 млн. дол. США, імпорт – 1,6 млн. дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2017 року експорт збільшився  на 32,3 відс., а імпорт скоротився на 15,1 відсотка.

          Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Німеччини та Угорщини.

          Основу товарної структури експорту складали вироби із скла, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Білорусь, Угорщину та Хорватію.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної  промисловості.

   

Станом на 01.01.2019 на території району функціонували 42 об’єкти побутового обслуговування населення. В основному, заклади побуту належать фізичним особам-підприємцям.

Серед юридичних осіб побутові послуги надає товариство «Фірма побутових послуг «Полісся», яким за  звітний період надано послуг населенню та іншим споживачам по пошиттю та ремонту одягу, постільної білизни та інших побутових послуг на суму 2246,5 тис. грн., що на 22,7 відс., або на            415,6 тис.грн. більше ніж за 2017 рік.

               

Протягом 2018 року залучались фінансові ресурси районного центру зайнятості, зокрема, серед безробітних, які проходили навчання  за програмами:  перукар-модельєр, кравець, візажист,  манікюрник, кухар, офіціант, бармен.           

Забезпечується внесок малого  підприємництва у вирішення актуальних проблем району.

В районі  станом на 01 січня 2018 року підприємницьку діяльність здійснюють 833 фізичні соби-підприємці  та 484 юридичні особи.

За 2018 рік зареєстровано 133 фізичні особи-підприємці та  16 суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб. Проте, 110 фізичних осіб-підприємців та 3 юридичні особи припинили  підприємницьку діяльність.

            З метою створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг діє центр надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, затверджений розпорядженням голови Рокитнівської райдержадміністрації «Про центр надання адміністративних послуг Рокитнівської районної державної адміністрації» від 20.03.2015 №55, зареєстрованим у Рокитнівському районному управлінні юстиції Рівненської області 27.03.2015 за №2/202 зі змінами, внесеними розпорядженням голови Рокитнівської райдержадміністрації від 21.03.2016 №66, в кількості                            51 адміністративна послуга.

Структура адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг в розрізі суб’єктів надання адміністративних послуг у 2018 році:

10відс.  – структурні підрозділи РДА;

90 відс. – територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

За 2018 рік надано 4748 адміністративних послуг, в основному, це послуги по реєстрації земельних ділянок в ДЗК, видача витягу з ДЗК, реєстрація права власності та іншого речового права, видача будівельного паспорта, паспорта прив'язки тимчасової споруди та містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, реєстрація громадських організацій та внесення змін до установчих документів громадських організацій, політичних партій та профспілкових організацій.

На виконання заходів районної програми щодо надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва протягом 2018 року  розпорядниками коштів місцевого бюджету з суб’єктами малого бізнесу району заключено вісім договорів на закупівлю товарів та надання послуг на  суму 3113,2 тис. гривень.

          Весь комплекс заходів, який був направлений на підтримку та розвиток підприємництва в районі, дозволив забезпечити виконання основного показника Надходження до бюджетів усіх рівнів  від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2018 рік становили 69197,7  тис. грн., або 37,7 відс. від загальної суми надходжень. В тому числі надходження до місцевого бюджету склали 55091,2 тис грн. (49,1 відс.). В порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 25,6 відс., або на 5063,8 тис.грн., а до місцевого бюджету – на 28,5 відс., або на 12209,5тис. гривень.

Малими підприємствами сплачено до бюджету 50043,1тис.грн., фізичними особами-підприємцями – 19154,6 тис. гривень.

Як і передбачалось у Програмі, в районі забезпечено зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

         За  2018 рік  до  бюджетів усіх  рівнів  надійшло  183779,7 тис.грн., що на 29,2 відс., або на 41546,2 тис.грн. більше у порівнянні з 2017 роком. В тому числі: до загального фонду Державного бюджету надійшло 71491,3 тис.грн.,  платежі до Державного бюджету збільшилися в порівнянні з 2017 роком на  35,4 відс., або на 18708,3 тис.грн., до місцевого бюджету  надійшло              112288,4 тис.грн., що становить 125,5 відс. до суми надходжень у  2017 році.         В грошовому вираженні надходження до місцевого бюджету збільшилися на  22837,9 тис.гривень.

        Надходження по єдиному соціальному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  за 2018 рік становлять  126247,8тис. грн., і у порівнянні з 2017 роком збільшилися на 30,1 відс., або на                       29185,8 тис. гривень.       

          До загального фонду бюджету району у 2018 році надійшло                   101252,4 тис. грн. власних доходів, у тому числі надходження до районного бюджету склали 61293,1 тис. грн., а показники виконання планових обсягів становлять, відповідно, 104,7 та 103,3 відс.  В  порівнянні  до  2017 року надходження доходів до бюджету  району  збільшились  на 17115,1 тис. грн., до районного бюджету – на 17115,1 тис. гривень.

          Серед органів місцевого самоврядування, затверджений розпис власних  доходів за 2018 рік  виконали  13 сільських та 1 селищна рада. Не забезпечено виконання планових показників по власних доходах  Масевицькою сільською (97,9 відс.) та Томашгородською селищною (99,4 відс.) радами.

         Бюджетом району  отримано базову дотацію з державного бюджету в сумі        35168,2 тис. грн., додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  в сумі 33439,5 тис. грн., що становить 100,0 відс. до потреби.

          Обсяг отриманих з державного бюджету субвенцій по загальному фонду склав   208444,0 тис. грн., або 100,0  відс. до затверджених призначень.

        Обсяг отриманих з місцевих бюджетів субвенцій іншим місцевим бюджетам склав  319821,4 тис. грн., або 98,8 відс. до затверджених призначень,

         Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату за  спожиті енергоносії та комунальні послуги.

         До бюджету Пенсійного фонду України у 2018 році від суб’єктів господарювання надійшло 509,7 тис. грн. Завдання виконано на 179,9 відс., додатково залучено  надходжень у сумі 226,4 тис. гривень.

З метою економії фінансових ресурсів продовжувалась робота щодо залучення пенсіонерів до отримання пенсій через установи банків. Станом на 01.01.2019 чисельність пенсіонерів, які отримують виплати через установи банків, становила 6,9 тис. осіб (51,8 відс. від загальної чисельності пенсіонерів), що на 600 осіб більше в порівнянні з початком  2018 року.

          Відповідно до завдань Програми в  районі забезпечено зростання заробітної плати.

      Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій району у ІІІ кварталі 2018 року (останні статистичні дані) склала 5978 грн., що на 23,8 відс. більше порівняно з ІІІ кварталом  2017 року.

Заборгованість із заробітної плати впродовж листопада 2018 року зменшилася на 22,4 відс., або га 30,9 тис.грн., і на 1 грудня 2018 року становила 107,1 тис.грн. Це борг економічно активного підприємства.

      Проводиться робота по підтримці незайнятого населення.

          Протягом 2018 року послугами служби зайнятості скористалось                  2162 особи з числа безробітних громадян, що на 662 особи менше в порівнянні з 2017 роком.

Працевлаштовані 1625 осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, Одного безробітного  працевлаштовано шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До участі в громадських та тимчасових роботах залучено                              160 безробітних.

Професійну підготовку, перепідготовку та  підвищення кваліфікації пройшли 408  безробітних.

Послугами  служби зайнятості скористались 7 внутрішньопереміщених осіб, з яких  4 особи працевлаштовано. З демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, послугами користуються                26 осіб.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості на 01.01.2019 становила 19 вакансій у 15 роботодавців. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 37 осіб.

Чисельність незайнятих громадян порівняно з початком року зменшилася на 7,2 відс. або на 54 чол. і станом на 01.01.2019 становила  700 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні  2018 року становив 1874 грн., що дорівнює 50 відс. законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).  

 Особлива увага в звітному періоді приділялась соціальним  питанням.

         За 2018 рік  район отримав 253154,2 тис. грн. субвенції із державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам. Станом на 01.01.2019 заборгованість по виплатах державної соціальної допомоги  відсутня.

На виконання програм соціального захисту населення району, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2018 рік  профінансовано 55248,4 тис.грн. Аптечним та медичним закладам  відшкодовано кошти в сумі 1254,1 тис.грн. за ліки по безкоштовних рецептах лікарів та пільгове зубопротезування.

Протягом 2018 року в санаторно-курортних закладах оздоровлено                 63 дітей - інвалідів, захворювання яких пов’язане з наслідками аварії на ЧАЕС, та 222 особи І категорії, які мають захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, що на 164 чол. менше у порівнянні з 2017 роком.

З 1 січня 2018 року громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які відповідно до Порядку надання щорічної допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку,  мають право отримати грошову компенсацію замість путівки. У 2018 році 84 особи отримали таку компенсацію на загальну суму 40,4 тис. гривень.

          Для покращення роботи з соціального захисту громадян та інвалідів в районі діє територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). До структури територіального центру входять відділення соціальної допомоги вдома, відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги,  послугами яких протягом 2018 року  охоплено 1600  громадян.

          В 2018 році  за рахунок коштів  районного бюджету комісією з надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення 458 малозабезпечених громадян, інвалідів, осіб, переміщених із території АТО, поранених осіб  та учасників АТО отримали допомогу на загальну суму               377,8 тис. гривень.

16 інвалідів та малозабезпечених осіб району отримали допомогу з обласного фонду соціального захисту інвалідів  на суму 4,1 тис. гривень. 

         Профінансовано коштів на оплату житлово-комунальних послуг по пільгах та субсидіях на суму 36944,5 тис.грн., та витрати на придбання скрапленого газу та твердого палива на суму 16701,1 тис. гривень.

Виплачено одноразову грошову допомогу 81 матері-героїні на загальну суму   1427,2 тис.  гривень.

Складені  списки ветеранів війни, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачена виплата разової грошової допомоги. В 2018 році виплачено одноразову допомогу 636 ветеранам війни  на загальну суму 642,9 тис.грн. Крім того,                  160 учасників бойових дій АТО отримали дану допомогу на загальну суму 201,4 тис. гривень.

                 Впродовж року прийнято документи від 180 інвалідів для забезпечення їх засобами реабілітації. Забезпечено безкоштовно від заводів-виробників                       73 осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації; 94 особи з інвалідністю району отримали направлення в протезні цехи.  У 2018 році  забезпечені санаторно-курортними путівками  32 особи з інвалідністю, учасники бойових дій АТО,  ветерани війни.

         Виявлено 86 осіб, які приїхали до Рокитнівського району з окупованої території, з них 61 дорослих та 25 дітей (43 сім’ї).

         Направлено трьох дітей з інвалідністю в Варашський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, трьох осіб з  інвалідністю направлено на  реабілітацію до Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, Міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів м. Львів, Рівненського обласного центру професійної реабілітації інвалідів.

        Протягом    року значна увага  приділялася    призначенню    субсидій   на

житлово-комунальні послуги та тверде паливо і скраплений газ. У 2018 році 100-відсотково проведений перерахунок житлових субсидій на опалювальний період 2018/2019 року.  Станом на 01.01.2019  кількість отримувачів житлової субсидії становить 1655 осіб.

          Значна увага приділялась питанням соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Службою у справах дітей райдержадміністрації впроваджено систему обліку дітей різних категорій згідно з Порядком виявлення та ведення обліку дітей. Ведеться електронна база ЄІАС «Діти». У 2018 році на обліку перебувало 134 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: дітей-сиріт – 38, дітей, позбавлених батьківського піклування – 96. За  рік сімом дітям встановлено статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

 Проводиться робота із першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї. На даний час на території району зареєстровано один дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 6 дітей,  та сім прийомних сімей, в яких проживає 12 дітей.

Створено реєстр обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Систематично здійснюються перевірки умов утримання та виховання сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах.

         З метою попередження злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх службою у справах дітей райдержадміністрації протягом року проведено       180 рейдів-перевірок «Діти вулиці». З районного бюджету виділено                       62,0 тис. грн.  для проведення рейдів «Діти вулиці»,  «Урок»,  заходів до  Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня Святого Миколая, для надання адресної допомоги до Великодніх свят дітям, які потрапили у складні життєві обставини.

            Працівниками районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проінспектовано 145 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом року виявлено та поставлено на облік 12 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховується                               26 неповнолітніх дітей. Під соціальний супровід взято 27 сімей, в яких виховується 75 дітей.  Для дітей-сиріт та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,  організовано та проведено «круглий стіл» «Все для тебе», конкурси малюнків на асфальті, присвячені Дню Перемоги, Дню захисту дітей, Дню Незалежності, благодійні акції «Пасхальний кошик», «Що приніс нам Святий Миколай» та по збору вживаних речей. Працівниками та фахівцями із соціальної роботи через спеціалізоване формування «Мобільний консультативний пункт» здійснено 38 виїздів, під час яких охоплено                       31 населений пункт району, 938 особам надано інформаційні, соціально-психологічні, педагогічні послуги.

         Здійснено оцінку потреб 67 сімей, які брали участь в антитерористичній операції з метою виявлення  їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують.

          У навчальних закладах району проведено 6 заходів щодо попередження насильства, якими охоплено понад 500 старшокласників.

На виконання заходів районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2022 року впродовж 2018 року в районі забезпечено оздоровленням 575 дітей, що становить 5,3 відс. від загальної кількості дітей шкільного віку, з яких 100 відс. дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; 13,5 відс. дітей-інвалідів.  Крім того, 18 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, оздоровлено на базі ДПУДЦ «Молода гвардія» та  ДПУ МДЦ «Артек».

З метою організації змістовного дозвілля молоді проводилися заходи  до Міжнародного Дня захисту дітей,  Дня молоді, Дня Незалежності, Дня студента тощо. Проведено турнір з  волейболу «Кубок пам’яті», присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ої річниці виведення військ з Афганістану.

У 2018 році на проведення молодіжних та дитячих масових заходів з районного бюджету використано коштів в сумі 7,5 тис. гривень.

Загальний обсяг  касових видатків на утримання галузі охорони здоров’я у 2018 році становив  56730,3 тис. грн. і збільшився у порівнянні з 2017 роком на 1,9 відс., або на 1051,0 тис. гривень.

 Медико-санітарну допомогу населенню району надають комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної  допомоги» Рокитнівської районної ради, до складу якого входять     10  лікарських амбулаторій  загальної практики / сімейної медицини та                     30  фельшерсько-акушерських пунктів, Рокитнівська центральна районна лікарня та комунальний заклад «Рокитнівська районна стоматологічна поліклініка».

 Для надання стаціонарної допомоги в Рокитнівській центральній районній лікарні функціонує  231 стаціонарне ліжко,  та 93 ліжка денного перебування в амбулаторних закладах.

 За  2018 рік  у  відділеннях центральної районної лікарні проліковано 8323 чоловік. Середня тривалість перебування хворого на ліжку  становить            9,5 днів.

Протягом року в районі народилось 1014 дітей, в тому числі в акушерських  відділеннях Рокитнівської ЦРЛ проведено 758  пологів, при яких народилося  763 дитини (із них 5 двійнь).

В районі продовжується реалізація реформи галузі охорони здоров'я щодо національної кампанії «Обери свого лікаря». КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД» станом на 01.01.2019 укладено 35140 декларацій, що становить 61,0 відс. усього населення району. З 01 квітня 2018 року всі амбулаторії підключені до мережі Інтернет, організовано відповідні місця для підписання декларацій між лікарем та пацієнтом.

Реалізується Урядова програма «Доступні ліки», яка дає змогу забезпечувати безкоштовними ліками або з частковою доплатою категорії населення, яке хворіє на цукровий діабет, бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання.  Укладені угоди з аптечними мережами (в тому числі, які розміщені і в сільських/селищних місцевостях), які забезпечують  лікарськими препаратами. За 2018 рік виписано 20594 рецепти на відшкодування вартості лікарських засобів; отримали лікарські засоби в межах програми 7310 чоловік на суму 1613,4 тис.гривень.

У 2018 році з районного бюджету  на виконання заходів районної програми «Діти Рокитнівщини» профінансовано 98,9 тис. гривень. По програмі «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» за рахунок державного бюджету профінансовано 666,8 тис.грн., та                      269,1 тис.грн. –  за рахунок місцевого бюджету.

В 2018 році на покращення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу,  закуплені ваги для дітей та дорослих, ростоміри, тонометри, пульсоксиметри, отофтальмоскопи, пікфлуометри, глюкометри, сумки лікаря, швидкі тести на ВІЛ-інфекцію , гепатит В, С, тропоніни на суму 150,0 тис. грн. Закуплено 10 ноутбуків та                                      2 багатофункціональні пристрої на суму 155,6 тис. гривень.

         Також в рамках спільного проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку « Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» район отримав      18 ноутбуків та 14 багатофункціональних пристроїв .

Карпилівська ЛА ЗПСМ отримала електрокардіограф, придбано ЕКГ апарат в Кам’янську ЛА ЗПСМ, замінено вікна на енергозберігаючі на ФАПах с.Залав’я, с.Обсичі.

          З метою покращення та наближення медичної допомоги населенню, згідно з затвердженими графіками, здійснюються виїзди лікарських бригад в населені пункти району.

             Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на розвиток освітньої галузі  у 2018 році, склав 281230,6 тис. грн., що на 42,1 відс., або на 83313,0  тис. грн. більше ніж у 2017 році.

          Станом на 01.01.2019 у районі функціонує 30 навчальних закладів, що надають послуги у здобутті дошкільної освіти, з них 19 дошкільних навчальних закладів та 11 закладів загальної середньої освіти за типом НВК «ЗНЗ-ДНЗ».

Протягом 2018 року створено 70 додаткових місць для здобуття дошкільної освіти, а саме відкрито дошкільні підрозділи у Дубнівському, Вежицькому, Переходицькому та Заболотському НВК. Відкрито додаткову, п’яту, групу у Карпилівському закладі дошкільної освіти «Барвінок». Це дало змогу додатково створити 25 місць для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.

     З метою рівного доступу до якісної освіти дітей дошкільного віку, що потребують корекції психофізичного розвитку,  протягом 2018 року відкрито дві інклюзивні групи на базі груп загального розвитку у закладах дошкільної освіти №1 «Теремок» та №3 «Казка» в смт Рокитне.

У 2018 році в районі створена комунальна установа «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр», для оснащення якого закуплено меблі, комп’ютерну техніку та дидактичний матеріал на загальну суму 189,0 тис. гривень.

Здійснюється  організований підвіз 70 вихованців із сіл Буда і Олександрівка до закладів дошкільної освіти , які діють у селах Масевичі та Кисоричі.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів налічує 37 навчальних закладів (опорний загальноосвітній навчальний заклад  «Рокитнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3» з філіями в селах Старики та Лісове, один  НВК-гімназія, два НВК-ліцеї, двадцять один загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів, десять загальноосвітніх навчальних закладів                      І – ІІ ступенів  та два заклади початкової освіти), у яких навчається  11503 учні.  

В навчальних закладах функціонує 46 навчальних комп’ютерних комплексів. Загальна кількість персональних комп’ютерів становить                      649 одиниць.

 У 2018 році для навчальних закладів району придбано 8 проекторів та           37 ноутбуків.

 Регулярно та в повному обсязі здійснюється оприлюднення нормативних документів  на порталі «Освіта Рівненщини». Функціонують сайти відділу освіти районної державної адміністрації (методичного кабінету) і всіх навчальних закладів району.

 У 2018 навчальному році у 35 навчальних закладах були організовані літні  мовні табори, до роботи у яких було залучено 1211 учнів та 45 вчителів.

В 2018 році переможцями Всеукраїнських та обласних конкурсів стали 66 учнів району в індивідуальному заліку та 13 в командному.

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стали 20 учнів району. Учень 11 класу Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей» в ІІІ етапі МАН посів І місце в секції «Лісознавство».

 У  ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування» учень 4 класу Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія», посів ІІ місце з  математики.

Сорок вісім вихованців Рокитнівської дитячо-юнацької спортивної школи стали переможцями юнацьких спортивних ігор Рівненської області серед юнаків та чемпіонату Рівненської області серед молоді.

  З метою виявлення талановитих, творчих спеціалістів, виховання у молодих педагогів почуття відповідальності і гордості за обрану професію щорічно проводиться конкурс серед педагогічної молоді «Шукаємо молоді педагогічні таланти».

Для оснащення класних кімнат початкової ланки відповідно до Концепції «Нова українська школа» для всіх перших класів району придбано 63 ноутбуки, 45 багатофункціональних пристроїв, 47 ламінаторів на загальну суму
1103,4 тис.грн.; на 1369,3 тис.грн. проведено закупівлю сучасних одномісних парт; на  1292,7 тис.грн. проведено закупівлю дидактичного матеріалу.

         Організовано підвезення 439 учнів, 99 вихованців дошкільних навчальних закладів , що становить 100 відс. до потреби.

Фізкультурноздоровчою та спортивно-масовою роботою  в районі охоплено  13,7 тис. осіб.  Діє Рокитнівська дитячо-юнацька спортивна школа Рокитнівської районної ради, комунальний заклад «Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», футбольний клуб «Полісся-Рокитне», Рокитнівське районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос», Рокитнівські районні федерації футболу,  настільного тенісу, шахово-шашкова федерація, асоціація вільної боротьби.

На виконання заходів районної програми розвитку фізичної культури і спорту у 2018 профінансовано з бюджету району 331,2 тис. гривень.

В районі культивуються шість видів спорту: бокс, баскетбол,  вільна боротьба, футбол, настільний теніс, гирьовий спорт .

В Рокитнівській дитячо-юнацькій спортивній школі працюють                       12 тренерів та займаються 306 дітей. У 2018 році на функціонування ДЮСШ з районного бюджету  виділено 1535,4 тис грн., в. т. ч. на навчально-спортивну             роботу –   177,0 тис гривень.

Забезпечено проведення спортивно-масових заходів та участь команд району в обласних змаганнях. Зокрема, забезпечено проведення спартакіади школярів (баскетбол, волейбол, шахи, шашки, настільний теніс, легкоатлетичний крос, «Старти надій», «Зірниця», «Сокіл», легка атлетика, спортивне орієнтування, спортивний туризм, «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», футбол на призи клубу «Шкіряний м’яч», олімпіада з фізкультури серед учнів 11 класів, Олімпійський день, Олімпійський урок, Олімпійський тиждень та інші змагання), першості району серед чоловіків з баскетболу, волейболу, міні-футболу, чемпіонату району та кубку району з футболу, сільських спортивних ігор Рокитнівщини, галузевих спартакіад серед депутатів сільських, селищних, районної рад, серед працівників агропромислового комплексу, працівників органів місцевого самоврядування на «Краще спортивне село», турнірів пам’яті М. Лящука та М. Макаровця з футболу в                с. Масевичі, воїна-інтернаціоналіста  С. Кучера з баскетболу та воїна- інтернаціоналіста В. Близнюка з волейболу в смт Томашгород,  Пасхального турніру з футболу в с.Рокитне, спортивно-масових заходів з нагоди відзначення державних, релігійних та професійних свят, зокрема, відзначення Дня Перемоги, Дня молоді. Постійно забезпечується проведення спортивно-масових заходів для інвалідів-спортсменів району.

В рамках Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» в Рокитнівському районі за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення облаштовано 45 відкритих спортивних споруд  для занять з оздоровчої фізкультури та масового спорту.

З метою розвитку та підтримки паралімпійського руху в районі функціонує комунальний заклад «Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», в якому займаються  48 вихованців з особливими потребами. Вихованці закладу регулярно займаються спортом на базі центру (теніс настільний, шашки, шахи), а також у гуртках і секціях загальноосвітніх навчальних закладів району.

У 2018 році на функціонування комунального закладу «Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» із районного бюджету виділено 855,0 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту – 35,0 тис. гривень.

          Забезпечується проведення спортивно-масових заходів для ветеранів - спортсменів району та їх участь в обласних спортивно-масових заходах, зокрема з волейболу, футболу.

Забезпечено участь команди Рокитнівської райдержадміністрації в обласній спартакіаді серед держслужбовців (міні-футбол, волейбол, теніс настільний, шашки та шахи, проведенні  чемпіонату Рокитнівського району по футболу серед чоловіків сезону 2018 року,  проведено міжрайонний турнір з волейболу серед чоловіків, присвячений  річниці виведення військ з Афганістану, проведено чемпіонат Рокитнівського району з міні-футболу серед чоловіків сезону 2018 року, забезпечено участь команди Рокитнівського району в чемпіонаті області з волейболу серед чоловіків-аматорів та ветеранів 40+, участь команди Рокитнівського району в чемпіонаті області з футболу сезону 2018 року, участь команди Рокитнівського району в чемпіонаті області з футболу серед чоловіків ветеранів сезону 2018 року, забезпечено участь збірної команди району в чемпіонаті області з вільної боротьби, проведено чемпіонат району з настільного тенісу, забезпечено участь збірної команди району в чемпіонаті та кубку Рівненської області з настільного тенісу серед чоловіків та жінок, забезпечено участь збірних команд Рокитнівського району в чемпіонатах Рівненської області з видів спорту, проведено відкриту першість Рокитнівського району з настільного тенісу, проведено спортивні змагання до Дня молоді, Дня Незалежності України, Дня олімпійського бігу, забезпечено участь збірної команди району в чемпіонаті області з міні-футболу серед чоловіків, проведено етапи сільських спортивних ігор Рокитнівщини та взято участь у обласних змаганнях.

          На утримання установ культури загальний обсяг касових видатків в                   2018 році склав  13112,3 тис. грн., що на 1,1 відс., або на 143,8 тис.грн. більше ніж у 2017 році.

            В районі збережено мережу установ і закладів культури, яка включає       76 установ і закладів, у яких  діють 174 колективи аматорської творчості.

Дев'ять колективів аматорської творчості  носять звання «народний»   та    п'ять – «зразковий»: народний аматорський фольклорний колектив «Берегиня» Залавського сільського клубу, народний аматорський фольклорний колектив «Блажевчанка» Блажівського сільського Будинку культури, народний аматорський фольклорний колектив "Вербиченька" Томашгородського сільського Будинку культури, народний аматорський фольклорний колектив «Куточане» Рокитнівського сільського Будинку культури, чоловічий ансамбль "Обрій"  районного Будинку культури, народний аматорський хоровий колектив «Льоноцвіт» Рокитнівського сільського Будинку культури, народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» районного Будинку культури, народний аматорський театр естрадних мініатюр районного Будинку культури, народний академічний хор районного Будинку культури, зразковий дитячий фольклорний колектив "Полісяночка" Залавського сільського клубу, зразковий танцювальний колектив «Рокита» районної дитячої музичної школи, зразковий  хоровий колектив районної дитячої музичної школи, зразковий фольклорний колектив Блажівського сільського Будинку культури та  дитячий фольклорний колектив Рокитнівського сільського Будинку культури "Веселики".

          Аматори сцени  брали участь у різноманітних  фестивалях, конкурсах  та інших культурно-мистецьких заходах. Зокрема, народний фольклорний колектив  Залавського сільського клубу прийняв участь  у відкритому обласному фестивалі народного мистецтва «Великодня вруна», який проходив у смт Володимирець; народний ансамбль української пісні «Калина» районного Будинку культури прийняв участь в обласному фестивалі  серед солістів і ансамблів народного співу імені  М. Фенглера в м. Сарни та в етно-тур-фесті «Бурштиновий шлях» в с.Млинок Зарічненського району; народний аматорський фольклорний колектив та зразковий фольклорний колектив Рокитнівського сільського Будинку культури прийняли участь в ІІ обласному фестивалі Етно-еко-фесті «Буща папороть - 2018» в с. Буща Здолбунівського району; народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» брав участь у концертній програмі «Моя країна Україна» в с. Жубровичі Олевського району; жіночий вокальний ансамбль «Червоні маки» Остківського сільського клубу брав участь у Всеукраїнському фестивалі народної творчості історії та побуту «Красносільські вітряки» в с. Краснопілля Гощанського району; народний аматорський чоловічий ансамбль «Обрії» районного Будинку культури та вокально–хореографічний  ансамбль «Живограй» Сновидовицького сільського Будинку культури  прийняли участь  в обласному фольклорно-етнографічному фестивалі «Журавлина»в  с. Бродниця Зарічненського району, а народний аматорський хоровий колектив РокитніВського сільського Будинку культури взяв участь у обласному фестивалі - конкурсі хорових колективів «Пісня – доле моя» у  м. Дубровиця.

Хореографічний колектив  «Родзинка»  приймав участь у міжнародному фестивалі-конкурсі «Самоцвіти» в м. Львові, де зайняв IV місце.

Вихованці хореографічних колективів «Рокита» та «Родзинка»                  районної дитячої музичної школи в липні 2018 року прийняли участь в міжнародному фестивалі-конкурсі «Samocvity Agua Fest» (Самоцвіти), який проходив в Болгарії.  Обидва колективи здобули перші місця: «Родзинка» стала найкращою в номінації «Сучасна хореографія», «Рокита» отримала першість у номінації «Народна хореографія».

     Проводиться робота щодо паспортизації   об’єктів культурної спадщини району. Встановлено охоронний знак на пам’ятки археології національного значення  «Курганний могильник IX-XIII століття» в с. Глинне  урочища «Юзефін», встановлено  інформаційно - вказівний знак  європейського зразка  до туристичного об’єкта «Юзефінський  дуб».         

     Пріоритетними напрямками  розвитку туризму в районі  визначено  історичний, сільський, активний та етнічний туризм. В районі зареєстровано  та функціонує 4 агросадиби.

У рамках програми розвитку туризму  щорічно фольклорні колективи району  приймають участь у регіональному відкритому етно-тур-фесті «Бурштиновий шлях», що проходить в смт Володимирець.

     В центральній районній бібліотеці діє  веб-сайт бібліотеки «Рокитнівщина краєзнавча», в якому представлено розділ «Туристична Рокитнівщина».

В бібліотеках сіл Рокитне, Кисоричі, Блажове, Карпилівка, Залав´я  створені краєзнавчі музеї, експозиції яких  розкривають історію сіл та культурну спадщину краю.

В закладах освіти району діє 5 шкільних музеїв: «Шляхами історії рідного краю» (Боровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), «Етногорафічно-краєзнавчий музей» (Дертівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), «Музей історії рідного краю» (Блажівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), «Світлиця» (Кисорицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), «Музей побуту рідного краю» (Томашгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2),                                  10 народознавчих кімнат та 21 народознавчий куточок.

Для зміцнення  матеріально-технічної бази сільських закладів культури району витрачено 513,6 тис. грн., зокрема, для Будинку культури с. Борове  придбано мікрофонну стійку, мікрофон та комп’ютерний монітор; для клубних закладів сіл Вежиця та Лісове  придбано ноутбуки; закуплено одяг сцени та театральні стільці для районного Будинку культури.       

  Клубними установами і закладами культури району у 2018 році надано платних послуг на суму  513,3 тис. грн., що на 18,5 тис.грн. більше ніж у  2017 році.

В районі проводиться робота з розв’язання  екологічних проблем.

         З метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища в районі за кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища в сумі 110,0 тис.грн. проведено упорядкування сміттєзвалищ твердих побутових відходів. На території Карпилівської сільської ради проведено заходи з відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану русла р. Льва, витрати склали 46,4 тис. гривень. Рокитнівською селищною радою закуплено 20 контейнерів для збору ПЕТ-тари та збору твердих побутових відходів.

         Проведено роз’яснювальну роботу серед населення щодо порядку видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

В рамках Всеукраїнської екологічної акції «Посади дерево миру» проведено роботу з озеленення окремих територій в смт Рокитне, також проведено роз’яснювальну роботу з місцевим населенням щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу.

Реалізуються першочергові завдання, спрямовані на підвищення обороноздатності  держави.

Проведено своєчасне оповіщення резервістів і направлення їх до військових частин з метою проходження навчальних зборів (21 чол.).

Впродовж 2018 року проводились агітаційні заходи щодо популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом. За результатами проведеної роботи на військову службу за контрактом відібрано та поставлено до збройних Сил України  40 осіб.

На виконання заходів районної програми виконання  мобілізаційних заходів (завдань) та їх фінансування на 2015–2018 роки, у 2018 році виділено кошти з районного бюджету в сумі 30,0 тис. грн. на перевезення військовозобов’язаних підрозділів територіальної оборони з метою участі їх у проведенні заходів «Єдиного стрілецького дня» на Рівненському загальновійськовому полігоні.

Забезпечено організацію роботи з військово-професійної орієнтації молоді, зокрема проведено відбір і підготовку молоді до вступу у вищі військові навчальні заклади та проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України.

Проведено роз’яснювальну роботу серед молоді в навчальних закладах, організаціях та установах, на підприємствах району щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних силах України.

         

Здійснювалися заходи щодо боротьби з правопорушеннями і злочинами.

У січні-листопаді 2018 року в районі обліковано                                            341 кримінальне правопорушення, що на 12,3 відс. менше, ніж у січні -листопаді 2017 року.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів  97 – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,0 відс. менше, ніж у січні-листопаді 2017 року). За цей період виявлено 141 особу, яка вчинила злочин.

В межах повноважень проводилася робота по реформуванню місцевого самоврядування та підтримці добровільного об’єднання територіальних громад.

 4 травня 2018 року в районі утворено  Старосільську сільську об'єднану територіальну громаду.   23 грудня 2018 року відбулись перші вибори голови та депутатів Старосільської ОТГ.   

Разом з тим, внаслідок негативного впливу об‘єктивних факторів, не вдалось досягти окремих запланованих показників.

У зв’язку із відсутністю відповідного бюджетного фінансування не виконано ряд завдань по будівництву та реконструкції об’єктів соціальної сфери. 

          Незважаючи на вжиті заходи, значним залишається податковий борг до зведеного бюджету району, який зріс у порівнянні з початком року на               117,6 тис.грн. і станом на 01.01.2019 становив  6230,1 тис. гривень.

          Заборгованість із сплати єдиного соціального внеску збільшилася у порівнянні з початком року на 1172,5 тис.грн. і станом на 01.01.2019 становила 3485,2 тис. гривень. 

          Загальна заборгованість суб’єктів господарювання перед бюджетом Пенсійного фонду збільшилася у порівнянні з початком року на 130,2 тис.грн.,і станом на 01 січня 2019 року становила  2218,0 тис. гривень.

Для вирішення проблемних питань видано відповідні розпорядження і дано доручення голови райдержадміністрації, хід виконання яких  перебуває на постійному контролі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.    ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2019 РОЦІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

 

Пріоритетні завдання:

- впровадження процесів децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування, сприяння розвитку територіальних громад району;

 - сприяння стабільній роботі промислового комплексу району,  створення сприятливих умов для розширення сфери використання місцевих сировинних ресурсів;

       - реалізація державної фінансово-бюджетної політики, підвищення самодостатності місцевих бюджетів;

- розвиток агропромислового комплексу;

  - розвиток інфраструктури сільських територій, сприяння економічному розвитку сіл, покращення транспортної та інженерної інфраструктури;

- формування сприятливого інвестиційного середовища, стимулювання залучення фінансових ресурсів для реалізації виробничих та інфраструктурних інвестиційних проектів;

- розроблення та реалізація інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, які відповідають завданням Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року;

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

- реформування та модернізація житлово-комунального господарства, запровадження ефективних форм обслуговування житлового фонду:

      - створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу, забезпечення належного функціонування центру надання адміністративних послуг;

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери;

- підвищення якості та доступності послуг соціальної і гуманітарної сфер;

       - формування здорового способу життя, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді;

        - підвищення якості та доступності освітніх та медичних послуг;

       - сприяння зростанню рівня зайнятості населення, підвищенню  конкурентоспроможності  робочої  сили  на  ринку  праці;

- реалізація державної політики у сфері охорони довкілля;

        - підтримка зміцнення обороноздатності держави, формування правосвідомості громадян;

- підвищення адресності та ефективності соціального захисту населення;

- збереження та підтримка культури, народних традицій і надбань, пам’яток культурної спадщини;

- формування позитивного туристичного іміджу району.

Очікувані результати виконання поставлених завдань:

Підвищення рівня життя населення:

збільшення порівняно з 2018 роком розміру середньомісячної заробітної плати на  15,0 відс. до  7130 грн.;

розширення сфери застосування робочої сили за рахунок створення нових робочих місць для  незайнятих громадян.

 

Підвищення ефективності господарського комплексу та  фінансової сфери району:

збільшення обсягів реалізованої промислової продукції на 2,0 відс.                      в порівнянні з 2018 роком;

збільшення порівняно з 2018 роком надходжень до бюджету району на          7,0 відсотка.

ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО

КОМПЛЕКСУ  РАЙОНУ

 

 1. Промисловість

 

Основні цілі на 2019 рік:

          забезпечення стабільної роботи промислового комплексу району з  позитивною динамікою виробництва продукції;

забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції;

збереження існуючих  та освоєння нових ринків збуту продукції.

       

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння залученню інвестицій в розвиток промислових підприємств району

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, промислові підприємства району (за згодою)

2.

Нарощування обсягів виробництва продукції підприємствами добувної промисловості району

Суб’єкти господарювання                    (за згодою)


3.

Збільшення обсягів виробництва торф’яного брикету

ТОВ «РівнеЕнергоАльянс»                 (за згодою)

4.

Підвищення рівня використання потужностей на підприємствах деревообробної  галузі

ТОВ «Українська лісопереробна компанія» (за згодою)

5.

 Створення сприятливих умов для розширення сфери використання місцевих сировинних ресурсів

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, промислові підприємства (за згодою)

 

Очікуваний результат:

збільшення обсягів реалізованої промислової продукції на 2,0 відс. в порівнянні з 2018 роком.

 

 1. Формування ефективного агропромислового комплексу

та розвиток сільських територій

Основні цілі на 2019 рік:

    стабілізація виробництва тваринницької продукції особистими підсобними господарствами шляхом підвищення генетичних та племінних ресурсів худоби;

         забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб, прозорого та дієвого ринку земель, проведення земельної реформи;

    ведення державного земельного кадастру, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та  землекористувачів.

                             

                               Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за  виконання

1.

Стабілізація поголів’я великої рогатої худоби в господарствах населення

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

2.

Поліпшення селекційно-племінної роботи у господарствах населення району

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

3.

Залучення інвестицій в аграрну галузь району

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

4.

Моніторинг використання коштів місцевих природоохоронних фондів

відповідно до Переліку видів діяльності, що відносяться до природоохоронних заходів, затверджених постановою КМУ від 17.09.1996 № 1147

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

5.

Встановлення  та зміна меж населених пунктів на території Рокитнівської сільської ради

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області, виконком Рокитнівської сільської ради

6.

Проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області,  виконкоми сільських та селищних рад

7.

Проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу права оренди  земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад

8.

Надання у власність земельних ділянок  учасникам АТО

Відділ в Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру Рівненської області, виконкоми сільських та селищних рад

9.

Інвентаризація земельного фонду району

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад

10.

Розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів

Відділ у Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад

 

Очікуваний результат:

зростання обсягу виробництва сільськогосподарської продукції на                    3,0 відс. порівняно з очікуваним рівнем 2018 року;

забезпечення раціонального використання та охорони земель;

          забезпечення захисту населених пунктів  району від шкідливої дії вод.

 

 1. Інвестиційна та будівельна діяльність

 

Основні цілі на 2019 рік:

формування сприятливого інвестиційного середовища, залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

  1.

Реалізація заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності Рокитнівського району на                   2019–2020 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

2.

Підготовка інвестиційних проектів і бізнес-планів, реалізація яких потребує державної фінансової підтримки, в тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, для участі в міжнародних та вітчизняних конкурсах, зокрема, щорічному Всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування

Структурні   підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

3.

Сприяння реалізації інвестиційних проектів по будівництву та реконструкції об’єктів соціальної сфери району:

 

3.1.

Добудова класних кімнат і спортзалу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Кисоричі Рокитнівського району

 Відділ освіти райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3.2.

Реконструкція Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів – ліцей» по           вул. Жовтневій в  с. Рокитне Рокитнівського району. Будівництво навчального корпусу та їдальні              (І,ІІчерги)

 Відділ освіти райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3.3.

Добудова загальноосвітньої школи            І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 1              в с. Старе Село Рокитнівського району

 Відділ освіти райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3.4.

Загальноосвітня школа                          с. Заболоття Рокитнівського району – добудова трьох класних кімнат

 Відділ освіти райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3.5.

Будівництво шкільної їдальні, спортзалу та приміщень обслуговуючої праці в
с. Сновидовичі Рокитнівського району

 Відділ освіти райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3.6.

Капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ №2 «Струмочок» в   смт Рокитне

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчий комітет Рокитнівської селищної ради

3.7.

Ремонт огорожі та утеплення фасаду в ДНЗ №1 «Теремок»  в   смт Рокитне

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчий комітет Рокитнівської селищної ради

3.8.

Капітальний ремонт ДНЗ "Чебурашка" в с. Сновидовичі

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчий комітет Сновидовицьької сільської ради

3.9.

Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії ЗПСМ в с.Карпилівка

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчий комітет Карпилівської сільської ради

3.10.

Реконструкція ФАП с. Дроздинь,               с. Масевичі в лікарські амбулаторії ЗПСМ

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

3.11.

Реконструкція шкільної їдальні                  с. Глинне в лікарську амбулаторію ЗПСМ

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

3.12.

Реконструкція приміщення банно-прального комплексу с. Сновидовичі  в лікарську амбулаторію ЗПСМ

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

3.13.

Реконструкція лікарських амбулаторій ЗПСМ в  с.Борове , с.Остки

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

3.14.

Капітальні ремонти лікарських амбулаторій   ЗПСМ с.Кам`яне, с.Старе Село,  с.Березове

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

3.15.

Капітальний ремонт покрівлі котельні та гаража лікарської амбулаторії ЗПСМ в  смт Томашгород

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

3.16.

Капітальний ремонт покрівлі ФАП  в с. Кисоричі по  вул. Центральна, 90б

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

3.17.

Будівництво лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини            в  с. Блажове та с.Томашгород, с.Біловіж

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, КНП «Рокитнівський районний центр ПМСД»

3.18.

Закінчення капітального ремонту в ДНЗ «Калинка» с.Блажове

 Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчий комітет Блажівської сільської ради

3.19.

Реконструкція Будинку культури   в         с. Сновидовичі

Відділ культури райдержадміністрації, виконавчий комітет  Сновидовицької сільської ради

3.20.

Виготовлення проектно-кршторисної документації       та           проведення ремонтних робіт Будинку   культури               в с. Березове

Відділ культури райдержадміністрації, виконавчий комітет  Березівської сільської ради

3.21.

Виготовлення проектно-кршторисної документації        та          проведення ремонтних робіт клубу в с. Кам’яне

Відділ культури райдержадміністрації, виконавчий комітет  Кам’янської сільської ради

3.22.

Перекриття даху клубу с.Єльно

Відділ культури райдержадміністрації, виконавчий комітет  Томашгородської сільської ради

3.23.

Поточний ремонт хореографічної зали районного Будинку культури

Відділ культури райдержадміністрації

3.24.

Поточний ремонт побутового приміщення районного Будинку культури

Відділ культури райдержадміністрації

3.25.

Виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву школи на 1152 уч. Місця по вул.Центральній в с.Березове та по  добудові приміщень Дроздинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів–ДНЗ», Хмільської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, Карпилівської ЗОШ             І-ІІІ ступенів, Вежицького НВК             «ЗНЗ І-ІІІ ступенів–ДНЗ»

Відділ освіти райдержадміністрації 

3.26.

Будівництво автономної котельні Рокитнівської центральної районної лікарні

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

3.27.

Перекриття даху та виконання ремонтних робіт  в Будинках культури   сіл Блажове та  Борове

Відділ культури райдержадміністрації, виконкоми Борівської та Блажівської сільських рад

 3.28.

Виготовлення проекту геодезичного обстеження під генплан забудови               с. Залав’я

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконком  Блажівської сільської ради

3.29.

Благоустрій (облаштування) території біля Будинку культури в с.Рокитне

Відділ культури райдержадміністрації, виконавчий комітет Рокитнівської сільської ради

3.30.

Капітальний ремонт клубу с. Мушні

Відділ культури райдержадміністрації, виконавчий комітет Біловізької сільської ради

3.31.

Будівництво вбиралень в загальноосвітніх навчальних закладах району

Відділ освіти райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат:

зростання обсягу капітальних  інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування;

забезпечення першочергового спрямування  бюджетних коштів на завершення будівництва та реконструкції об’єктів з високим ступенем будівельної готовності.

 1. Житлове будівництво

Основна ціль на 2019 рік - сприяння громадянам у вирішенні житлових проблем.

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

1.

Виконання програми пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва та придбання житла

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

2.

Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов’язковим зазначенням таких ділянок на генеральних планах населених пунктів

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

3.

Забезпечення надання будівельних паспортів на забудову земельних ділянок відповідно до чинного законодавства

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

4.

Будівництво (придбання) житла окремим категоріям громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на його отримання за рахунок коштів районного бюджету

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

           зростання введення в експлуатацію загальної площі житла.

 1. Реформування та технічне переоснащення

житлово - комунального господарства

 

Основні цілі на 2019 рік:

модернізація основних фондів житлово-комунального господарства;

реалізація комплексу заходів з енергозбереження;

запровадження ефективних форм обслуговування житлового фонду.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.      

Активізація роботи щодо створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних житлових  будинків

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми Рокитнівської та Томашгородської селищних рад

2.      

Проведення капітального  та поточного ремонту житлового фонду, реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми Рокитнівської та Томашгородської селищних рад

 3.

Реалізація інвестиційних проектів з  технічного переоснащення об‘єктів житлово-комунального господарства (при наявності фінансування):

 

3.1.

будівництво каналізаційних мереж центральної частини смт Рокитне

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконком Рокитнівської селищної ради

3.2.

реконструкція ливневої каналізації по вул.Незалежності в смт Рокитне

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконком Рокитнівської селищної ради

3.3.

реконструкція очисних споруд та станції знезалізнення води  в               смт Томашгород

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  виконком Томашгородської селищної ради

4.

Реалізація заходів з енергозбереження та поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми Рокитнівської та Томашгородської селищних рад

5.

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (при наявності фінансування)

Виконкоми сільських та селищних рад, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації,   фінансове управління райдержадміністрації

            

         Очікуваний результат:

покращення матеріально-технічного стану галузі житлово-комунального господарства.

 

 1. Транспортно-дорожній комплекс

 

Основні цілі на 2019 рік:

         покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та підвищення безпеки перевезень;

забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів;

         розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Розвиток і вдосконалення  мереж регулярних транспортних сполучень згідно з потребами населення. Охоплення всіх населених пунктів регулярним автобусним сполученням

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства  райдержадміністрації

2.

Покращення стану автомобільних доріг району:

 

2.1.

покращення стану доріг та вулиць комунальної власності, передусім у сільських населених пунктах.

Спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в установленому порядку на об’єкти, що мають визначальне соціально-економічне значення для забезпечення функціонування транспорту в населених пунктах.

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми  сільських та селищних рад

2.2.

проведення поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування та ремонт штучних споруд (при виділенні коштів з Державного бюджету):

автодороги (Т18-29) «Вежиця – Рокитне –  Борове» в с.Масевичі –            3,9 км,    в  с.Кисоричі -  2,4 км;   

 автодороги (Т18-18) «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» в н/п Заверіччя – 2,0 км; с.Будки -Камянські – 5,0 км; с. Дубно –3,0 км;

ремонт мосту в с.Залав`я автодороги «Вежиця – Рокитне –  Борове» -               0,036 км;

ремонт мосту в с.Рокитне автодороги «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» - 0,012км

Філія «Рокитнівський райавтодор» ДП  «Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою)

2.3.

Ремонт автодороги «Єльне-Томашгород» км 13+500км 16+500км         (с. Томашгород)

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконком Томашгородської сільської ради

 

Очікуваний результат:

покращення стану автомобільних доріг району;

зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів.

 

 1. Енергозабезпечення та енергозбереження

 

Основна ціль на 2019 рік впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії у галузях господарського комплексу та соціальній сфері району.

 

Основні завдання та заходи  на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Проведення робіт з переведення котелень, що працюють на природному газу, на  альтернативні види палива

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, заклади бюджетної сфери та суб’єкти господарювання району (за згодою)

2.

Будівництво ліній електропередач на новозбудованих вулицях населених пунктів району:

 

2.1.

будівництво ЛЕП 10-0,38 кВт Електропостачання житлового масиву (93 ділянки) в с.Березове, вул. Нова, вул.Соборна

Виконком Березівської сільської ради, Рокитнівська дільниця              ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою)

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

2.2.

будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Зарічна,                   вул.1 Травня,  вул. Польова с.Масевичі

Виконком Масевицької сільської ради, Рокитнівська дільниця              ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою)

2.3.

будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Льотницька с.Буда

Виконком Масевицької сільської ради, Рокитнівська дільниця              ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою)

3.

Влаштування зовнішнього освітлення вулиць в населених пунктах району

Виконкоми сільських, селищних рад

4.

Зменшення  втрат енергоносіїв, підвищення ефективності енергопостачання

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, заклади бюджетної сфери та суб’єкти господарювання району (за згодою)

5.

Зниження річного споживання енергоносіїв установами бюджетної сфери району за рахунок енергозберігаючих та організаційно-технічних заходів

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, заклади бюджетної сфери, виконкоми сільських, селищних рад

6.

Реалізація інвестиційних проектів із технічного переоснащення основних фондів житлово – комунального господарства

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, виконкоми Рокитнівської та Томашгородської селищних рад

 

Очікуваний результат:

забезпечення будівництва електричних мереж новозбудованих вулиць;

економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергозберігаючих, енергоефективних заходів та альтернативного палива.

 

 1. Зовнішньоекономічна діяльність

 

 Основна ціль на 2019 рік –   підвищення ефективності використання експортного потенціалу району, розширення ринків збуту продукції місцевих виробників.

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Реалізація в районі заходів обласної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2019– 2021 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2.

Сприяння розширенню ринків збуту продукції підприємств району, просуванню місцевих товарів і послуг на зовнішній ринок

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

3.

Сприяння розвитку існуючих та налагодженню нових зв’язків з регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

4.

Інформування суб’єктів господарювання щодо їх участі у заходах міжнародного характеру (форумах, зустрічах, конференціях, семінарах, тренінгах) стосовно управління проектами в рамках фінансових інструментів ЄС

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

 

Очікуваний результат:

          збільшення обсягів експорту товарів виробників району;

розширення ринків збуту продукції місцевих виробників.

 

 

 1. Торгівля та послуги

 

Основні цілі на 2019 рік:

формування ефективної торговельної інфраструктури для безперебійного задоволення потреб споживачів району;

            наближення мережі побутових послуг до місць проживання населення;

підвищення якості торговельного обслуговування населення, активізація підприємницької діяльності.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння розширенню мережі сучасних об’єктів торгівлі різних форм власності у сільській місцевості

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, суб’єкти господарювання                 (за згодою)

2.

Сприяння місцевим виробникам в організації торгівлі продукцією власного виробництва (зокрема на ярмарках), створення належних умов для  реалізації зазначеної продукції в торговельній мережі району та її постачання бюджетним установам району

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

3.

Сприяння відкриттю та функціонуванню об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією на території сільських населених пунктів

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, суб’єкти господарювання (за згодою)

4.

Попередження виникнення торгівлі у невстановлених місцях

Виконкоми сільських та селищних рад, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

5.

Розвиток служби побуту в сільській місцевості, в тому числі з надання побутових послуг першої необхідності (ремонт та пошиття одягу, ремонт взуття, перукарські та санітарно-гігієнічні послуги, ремонт побутової техніки)

Суб’єкти господарювання (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

6.

Виконання плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року

Рокитнівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, органи місцевого самоврядування

 

Очікуваний результат:

розширення мережі сучасних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.

 

 1. Інноваційна діяльність

 

Основна ціль на 2019 рік – запровадження сучасних інноваційних технологій в господарський комплекс району.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння залученню коштів вітчизняних та іноземних фінансових установ, а також міжнародної технічної допомоги до реалізації пріоритетних для району інноваційних проектів

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2.

Сприяння розробленню інвестиційних та інноваційних проектів з метою отримання зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

3.

Просування інноваційної продукції (товарів, робіт і послуг) підприємств, установ та організацій району на внутрішньому та зовнішньому ринках

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

збільшення частки підприємств, які займаються інноваційною діяльністю;

збільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції.

 

 1. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика

 

Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення збалансованості  показників бюджетів усіх рівнів;

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, дотримання жорсткої фінансової дисципліни;

забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів, з врахуванням пріоритетних напрямів функціонування установ.

 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення збалансованості показників бюджету на 2019 рік

Фінансове                       управління

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2.

Забезпечення виконання затверджених показників із надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів

Сарненське управління Державної фіскальної служби України у Рівненській області,     фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

3.

Врегулювання міжбюджетних відносин бюджетів усіх рівнів

Фінансове управління райдержадміністрації


4.

Забезпечення в повному обсязі видатків місцевих бюджетів на заробітну плату та соціальні виплати

Фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

5.

Забезпечення скорочення податкового боргу підприємств-боржників до бюджетів усіх рівнів

Сарненське управління Державної фіскальної служби України у Рівненській області

6.

Забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю сплати суб’єктами господарювання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, заборгованості зі сплати страхових внесків суб’єктів господарювання перед бюджетом Пенсійного Фонду

Сарненське управління Державної фіскальної служби України у Рівненській області, Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області

7.

Здійснення державних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

8.

При необхідності планування видатків, які не віднесені до районного бюджету Бюджетним кодексом України, а також здійснення впродовж бюджетного періоду видатків на функціонування районної державної адміністрації одночасно з різних бюджетів здійснювати за рішенням районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за умови відсутності заборгованості районного бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

забезпечення фінансовими ресурсами місцевого бюджету району;

досягнення збалансованості між видатками і доходами бюджетів усіх рівнів;

цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів, скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

 

 1. Розвиток мінерально-сировинної бази

 

Основна ціль на 2019 рік – забезпечення раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів району.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Нарощування обсягів видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів шляхом введення в експлуатацію нових родовищ гранітів

Суб’єкти господарювання (за згодою)

2.

Сприяння підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності району завдяки більш ефективному використанню наявного природно - економічного потенціалу

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, суб’єкти господарювання (за згодою)

 

Очікуваний результат:

нарощування видобутку будівельної сировини.

 

 1. Лісове господарство

 

Основна ціль на 2019 рік – розширене відтворення,  збереження  та охорона лісів, підвищення продуктивності насаджень.

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання районної програми «Ліси Рокитнівщини на 2016 – 2020 роки»

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                         ДП «Клесівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

2.

Сприяння збільшенню лісистості території району

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                     ДП «Клесівське лісове господарство»,  ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

3.

Посилення охорони лісів від пожеж, шкідників та хвороб лісу

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                         ДП «Клесівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

4.

Здійснення робіт з переведення лісовирощування на генетико-селекційну основу

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                          ДП «Клесівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

5.

Збереження природно- заповідного фонду

ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП «Остківське лісове господарство»,                          ДП «Клесівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

 

Очікуваний результат:

          систематичне нарощування та ефективне використання лісових ресурсів.

 

 1. Управління об’єктами спільної власності

територіальних громад району

 

Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району;

          створення умов для підвищення результативності діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району.

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення ефективного управління об’єктами  спільної власності територіальних громад району

Структурні підрозділи райдержадміністрації – балансоутримувачі об’єктів спільної власності територіальних громад району

2.

Здійснення обліку об’єктів спільної власності територіальних громад району

Балансоутримувачі об’єктів спільної власності територіальних громад району, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

3.

Проведення аналізу фінансової діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  структурні підрозділи райдержадміністрації

4.

Вжиття заходів до упорядкування та документального оформлення комунального майна і земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти спільної власності територіальних громад району

Структурні підрозділи райдержадміністрації – балансоутримувачі об’єктів спільної власності територіальних громад району

5.

Забезпечення належного утримання майна спільної власності територіальних громад району

Балансоутримувачі майна спільної власності територіальних громад району

6.

Сприяння передачі новоствореним об’єднаним територіальним громадам об’єктів спільної власності територіальних громад району

 

Балансоутримувачі майна спільної власності територіальних громад району, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

підвищення  ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

 

 1. Розвиток підприємництва

 

Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення в районі сприятливого підприємницького середовища;

 дотримання вимог державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Виконання заходів районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на            2018    2020 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади району, виконкоми місцевих рад

2.

Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

3.

Забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва

Відділ економічного розвитку і                                                                                                                                                                                                                                                                          торгівлі райдержадміністрації

4.

Підвищення  якості надання адміністративних послуг суб’єктам звернень

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації

5.

Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері підприємництва: дотримання вимог щодо прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів, проведення моніторингу результативності прийнятих регуляторних актів

Розробники регуляторних актів

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

6.

Організація навчання безробітних з основ підприємницької діяльності

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

Очікуваний результат:

          зростання кількості малих підприємств та збільшення чисельності фізичних осіб-підприємців;

           забезпечення належного функціонування центру надання адміністративних послуг.

                                                                    

 1. Забезпечення розвитку конкуренції

 

Основна ціль на 2019 рік формування повноцінного конкурентного середовища та запобігання недобросовісної конкуренції.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння забезпеченню участі підприємств і організацій району у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України»

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2.

Сприяння забезпеченню участі фахівців підприємств і організацій району в семінарах та навчаннях з питань управління якістю, які проводяться на регіональному рівні

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,   суб’єкти господарювання

3.

Сприяння участі підприємств району у виставково-ярмаркових заходах з метою підвищення конкурентоспроможності продукції

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

4.

Забезпечення дотримання суб'єктами господарювання Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» шляхом усунення нерівних умов конкуренції

Суб’єкти господарювання (за згодою)

5.

Проведення моніторингу середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку району

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

Очікуваний результат:

забезпечення конкурентного підприємницького середовища.

ІV. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ

 

 1. Доходи населення та пенсійне забезпечення

 

Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення зростання реальних доходів населення, вжиття заходів щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної плати;

стабільне функціонування пенсійної системи.

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавчо встановлених мінімальних гарантій в оплаті праці

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, головний державний інспектор праці Територіальної державної інспекції праці в області 

2.

Активізація роботи районної тимчасової комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3.

Забезпечення своєчасного і у повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги

Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області

4.

Проведення перерахунків пенсій відповідно до чинного законодавства та прийнятих урядових рішень

Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області

5.

Покращення якості обслуговування громадян через впровадження нових стандартів обслуговування

Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області

Очікуваний результат:

   збільшення рівня оплати праці на 15,0 відс. порівняно з 2018 роком;

недопущення заборгованості із виплати заробітної плати;

забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій, виплати пенсій та грошової допомоги для пенсіонерів району.

 

 1. Ринок праці та зайнятість населення

 

Основні цілі на 2019 рік:

 сприяння розширенню ринку праці шляхом створення нових робочих місць, збереженню та розвитку трудового потенціалу;

 сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

 здійснення професійного навчання безробітних під потребу ринку праці, на замовлення роботодавців та під конкретне робоче місце.

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Здійснення систематичного аналізу ситуації на ринку праці та вжиття оперативних заходів, спрямованих на покращення ситуації на ринку праці

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

2.

Працевлаштування 1625 незайнятих громадян

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

3.

Залучення до громадських та інших тимчасових робіт 160 безробітних громадян

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

4.

Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації не менше ніж 450 безробітних громадян

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

5.

Сприяння працевлаштуванню громадян, у тому числі за рахунок компенсації роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та витрат на оплату праці для внутрішньо переміщених осіб

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, виконкоми сільських та селищних рад

Очікуваний результат:

збільшення рівня працевлаштування зареєстрованих безробітних;

покращення матеріального забезпечення жителів району;

підвищення рівня охоплення громадян профорієнтаційними послугами.

 

3.Охорона праці

          Основні цілі на 2019 рік :

           проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

           запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаних умовами праці.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Створення належних та безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

Суб‘єкти господарювання

2.

Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань промислової безпеки та охорони праці

Суб‘єкти господарювання

3.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності укладання колективних договорів (угод) на підприємствах усіх форм власності

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Здійснення моніторингу за створенням належних умов праці на підприємствах, в установах, організаціях та роботодавцями-фізичними особами-підприємцями відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці, моніторингу проведення атестації робочих місць із шкідливими умовами

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області                 ( за згодою)

5.

Приведення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях до нормативних значень шляхом впровадження новітніх безпечних технологій та засобів захисту.

Зниження рівня виробничих ризиків, запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки

Суб’єкти господарювання

 

Очікуваний результат:

 підвищення рівня  безпеки  праці у виробничому середовищі, зменшення рівня виробничого травматизму, професійних захворювань та промислових аварій на виробництві.

 

 1. Соціальний захист населення

 

Основні цілі на 2019 рік:

організація ефективної системи соціальної допомоги населенню шляхом забезпечення призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою;

підтримка належних стандартів життя населення;

забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян.

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виплати всіх видів державних соціальних допомог, пільг та компенсацій відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Реалізація заходів загальнодержавних та регіональних галузевих цільових програм у сфері соціального захисту населення, матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення і соціальної та матеріальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  3.

Надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування громадян безпосередньо за місцем проживання

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  Рокитнівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми сільських та селищних рад

   4.

Забезпечення виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

   5.

Створення належних умов проживання інвалідів та громадян похилого віку, які перебувають на повному державному утриманні, зокрема покращення матеріально-технічного забезпечення та своєчасне фінансування установ соціального захисту населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  Рокитнівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми селищних та сільських рад

   6.

Своєчасне фінансування в межах планових призначень та ефективне використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню району

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації,  служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад

  7.

Забезпечення інвалідів, дітей- інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (спецавтотранспорт, крісла колісні,  інші засоби реабілітації)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад

  8.

Забезпечення ветеранів війни, інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі дітей, санаторно-курортними  путівками

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  9.

Підвищення ефективності надання соціальних послуг через територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  Рокитнівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми селищних та сільських рад

 

Очікуваний результат:

соціальна підтримка вразливих груп населення району, в тому числі осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

забезпечення нормальної життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, зокрема:

надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива для понад 50 тис. осіб;

забезпечення оздоровлення громадян, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС, в тому числі потерпілих дітей.

 

 1. Охорона здоров’я

Основні цілі на 2019 рік:

підвищення якості та доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань;

продовження реорганізації системи охорони здоров'я району, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я населення.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення      реалізації   в  районі медичної реформи

Комунальне    некомерційне підприємство  Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», Рокитнівська центральна районна лікарня, відділ з питань цивільного захисту та охорони       здоров’я райдержадміністрації

2.

·     Забезпечення   єдиної   електронної системи обміну медичною інформацією

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», Рокитнівська центральна районна лікарня, відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

3.

·     Підвищення  якості та доступності медичного обслуговування населення

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», Рокитнівська центральна районна лікарня, відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

4.

·     Профілактика захворюваності,  в першу чергу хвороб, що ведуть до тривалої та стійкої втрати працездатності

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», Рокитнівська центральна районна лікарня, відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

5.

Активізація санітарно-освітньої роботи щодо запобігання захворюванням, пропагування здорового способу життя

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», Рокитнівська центральна районна лікарня, відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

6.

·     Сприяння проведенню реконструкції,  капітального ремонту, добудови в рамках Програми Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» у закладах первинної ланки  с.Кам`яне,                   с. Старе Село, Борове,  с.Березове, с.Остки, Дроздинь, Масевичі, Глинне, Сновидовичі

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

7.

Модернізація мережі закладів охорони здоров'я  в сільській місцевості первинного  рівня  шляхом  реорганізації функціонуючих ФАПів у лікарські амбулаторії загальної практики/сімейної медицини

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

8.

Забезпечення виконання в районі Урядової програми «Доступні ліки»

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги», відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

 

        Очікуваний результат:

         зниження рівня захворюваності та смертності населення району;

         раннє виявлення захворювань, передусім серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, тощо;

         підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

 1. Освіта

 

Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення рівного доступу населення до якісної дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості;

збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною та позашкільною освітою;

розвиток матеріально-технічної бази галузі.

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини на 2008–2020 роки

Відділ                   освіти райдержадміністрації

2.

Створення умов для однозмінного навчання в Карпилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Березівському НВК «ЗНЗ  І-ІІІ ступенів-ДНЗ»

Відділ                   освіти райдержадміністрації

3.

Сприяння проведенню зовнішнього незалежного оцінювання учнів з базових дисциплін

Відділ                   освіти

райдержадміністрації

4.

Забезпечення впровадження профільного навчання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

Відділ                   освіти райдержадміністрації

5.

Забезпечення роботи регіональної інформаційної системи управління освітою, належного функціонування веб-сайтів в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Відділ                   освіти райдержадміністрації

6.

Забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межами пішохідної доступності, в тому числі придбання шкільних автобусів

Відділ                   освіти райдержадміністрації

7.

Відкриття дошкільних навчальних закладів з короткотривалим перебуванням дітей у сільській місцевості в с.Осницьк та с.Хміль

Відділ                   освіти райдержадміністрації

  8.

Забезпечення комп’ютерами Кам'янського           НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Познанського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Томашгородської  ЗОШ I-III ступенів №2, Боровської ЗОШ   I-IІI ступенів, Блажівської ЗОШ   I-IІI ступенів

Відділ                   освіти райдержадміністрації

  9.

Забезпечення збільшення показника охоплення дітей позашкільною освітою

Відділ                   освіти райдержадміністрації

10.

Забезпечення збільшення показника охоплення вихованців різними формами дошкільної освіти

Відділ                   освіти райдержадміністрації

11.

Забезпечення відкриття двох комунальних установ «Інформаційно-ресурсний центр» у               с. Карпилівка та с. Березове

Відділ                   освіти райдержадміністрації

12.

Облаштування внутрішніх вбиралень у                          16 навчальних закладах

Відділ                   освіти райдержадміністрації

13.

Забезпечення виконання Концепції                       «Нова українська школа»

Відділ                   освіти райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

охоплення  100  відсотків дітей дошкільною освітою;

          суттєве поліпшення матеріально-технічної бази галузі.

 

 

 1. Задоволення культурних потреб особистості та

розбудова інформаційного простору

 

 

Основні цілі на 2019 рік:

охорона, збереження та відродження культурної спадщини, народних художніх промислів, підтримка професійного та аматорського мистецтва;

розвиток інфраструктури галузі культури.

 

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми розвитку культури в Рокитнівському районі  до              2022 року

Відділ культури райдержадміністрації

2.

Проведення масових заходів клубними закладами району з відзначення державних, професійних, релігійних свят

Відділ культури райдержадміністрації

3.

Участь аматорських колективів району в традиційних міжнародних, обласних і районних фестивалях, оглядах, конкурсах

Відділ культури райдержадміністрації

4.

Проведення поточних ремонтів закладів культури

Відділ культури райдержадміністрації

5.

Впровадження енергозберігаючих  заходів в закладах культури

Відділ культури райдержадміністрації,                 КЗ «Рокитнівська централізована бібліотечна система»

6.

Забезпечення контролю за археологічними дослідженнями, що проводяться на території району, паспортизація пам’яток історії, культури та археології

Відділ культури райдержадміністрації

7.

Забезпечення клубних закладів району музичною апаратурою

Відділ культури райдержадміністрації

8.

Проведення комп’ютеризації бібліотечних закладів району, підключення їх до мережі Iнтернет, забезпечення повноти і оперативності задоволення інформаційних потреб населення

Відділ культури райдержадміністрації, КЗ «Рокитнівська централізована бібліотечна система»

9.

Збільшення  об’ємів по наданню платних  послуг населенню закладами культури

Відділ культури райдержадміністрації, виконкоми сільських  та селищних рад

 

Очікуваний результат:

збереження та примноження культурної спадщини.

 1. Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сімей,

дітей та  молоді, гендерної рівності

 

Основні цілі на 2019 рік:

створення належних умов для всебічного розвитку сім’ї, забезпечення соціальної підтримки дітей та молоді, їх прав та законних інтересів;

сприяння реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї: усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення та підтримка прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

організація та проведення на належному рівні оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;

формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та  заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми підтримки молоді в Рокитнівському районі на  2016 –2020 роки

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Забезпечення організації відпочинку і оздоровлення дітей та молоді, роботи пришкільних таборів

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації

3.

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Патріотичне виховання, розвиток духовності, моральності, формування загальнолюдських життєвих принципів

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

5.

Формування та пропагування здорового та безпечного способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Розвиток громадської активності молоді, підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

7.

Реалізація комплексних заходів із метою раннього виявлення сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини; придбання пально-мастильних матеріалів для проведення рейдів

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

8.

Забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та обліку дітей, які потрапили у складні життєві обставини

Служба у справах дітей райдержадміністрації

9.

Сприяння реалізації права дитини на виховання в сім'ї, підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім’ї

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та  селищних рад

10.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та  селищних рад

 

Очікуваний результат:

охоплення оздоровленням та відпочинком близько 55 відс. дітей соціально незахищених категорій населення (в т. ч. 100 відс. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 50 відс. дітей-інвалідів);

проведення заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля та зайнятості молоді, формування здорового способу життя дітей та молоді, патріотизму та моральності серед молоді;

раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству.

 1. 9. Фізичне виховання і спорт

 

Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення належної підготовки та участі команд і провідних спортсменів району  в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

залучення до здорового способу життя усіх категорій населення.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Рокитнівському районі до 2020 року

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

3.

Збереження та розширення мережі спортивних клубів та відкриття відділень дитячо- юнацької спортивної школи при сільських та селищних радах району

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Облаштування                      спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

5.

Забезпечення проведення районних фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів та участі команд району у спортивних змаганнях обласного і Всеукраїнського рівнів

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Поширення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів

КЗ «Рокитнівський районний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

7.

Забезпечення збереження та реконструкції існуючих спортивних об’єктів, створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, зокрема стадіонів, спортивних залів, спортивних майданчиків, футбольних полів зі штучним покриттям тощо, які відповідають національним і міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації

 

Очікувальний результат:

збільшення чисельності населення, охопленого усіма видами спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

пропаганда здорового способу життя серед дітей та молоді, формування патріотизму серед них;  

забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами;

забезпечення підготовки спортсменів району та їх гідну участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

 

 1. Туризм

 

 Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення розвитку туристичної сфери за рахунок підвищення якості регіональних туристичних пропозицій до рівня міжнародних стандартів та формування позитивного туристичного іміджу району;

розширення мережі туристичних тематичних маршрутів.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми розвитку туризму в Рокитнівському районі  на 2016 –2020 роки

Відділ культури райдержадміністрації

2.

Популяризація та реклама внутрішнього туристичного продукту району, зокрема в засобах масової інформації та мережі Інтернет

Відділ культури райдержадміністрації

3.

Створення мережі туристичних тематичних маршрутів

 

Відділ культури райдержадміністрації

4.

Поповнення Інтернет-ресурсу інформацією про об’єкти туристичної інфраструктури району

Відділ культури райдержадміністрації,                    КЗ                    «Рокитнівська централізована бібліотечна система»

5.

Розроблення маркетингових матеріалів про туристичний потенціал району та представлення їх на обласних спеціалізованих виставкових заходах, бізнес-форумах

Відділ культури райдержадміністрації

6.

Упорядкування, збереження та відновлення туристичних об’єктів

Відділ культури райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

         створення    сприятливих    умов    для    задоволення  потреб населення  та        

туристів у відпочинку на території району.

 1. V. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

Основні цілі на 2019 рік:

удосконалення роботи органів виконавчої влади з громадськістю щодо покращення якості послуг та своєчасності їх надання; підвищення рівня відкритості та прозорості у діяльності органів виконавчої влади, спрямування роботи державних службовців на задоволення потреб громадян, формування високого рівня особистісних, професійних та етичних якостей державних службовців;

впровадження механізму партнерських відносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

Завдання та заходи

 

Відповідальні за виконання

 

1.

Реалізація в районі основних положень Стратегії державної кадрової політики на                  2012–2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських та селищних рад

2.

Забезпечення контролю (в межах повноважень) щодо додержання в державних органах вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади району, виконкоми сільських та селищних рад

3.

Забезпечення    підвищення кваліфікації державних службовців у всіх сферах державного управління щодо професійної компетентності

Сектор     з     питань        управління персоналом                             апарату райдержадміністрації,      структурні підрозділи       райдержадміністрації, територіальні органи міністерств  та інших центральних органів виконавчої влади району, виконкоми сільських та селищних рад

4.

Організаційно - методичний супровід процесу добровільного об’єднання територіальних громад району

Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату

 

 

  Очікуваний результат:

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

      впровадження основних положень та концепцій реформи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

 1. Зміцнення обороноздатності держави

 

Основні цілі на 2019 рік:

облаштування державного кордону, створення сприятливих умов для розвитку  транскордонного співробітництва;

забезпечення готовності Збройних Сил України, інших військових формувань України до виконання покладених на них завдань.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Облаштування та реконструкція державного кордону, створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон

Відділ прикордонної служби «Березове», виконавчі комітети сільських рад прикордоння, головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації  

2.

Забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок і військову службу,
забезпечення проведення призовів громадян на строкову військову службу у 2018 році

Рокитнівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, виконкоми сільських та селищних рад, головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

3.

Взаємодія з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону

Відділ прикордонної служби «Березове», виконавчі комітети сільських рад прикордоння,  головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації,  Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

4.

Рекламування військової служби в Збройних Силах України у засобах масової інформації

Головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

облаштування державного кордону;

виконання планового завдання з призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році;

забезпечення ефективної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

 

 

VІ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ,

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

 

 

 1. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки населення, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, формування екологічної свідомості громадян.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання заходів програми розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010 – 2020 роки

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

2.

Забезпечення якісної очистки стічних вод, посилення контролю за роботою очисних споруд та пилогазоочисних установок на підприємствах району

КП «Рокитневодоканал», суб’єкти господарювання

3.

Впорядкування місць видалення твердих побутових відходів у населених пунктах району, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Виконкоми сільських та селищних рад

4.

Організація збору, транспортування та розміщення побутових відходів

Виконкоми сільських та селищних рад

5.

Перезатарення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин та обстеження місць їх зберігання

Державна екологічна інспекція у Рівненській області, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми Борівської та Карпилівської сільських рад

6.

Озеленення населених пунктів району

Виконкоми сільських та селищних рад

Очікуваний результат:

         забезпечення  ефективного використання коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища на  реалізацію заходів з охорони довкілля;

покращення стану природного середовища;

покращення благоустрою населених пунктів району.

 

 1. Техногенна безпека

Основна ціль на 2019 рік – запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і подій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків при їх виникненні.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

   1.

Реалізація завдань районної  програми запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на   2017 - 2021 роки

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації, Рокитнівський районний сектор  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

   2.

Влаштування пожежних водойм, будівництво та ремонт гідротехнічних споруд у місцях, що межують з торфополями та лісовими масивами

 Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації, Рокитнівський районний сектор  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області,   виконкоми сільських та селищних рад

   3.

Придбання для поповнення районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій паливно-мастильних матеріалів, в тому числі:

бензину 3000 літрів;

дизельного пального 3000 літрів

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації

4.

Придбання:

засобів індивідуального захисту              (панорамні маски до апаратів на стисненому повітрі Drager) -                20 шт.;

пожежних рукавів, 51мм-20 шт.;

спеціального захисного одягу та спорядження (каски, бойовки) -            10 комплектів

Рокитнівський районний сектор  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

5.

Придбання апаратури оповіщення з метою оперативного доведення до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, аварійно-рятувальних служб, підприємств, установ, організацій та населення сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації

6.

Придбання засобів індивідуального захисту (протигази, захисні костюми, тощо) для особового складу спеціалізованих служб цивільного захисту району

Відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та окремих видів надзвичайних ситуацій природного характеру, що пов'язані з санітарно-епідемічним благополуччям населення та територій;

мінімізація розмірів збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

 1. Протидія злочинності

 

Основні цілі на 2019 рік:

          забезпечення правопорядку, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю, прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

 

Завдання  та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Захист прав і свобод людини, боротьба зі злочинністю, охорона громадського порядку, профілактика правопорушень

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

2.

Протидія злочинності серед неповнолітніх, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконкоми сільських та селищних рад, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3.

Запобігання злочинності у сфері економіки та організованої злочинності, протидія «тіньовій» економіці в основних бюджетоутворюючих галузях та сферах господарювання

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Рокитнівський відділ Сарненської місцевої прокуратури, головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

4.

Запобігання розповсюдженню наркоманії та  алкоголізму, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, запобігання поширенню наркоманії, пияцтва, алкоголізму та бродяжництва

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації, відділ у справах молоді  та спорту райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5.

Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ прикордонної служби «Березове», Сарненський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Рівненській області

6.

Вжиття заходів з припинення незаконного видобутку  бурштину-сирцю та порубки лісу

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ прикордонної служби «Березове»,              ДП «Рокитнівське лісове господарство», ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп», ДП «Остківське лісове господарство», головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

           зменшення впливу злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

           поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя;

          припинення незаконного видобутку бурштину-сирцю;

          мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

 1. Запобігання корупції

 

Основні цілі на 2019 рік:

забезпечення реалізації державної антикорупційної політики;

запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

 

Завдання  та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Проведення семінарів-навчань щодо змін в антикорупційному законодавстві, виконання обов’язків з організації роботи із запобігання корупції

Головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, Рокитнівський відділ Сарненської місцевої прокуратури, Рокитнівський районний суд Рівненської області

2.

Проведення перевірок з питань наявності чи відсутності прямого підпорядкування, конфлікту інтересів, дотримання антикорупційного законодавства під час проходження державної служби

Головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, Рокитнівський відділ Сарненської місцевої прокуратури

3.

Забезпечення принципів прозорості та публічності в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

Відділ          організаційно-правового

забезпечення апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

4.

Розроблення Плану заходів із протидії корупції у Рокитнівському районі

Головний спеціаліст  з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

практичне застосування антикорупційного законодавства;

зміцнення довіри громадськості до органів державної влади через механізми прозорості та публічності;

доведення антикорупційних стратегій до органів державної влади місцевого рівня;

зменшення ризиків можливих корупційних проявів;

підвищення рівня правосвідомості населення.

Керівник апарату райдержадміністрації                                                Л.ПИШНЯК

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

Основні показники економічного та соціального  розвитку

Рокитнівського району

Показники

 

 

Одиниця виміру

 

2017 рік, звіт

 

2018 рік, очікуване

 

2019 рік, прогноз

 

Обсяг реалізованої продукції промисловості, відсотків до попереднього року

відс.

141,4

120,0

102,0

Валова продукція сільського господарства по сільгосппідприємствах, відсотків до попереднього року

відс.

1133,9

110,0

103,0

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок всіх джерел фінансування, відсотків до попереднього року

відс.

59,8

100,0

100,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

4969

6200

7130

Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати,  відс. до попереднього року

відс.

152,5

124,8

115,0

Додаток 2 до Програми

 

ПОТРЕБА

в бюджетних коштах на 2019 рік для реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Рокитнівського району

                                                                                                                                                                                      (тис.грн.)

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

Рік

початку і закінчення реалізації проекту

Кошторисна вартість

Орієнтов-

ний обсяг фінансу-вання на 2019 рік

Усього

Залишок на 01.01.

2019

Усього

 

209954,5

169237

105960

Об’єкти місцевого значення

 

209954,5

169237

105960

Добудова класних кімнат і спортзалу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у                  с. Кисоричі Рокитнівського району

2007-2019

9000

6579

6579

Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 1 в с. Старе Село Рокитнівського району

2012-2019

39571

28460

28460

Реконструкція Рокитнівського НВК «Школа            І-ІІІ ступенів – ліцей» по вул. Жовтневій в            с.Рокитне Рокитнівського району. Будівництво навчального корпусу та їдальні (І, ІІ черги)

2016 - 2020

74528

74528

11251

Загальноосвітня школа с. Заболоття Рокитнівського району – добудова трьох класних кімнат

2019

6927

6927

6927

Будівництво шкільної їдальні, спортзалу та приміщень обслуговуючої праці в
с. Сновидовичі Рокитнівського району

2019

13312

13312

13312

Виготовлення ПКД по добудові приміщень Березівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів–ДНЗ», Дроздинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів–ДНЗ», Хмільської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, Карпилівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, Вежицького НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів–ДНЗ»

2019

2500

2500

2500

Будівництво автономної котельні Рокитнівської ЦРЛ

2019

1950

1950

1950

Капітальний ремонт покрівлі котельні та гаража лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в                            смт Томашгород

2019

129,6

129,6

129,6

Капітальний ремонт покрівлі фельдшерсько-акушерського пункту  в с. Кисоричі по               вул. Центральна, 90б

2019

504,5

504,5

504,5

Капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ №2 «Струмочок» по вул. Поліській, 18                    в   смт Рокитне

2019

1174

1174

1174

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

Рік

початку  і закінчення реалізації проекту

Кошторисна вартість

Орієнтов-

ний обсяг фінансу-вання на 2019 рік

Усього

Залишок на 01.01.

2019

Перекриття даху та внутрішнє опорядження в Будинку культури  с. Блажове

2019

1357,7

      1357,7

       1357,7

Реконструкція Будинку культури   в с.Сновидовичі

2019

1000

1000

1000

Перекриття даху в Будинку культури 

 с. Борове

2019

2443,5

2443,5

2443,5

Поточний ремонт приміщення дитячої музичної школи Рокитнівської районної ради (заміна вікон)

2019

195,2

195.2

195,2

Виготовлення ПКД та проведення ремонтних робіт Будинку культури в с. Березове

2019

1000

1000

1000

Виготовлення ПКД та проведення ремонтних робіт клубу в с. Кам’яне

2019

1000

1000

1000

Перекриття даху клубу с.Єльно

2019

523,4

523,4

523,4

Поточний ремонт хореографічної зали районного Будинку культури

2019

199

199

199

Поточний ремонт побутового приміщення районного Будинку культури

2019

126,3

126,3

126,3

Облаштування внутрішніх туалетів районного Будинку культури

2019

300

300

300

Закінчення капітального ремонту в ДНЗ «Калинка» с.Блажове

2019

500

500

500

Виготовлення проекту геодезичного обстеження під генплан забудови с.Залав’я

2019

95

95

95

Будівництво каналізаційних мереж центральної частини смт.Рокитне

2019

7000

7000

7000

Реконструкція ливневої каналізації по вул.Незалежності в смт.Рокитне

2019

1800

1800

1800

Реконструкція очисних споруд  та станції знезалізнення в смт.Томашгород

2019

3500

3500

3500

Електрифікація ЛЕП 10/0,38 кВт с. Березове вул. Нова, Соборна

2019

1802

1802

1802

Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Зарічна,  1 Травня, Польова с. Масевичі

2019

1303,2

1270

1270

Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Льотницька с. Буда

2019

503,3

470

470

Благоустрій (облаштування) території біля Будинку культури в с.Рокитне

2019

2779

2779

2779

Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії ЗПСМ в с. Карпилівка

2019

290

290

290

Капітальний ремонт клубу в с. Мушні

2019

700

700

700

Капітальний      ремонт    вул. Соборна           в

смт Томашгород

2019

1173

1173

1173

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

Рік

початку і закінчення реалізації проекту

Кошторисна вартість

Орієнтов-

ний обсяг фінансу-вання на 2019 рік

Усього

Залишок на 01.01.

2019

Проведення робіт з влаштування зовнішнього освітлення в населених пунктах району:

с.Біловіж вул. Центральна, вул.Шевченка

с.Купель вул. Центральна

с.Лісове вул. Лісовська, вул..Партизанська

с.Осницьк вул. Центральна, Каменярів,

 Залізнична

с.Рокитне вул. Куток, Зарічна, Ватутіна,

Комсомольська, Чайковського

2019

740

70

50

120

145

355

740

70

50

120

145

355

740

70

50

120

145

355

Ремонт комунальних доріг  в населених пунктах району:

с.Глинне вул..Бродівська (240м)

с.Дубно вул.Шевченка (352м)

с.Хміль вул. Центральна (450м))

с.Рокитне вул. Святкова (150м)

с.Рокитне вул. 65-річчя Перемоги (150м)

с.Сновидовичі вул. Молодіжна (977м)

с.Камяне вул. Білоруська

с.Вежиця вул. Гагаріна, Бабича (600м)

с.Біловіж вул. Кузнецова (303м)

с.Дроздинь вул. Нова (400м)

с.Старе Село вул. І. Павловича (550м)

с.Старе Село вул. Пушкіна (359м)

с.Кам’яне вул.Незалежності

2019

3604

159,8

181,6

282,7

114,2

94,4

399,6

62,9

450,0

145,6

250,0

358,0

236,0

700,0

3604

159,8

181,6

282,7

114,2

94,4

399,6

62,9

450,0

145,6

250,0

358,0

236,0

700,0

3604

159,8

181,6

282,7

114,2

94,4

399,6

62,9

450,0

145,6

250,0

358,0

236,0

     700,0

Проведення поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування:

автодороги «Вежиця – Рокитне –  Борове» с.Масевичі – 3,9 км,                 

 с.Кисоричі -  2,4км;

 автодороги «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» с.Заверіччя – 2,0 км;

автодороги «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» с.Будки –Камянські – 5,0 км;

автодороги с.Дубно (Т1818) -3,0 км;

ремонт мосту в с.Залав`я автодороги          «Вежиця – Рокитне –  Борове» -    0,036 км;

ремонт мосту в с.Рокитне автодороги «Будки-Кам’янські – Рокитне – Клесів – М07» - 0,012км.

Ремонт автодороги «Єльне-Томашгород»

 км 13+500- км 16+500 (с. Томашгород)

2019

2019

21000

6119

21000

6119

21000

6119

          Додаток  3 до Програми

 

 

Перелік

районних галузевих програм, які реалізовуватимуться у 2019  році

 

№ пор.

Назва програми

(коли та яким документом

схвалена і затверджена)

Термін дії (роки)

Основні виконавці

 Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

 

1.

Програма розвитку малого і середнього  підприємництва в Рокитнівському районі на 2018-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.03.2018                №75, рішення районної ради від 11.04.2018   № 327)

  2018 -   2020

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2.

Районна програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на                  2014-2019 роки (рішення  районної ради від  26.09.2014   № 402)

  2014-2019

Районна державна адміністрація, районна рада, органи місцевого самоврядування

3.

Районна програма розвитку транскордонного співробітництва на            2017-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 03.01.2017 № 3)

 2017-       2020

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Відділ в Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру

у Рівненській області

4.

Регіональна Програма розвитку земельних відносин у Рокитнівському районі на           2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.01.2016       №3, рішення районної ради  від  21.01.2016 №46)

  2016 - 2020

Відділ в Рокитнівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Рівненській області

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації

5.

Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Рокитнівського району на              2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 15.02.2016 № 25, рішення районної ради від 25.03.2016               № 70)             

 2016-2020

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації

6.

Районна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.01.2016 №4, рішення районної ради від 28.09.2016 №125)        

2016-

  2020

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації

7.

Комплексна програма енергоефективності Рокитнівського району на 2018-2025 роки" ((розпорядження голови райдержадміністрації від 04.07.2018  №173, рішення районної ради від 12.07.2018 №340)

2018-2025

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Підприємства лісового та мисливського господарства району

8.

Районна програма «Ліси Рокитнівщини» (розпорядження голови райдержадміністрації від 08.07.2016 №168, рішення районної ради від 15.07.2016   №113)

 2016-2020

Підприємства лісового та мисливського господарства району

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

9.

Комплексна програма стабілізації та розвитку тваринництва і сервісного обслуговування сільського населення на період до 2020 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.09.2016 №228, рішення районної ради від 28.09.2016    № 153)

2016-   2020

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

10.

Програма з недопущення занесення африканської чуми свиней на територію Рокитнівського району на 2016-2019 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.09.2016 №227, рішення районної ради від 28.09.2016               № 152)

2016-2019

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

11.

Програма зайнятості населення Рокитнівського району на період            2018 – 2022 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 14.05.2018 №135, рішення районної ради від 12.07.2018 №348)

 2018 - 2022

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

12.

Районна соціальна програма  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року     (розпорядження голови райдержадміністрації від  03.09.2018               №227, рішення районної ради від 03.10.2018 №376)

2018-2021

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

13.

Районна цільова програма щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 18.10.2012               № 350,  рішення районної ради від 07.12.2012  № 229)

2012-2020

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

14.

Районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 12.02.2018           № 30, рішення районної ради від 16.02.2018 № 290)

2018-2022

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

15.

Програма щодо обсягів компенсаційних виплат за пільгове перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян Рокитнівського району на 2018-2019 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 12.01.2018           № 6, рішення районної ради від 16.02.2018 № 289)

2018-2019

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

16.

Районна програма створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017-2021роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 13.04.2017           № 100, рішення районної ради від 22.11.2017 № 262)

2017- 2021

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

Відділ  з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації

17.

Районна програма забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2016-2020 роки» (розпорядження голови райдержадміністрації від 26.05.2016                   № 126)

2016-

2020

Відділ  з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації,     Рокитнівська центральна районна лікарня, комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

18.

Районна програма розвитку паліативної допомоги та догляду в Рокитнівському районі на 2015-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 24.07.2015 №136)

2015-2020

Відділ  з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації, Рокитнівська центральна районна лікарня, комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

19.

Програма «Діти Рокитнівщини» на           2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 28.10.2016 №280, рішення районної ради від 23.12.2016                 № 167)

2016-

2020

Відділ  з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації, Рокитнівська центральна районна лікарня, комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

20.

Програма створення   місцевого матеріального  резерву для запобігання  і ліквідації наслідків надзвичайнихситуацій на 2016-2020 роки. (розпорядження голови райдержадміністрації від 11.08.2016 №206)

2016-2020

Відділ  з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації

21.

Районна програма медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, які постраждали  у надзвичайній ситуації, а також у яких внаслідок надзвичайної ситуації загинув один із батьків або обоє батьків (розпорядження  голови райдержадміністрації від 22.12.2009 №448)

По-стійно

Відділ  з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації

22.

Районна  програма запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017–2021 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2017 №58, рішення районної ради від 23.12.2016                 № 167)

2017-2021

Відділ  з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  райдержадміністрації

Відділ освіти райдержадміністрації

23.

Програма національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини на           2008-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 04.09.2008 №322, рішення районної ради від 19.12.2008              № 276)

2008-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

24.

Районна цільова соціальна програма «Шкільний автобус» (розпорядження голови райдержадміністрації від 19.04.2018 №110, рішення районної ради від 12.07.2018   №343 )

2018-2022

Відділ освіти райдержадміністрації

25.

Програма розвитку пластового руху в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Рокитнівського району на 2017–2021 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 10.01.2017 №5, рішення районної ради від 20.01.2017  № 196)

2017-2021

Відділ освіти райдержадміністрації

Відділ культури райдержадміністрації

26.

Програма розвитку культури Рокитнівського району на період до            2022 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 16.01.2018 № 10, рішення районної ради від 16.02.2018 року № 293)

2018-2022

Відділ культури райдержадміністрації

27.

Програма розвитку туризму на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 17.02.2016                 № 27, рішення районної ради від 25.03.2016 №71)

2016-2020

Відділ культури райдержадміністрації

                                 Відділ у справах  молоді та спорту  райдержадміністрації

 

28.

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рокитнівському районі на період до 2020 року (розпорядження голови райдержадміністрації від 04.09.2017 №215, рішення районної ради від 22.11.2017 №250)

до 2020 року

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

 29.

Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2021 роки (проект)

2018-     2021

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

 30.

Програма підтримки молоді в районі на
2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 28.12.2015 №259, рішення районної ради від 19.02.2016  №60)

 2016- 2020

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

31.

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рокитнівському районі на 2019 – 2020 роки (проект)

2019-2020

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

32.

Програма інформатизації Рокитнівського району на 2018  - 2019 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 24.01.2018 №18)

2018 - 2019

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

33.

Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формувань на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 26.10.2015 №207, рішення районної ради від 25.03.2016    №74)

2016 -2020

Головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

34.

Районна комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2016 №149, рішення районної ради від 15.07.2016    №114)

2016 - 2020

Головний спеціаліст з питань взаємодії    з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

35.

Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рокитнівському районі на 2018-2026 роки (розпорядження голови райдержадміністрації від 25.10.2018 №270, проект рішення районної ради)

 2018- 2026

Служба  у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад району

36.

Районна цільова соціальна програма підтримки реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019 рік                 (розпорядження голови райдержадміністрації від 16.11.2018 №286, рішення районної ради від 04.12.2018 №391)

2019

Служба  у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад району

         

 

Календар публікацій

Травень 2021
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι