№406 від 23.01.2019 Про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального закладу "Рокитнівська центральна районна лікарня" правонаступнику комунальному некомерційному підприємству "Рокитнівська централь

У К Р А Ї Н А                      

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

(Тридцять друга (позачергова) сесія)

 

РІШЕННЯ

 

 

від 23 січня 2019 року                                                                                                               №406                                                                                   

Про затвердження Передавального акту

балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів

комунального закладу "Рокитнівська центральна районна лікарня"

правонаступнику комунальному некомерційному підприємству

"Рокитнівська  центральна районна лікарня"

Рокитнівської районної ради Рівненської області

 

Відповідно до статей 52-58, 78,137 Господарського кодексу України, статей 89,107 Цивільного кодексу України, статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,«Основи законодавства України про охорону здоров'я",  рішення Рокитнівської районної ради від 17.08.2018 №363 "Про реорганізацію комунального закладу "Рокитнівська центральна районна лікарня" шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство "Рокитнівська центральна районна лікарня" Рокитнівської районної ради Рівненської області", за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. 1. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального закладу "Рокитнівська центральна районна лікарня" правонаступнику комунальному некомерційному підприємству "Рокитнівська центральна районна лікарня" Рокитнівської районної ради Рівненської області (додається).
  2. 2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства "Рокитнівська центральна районна лікарня" Рокитнівської районної ради Рівненської області Костюку О.І. забезпечити взяття на бухгалтерський облік майна та активів згідно з Передавальним актом.
  3. 3. Голові комісії з реорганізації комунального закладу "Рокитнівська центральна районна лікарня" Берташу О.С. подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  4. 4. Дію трудового договору (контракту) з головним лікарем Костюк Олегом Івановичем, відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України вважати продовженою до 03 жовтня 2023 року.
  5. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, економічного розвитку галузей народного господарства (Рудницький В.А.); з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів (Смик Л.М.).

Голова районної ради                                                                                                                                                                А. Кінчур  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Рішення районної ради

                                                                             від 23 січня  2019 року

                                                                            № 406

                                                                            __________ Кінчур А.

                                                                                   

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 БАЛАНСОВИХ  РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ   ТА  АКТИВІВКОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РОКИТНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

ДО ПРАВОНАСТУПНИКА  КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

Ми, що нижче підписалися, члени  комісії з проведення реорганізації комунального закладу «Рокитнівська центральна районна лікарня»,створеноївідповідно  до рішення двадцять шостої (позачергової) сесії  Рокитнівської районної ради сьомого скликання № 363 від 17 серпня 2018 року «Про реорганізацію Рокитнівської ЦРЛ» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня», у складі:

Голова Комісії:Берташ Олексій Сергійович – перший заступник голови районної державної адміністрації, депутат районної ради, ідентифікаційний номер 286250109;

 Пахнюк Світлана Михайлівна – заступник голови комісії, заступник голови Рокитнівської районної ради ідентифікаційний номер 2643805327;

                            Кривда Віталій Миколайович – секретар комісії, юрисконсульт Рокитнівської центральної районної лікарні, Рокитнівської районної ради, ідентифікаційний номер 2887909911;

Члени Комісії:   Костюк Олег Іванович -  головний лікар Рокитнівської центральної районної лікарні,  Рокитнівської районної ради,  ідентифікаційний номер 2534615270;

                           Петруля Оксана Віталіївна – головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та охорони здоров’я  Рокитнівської районної державної адміністрації, ідентифікаційний номер 2556110223;

Сиротюк Ірина Йосипівна -інспектор з кадрів Рокитнівської центральної районної лікарні Рокитнівської районної ради, ідентифікаційний номер 2560017945;

                         Єремейчук Любов Віталівна – економіст з фінансової роботи Рокитнівської центральної районної лікарні Рокитнівської районної ради, ідентифікаційний номер 2938121301;

                        Іщук Тетяна Гнатівна – головний бухгалтер Рокитнівської центральної  районної лікарні Рокитнівської районної ради, ідентифікаційний номер 2274104484;

                      Семенюк Андрій Степанович – начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи Рокитнівської районної ради, ідентифікаційний номер 3127616173;

                     Смик Людмила Миколаївна – депутат районної ради, голова постійної комісії з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту у справах молоді, ветеранів, інвалідів, ідентифікаційний номер 2780706001;

                    Рудницький Віктор Анатолійович – депутат районної ради, голова постійної комісії з питань комунальної власності економічного розвитку галузей  народного господарства, ідентифікаційний номер 1919610190;

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язанняРокитнівської центральної районної лікарні  перед кредиторами ,  усі права та  обов’язки , а також  всі  активи  і пасиви Рокитнівської центральної районної лікарні    шляхом   перетворення   переходять  до   правонаступника -  КНП «Рокитнівська центральна районна лікарня»,  а саме:

№ п/п

Назва рахунку балансу

Дані балансу

Рокитнівської центральної районної лікарні (грн., коп.)

Примітка

(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

Актив

Пасив

1

2

3

4

5

1.

Нефінансові активи

-

-

-

 

Основні засоби

-

-

-

 

Балансова (залишкова) вартість

46573692,00

-

       додаток №1

 

Знос

28259361,00

-

 
 

Первісна вартість

74833053,00

-

 
 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

1013 Будівлі та споруди та передавальні пристрої

48270953,00

-

-

 

1014 машини та обладнання

23745174,00

   
 

1015 транспортні засоби

2066871,00

   
 

1016 інструмен, прилади, інве

730019,00

   
 

1018 інші основні засоби

20036,00

   

2

Інші необоротні матеріальні активи

-

-

-

 

Балансова (залишкова) вартість

1542982,00

-

       додаток №2

 

Знос

1542982,00

-

 
 

Первісна вартість

3085964,00

-

       -

 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

1112Бібліотечні фонди

  14646,00

-

-

 

1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи

2544286,00

-

-

 

1114 Білизна, постільні речі одяг та взуття

525271,00

   
 

1216 інші нематеріальні активи

1761,00

   

3

Матеріали і продукти харчування

1727085,97

-

       додаток №3

 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

1511продукти харчування

167626,29

-

-

 

1512медикаменти иа перев’язувальні матеріали

1245316,65

-

-

 

1513будівельні матеріали

173823,92

-

-

 

1514 пально- мастильні матеріали

21407,94

   
 

1515запасні частини

112498,17

   
 

1516тара

6413,00

   

4

Малоцінні та швидкозношувані предмети

225562,84

-

        додаток №4

 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

1812 малоцінні та швидкозношувальні предмети

7515,70

-

-

 

1816 інші нефінансовані активи

218047,14

   

5

Фінансові активи

-

-

-

 

Поточна дебіторська заборгованість в тому числі:

109980,74

-

         додаток №5

 

Розрахунки із податків і зборів

-

-

-

 

6416 Розрахунки із страхування

109980,74

-

            -

 

Розрахунки з підзвітними особами

-

-

-

 

Розрахунки за іншими операціями

-

-

-

6

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна

-

-

-

7

Інші  кошти

107263,47

-

додаток №6

 

в тому числі по рахунках:

-

-

-

 

2211 готівка в національній валюті

-

-

-

 

2213 Грошові документи

107263,47

-

 

8

Рахунки в банках

-

-

-

 

Рахунки загального фонду

-

-

-

 

Рахунки спеціального фонду

-

-

-

 

Рахунки в іноземній валюті

-

-

-

9

Рахунки в казначействі загального фонду

-

-

-

10

Рахунки в казначействі спеціального фонду

-

-

-

 

2313 реєстраційний рахунок

-

-

-

11

Інші рахунки в казначействі

90444,88

-

додаток№7

 

2314  інші рахунки в казначействі  фонд по ЧАЕС

-

-

-

 

2315 інші рахунки плата за медичні послуги,благодійні внески гранти та дарунки

90444,88

-

-

12

Власний капітал та фінансові результати

-

-

-

13

Внесений капітал

-

77919017,00

-

14

Фінансові результати

-

-28588403,38

-

15

Поточні зобов’язання кредиторська заборгованість

в тому числі:

-

109980,74

      додаток №8

 

6415 розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

-

 

-

 

651за розрахунками з оплати праці(соцстрахування)

-

109980,74

 

16

Розрахунки за іншими операціями

-

936417,54

-

 

в тому числі по рахунка:

-

-

-

 

6611 за операціями внутрівідомчої передачі

 

 936417,54

    -

 

Разом

50377011,90

50377011,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розшифрування позабалансових рахунків

№ з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Дані балансу

 Рокитнівської ЦРЛ (грн., коп.)

Примітка

(розшифровки в окремих додатках)

1

0 Клас 0.Позабалансові рахунки розпорядників

-

-

2

04 "Непередбачені активи

-

-

4

043 тимчасово передані активи

-

-

5

09 передані (видані) активи відповідно до

-

-

6

091 передані (видані) активи відповідно до

-

-

7

Пакунок малюка

320547,13

95 шт

 

Разом

320547,13

-

 

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 , до передавального акта додаються.

Крім того, до правонаступника – КНП «Рокитнівська центральна районна лікарня»,  передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в Рокитнівській центральній районній лікарні а саме бухгалтерські та податкові документи.

Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи – Рокитнівська центральна районна лікарня

Голова Комісії :                                        Берташ О.С.

Заст. голови комісії:                                 Пахнюк С.М.

Секретар комісії:                                      Кривда В.М.   

Члени комісії :                                          Костюк О.І.

Петруля О.В.

Сиротюк І.Й.

                                                                    Єремейчук Л.В.

                                                                    Іщук Т.Г.

                                                                    Семенюк А.С.

                                                                    Смик Л.М.

                                                                    Рудницький В.А.

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι