№398 від 24.12.2018 Про районний бюджет Рокитнівського району на 2019 рік

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

(Тридцять перша (позачергова) сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 грудня  2018 року                                                                                                                                                № 398

                                     

Про районний бюджет

Рокитнівського району

на 2019 рік

            Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет на 2019 рік", іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради,  районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

 1. 1. Визначити на 2019 рік:

         доходи районного бюджету у сумі 678225632 гривень, у тому числі, доходи загального фонду районного бюджету – 674611417 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 3614215 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 678225632 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 674611417 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 3614215 гривень згідно з додатком 2 цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі          200000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 600000 гривень, що становить   0,09 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

Надати право Рокитнівській районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" з наступним затвердженням на сесії районної ради.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками 1 та 3 до цього рішення.

Делегувати Рокитнівській районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів районному бюджету у період між сесіями Рокитнівської районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет Рокитнівського району на 2019 рік.

 1. 4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2946000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. 5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 1. 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

 1. 7. Визначитина 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету є видатки загального фонду на:

          оплату праці працівників бюджетних установ;

          нарахування на заробітну плату;

          придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

          забезпечення продуктами харчування;

          оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

          поточні трансферти населенню;

          поточні трансферти місцевим бюджетам;

          оплату енергосервісу.

 1. 8. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
 2. 9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Рокитнівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. 10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

           1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

           2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

           4) доступність інформації про районний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

            здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

            оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

           5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

           6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. 11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
 2. 12. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 3. 13. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.06.2016 №77-к "Про впорядкування структури Рокитнівської районної державної адміністрації" із змінами, фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету, фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

 1. 14. Відповідно до пункту 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України зі змінами та доповненнями затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, адміністративно підпорядкованих відповідному району згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. 15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 3. 16. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. 17. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. 18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення (Кравчук О. І.).

 

Голова ради                                                                                                                                                                      А. КІНЧУР      

 

 Додатки 24.12.2018 року