№401 від 24.12.2018 Про затвердження Районної цільової програми підвищення безпеки дорожнього руху в Рокитнівському районі на період до 2020 року

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(тридцять перша (позачергова) сесія)

 

РІШЕННЯ

 

від 24 грудня 2018 року                                                                                                                                                            №401

Про затвердження Районної цільової

програми підвищення безпеки

дорожнього руху в Рокитнівському

районі на період до 2020 року

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Рокитнівської районної державної адміністрації від 21.12.2018 №4918/02-23/18, з метою запобігання дорожньому травматизму, вжиття додаткових заходів щодо усунення причин та умов, які призводять до аварійності на дорогах, підвищення рівня безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, захисту життя і здоров’я громадян, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

вирішила:

  1. 1. Затвердити Районну цільову програму підвищення безпеки дорожнього руху в Рокитнівському районі на період до 2020 року.
  2. 2. Рокитнівській районній державній адміністрації:

-    забезпечити організацію та виконання завдань і заходів Програми;

- фінансовому управлінню райдержадміністрації (Кушнір С.М.) передбачити у районному бюджеті на відповідні роки кошти необхідні для реалізації заходів Програми.

  1. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, економічного розвитку галузей народного господарства (Рудницький В.А.) та з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

Голова районної ради                                                                                                                                                         А. Кінчур

 


С х в а л е н о

Розпорядження

голови Рокитнівської

райдержадміністрації

16.11.2018   № 288

 

З а т в е р д ж е н о

Рішення Рокитнівської

районної ради

 

24.12.2018 №401

Районна цільова програма

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рокитнівському районі на період до 2020 року

І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

За міжнародними стандартами показники безпеки дорожнього руху залишаються дуже низькими.

Адміністративні важелі впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема підвищення розмірів штрафів за порушення правил дорожнього руху, поступово втрачають свою ефективність. Як свідчить досвід країн Європейського Союзу, подальше зниження показників аварійності потребує здійснення комплексу заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, основою яких є проведення аналізу факторів, що зумовили виникнення дорожньо-транспортних пригод, та відхід від позицій першочергового звинувачення водія чи пішохода.

Проблеми недостатнього рівня забезпечення безпеки дорожнього руху, зростання дорожньо-транспортного травматизму зумовлені наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є:

низький рівень дисципліни учасників дорожнього руху;

недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідними до встановлених вимог параметрами дороги;

неналежний рівень практичного забезпечення невідворотності покарання за порушення правил дорожнього руху та усвідомлення цього учасниками дорожнього руху;

недостатній рівень водійської майстерності;

недостатність фінансування заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах та відсутність системних підходів до проведення аналізу ефективності фінансування таких заходів;

низький рівень використання автоматизованих засобів контролю та регулювання дорожнього руху;

фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів у населених пунктах;

невідповідність установленої законодавством відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху соціальній небезпеці вчиненого правопорушення;

недостатній рівень системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди та надання медичної допомоги потерпілим.

Розв’язати окреслену проблему можливо шляхом об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та всього суспільства.

Аналізуючи наявну ситуацію, а також рівень ризику загибелі людей у результаті дорожньо-транспортних випадків та матеріальних збитків, враховуючи досвід попередніх років, слід констатувати, що ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може бути досягнуто лише в рамках тісної взаємодії Рокитнівської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування на основі програмного підходу, який дозволить забезпечити принцип комплексності та системності в розробленні, фінансуванні та проведенні визначених Програмою заходів.

 

  1. II. Мета Програми

Метою Програми є зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі району.

ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

системного запровадження та належного фінансування заходів з підвищення безпеки дорожнього руху;

удосконалення обліку та аналізу виникнення дорожньо-транспортних пригод для розроблення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод;

поліпшення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху;

поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності з урахуванням європейських вимог, а також системи контролю їх експлуатаційного стану за параметрами безпеки руху;

поліпшення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху;

запровадження автоматизованих засобів контролю дорожнього руху, передусім швидкості руху;

підвищення безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом;

удосконалення системи організації руху транспортних засобів та пішоходів, зокрема шляхом використання новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками їх сприйняття;

підвищення рівня безпеки пішоходів;

підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних перевезень; підвищення ефективності підготовки учасників дорожнього руху шляхом запровадження новітніх методів навчання;

удосконалення системи контролю за безпечністю транспортних засобів з урахуванням європейських норм;

підвищення ефективності системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди та надання допомоги постраждалим.

 

ІV.Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 1 до Програми.

  1. V. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів обласного, державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатках 1,2 до Програми.

  1. VI. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху, належний рівень надання допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головні розпорядники коштів.

Заступник голови районної ради                                                                                                                          С. Пахнюк

 

 

                                                                                                                                                                                      Додаток 1 до Програми

ЗАХОДИ

районної цільової програми

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рокитнівському районі на період до 2020 року

з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін

виконання

Джерела

фінансування

Прогнозований

обсяг

фінансових ресурсів для виконання заходів, тис. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

1.

Систематично аналізувати стан безпеки дорожнього руху у населених пунктах, на автошляхах та залізничних переїздах району. За результатами проведеного аналізу розробляти комплексні заходи щодо удосконалення організації дорожнього руху та підвищення його безпеки, з метою запобігання аварійності та загибелі людей

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2018-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

2.

Забезпечувати здійснення державного контролю за дотриманням нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху шляхом проведення перевірок дотримання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, фізичними особами - підприємцями вимог транспортного законодавства у цій сфері

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2019-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

3.

Проводити регулярні цільові заходи із виявлення та припинення фактів порушення вимог нормативно-правових актів, що регламентують питання безпеки перевезень пасажирів чи небезпечних вантажів та експлуатації технічно несправних транспортних засобів

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2019-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

4.

На базі навчально-тренувального відділу комунального закладу "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради проводити підготовку та підвищення кваліфікації працівників поліції, працівників відділу з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації, а також працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з експлуатацією пасажирського транспорту, навичкам надання екстреної медичної допомоги травмованим та потерпілим при надзвичайних ситуаціях, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 березня         2009 року № 132 "Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 року за             № 445/16461

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я райдержадміністрації

2019-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

5.

Забезпечувати формування з урахуванням дорожньої інфраструктури, мережі закладів охорони здоров’я для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, насамперед шляхом оптимізації мережі існуючих закладів охорони здоров’я

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинно медико-санітарної допомоги», Рокитнівська центральна районна лікарня

2019-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

6.

Забезпечувати створення системи пунктів базування машин швидкої медичної допомоги для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах

Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинно медико-санітарної допомоги», Рокитнівська центральна районна лікарня

2019-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

7.

Брати участь у  комісійних оглядах залізничних переїздів, вживати заходів щодо приведення залізничних переїздів в належний стан, а також прилеглих до них ділянок доріг (вулиць) відповідно до вимог безпеки дорожнього руху та Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 січня 2007 року № 54 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2007 року за № 162/13429, здійснювати контроль за їх станом та експлуатацією

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2019-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

8.

Проводити встановлення та заміну дорожніх знаків, сигнальних

стовпчиків, металевих бар’єрних огороджень, ремонту бар’єрних огороджень та ліній штучного освітлення, нанесення (поновлення) дорожньої розмітки, влаштування майданчиків для зважування,

ліквідацію місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Проведення робіт з освітлення пішохідних переходів, встановлення

світлофорних об’єктів, а також забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів заходів з безпеки дорожнього руху, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів державного бюджету

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2018-2020

Державний, обласний та

районний

бюджети

В межах кошторисних призначень

     

9.

3 метою профілактики аварійності та її наслідків, запровадити

встановлення на аварійно небезпечних ділянках доріг, поблизу

навчальних і лікувальних закладів пристроїв примусового зниження

швидкості відповідно до правил, норм та стандартів у сфері безпеки

дорожнього руху, освітлення та технічних засобів організації

дорожнього руху

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2018-2020

Державний, обласний та

районний

бюджети

В межах кошторисних призначень

     

10.

Проводити    щорічні

загальнонаціональні тижні безпеки дорожнього руху

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ освіти райдержадміністрації,

комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр первинно медико-санітарної допомоги», Рокитнівська центральна районна лікарня, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2019-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

11.

Організовувати постійне висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, матеріалів стосовно діяльності підрозділів поліції та Укртрансбезпеки

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2018-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

12.

Розроблення і видання тематичних інформаційних брошур та листівок, присвячених безпеці дорожнього руху для подальшого розповсюдження серед учасників дорожнього руху

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2018-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

13.

3 метою залучення школярів до роботи із попередження дитячого

дорожньо-транспортного травматизму організовувати та

проводити районні конкурси серед загонів юних інспекторів руху,

обласні конкурси серед команд клубу веселих та кмітливих юних

інспекторів, забезпечити підготовку та участь команд-переможниць

районних конкурсів у обласних турнірах і фіналі Всеукраїнського

конкурсу серед загонів юних інспекторів руху, організувати та провести конкурси на кращий дитячий малюнок та кращий твір тематики "Безпека дорожнього руху". Забезпечити проведення днів та тижнів безпеки дорожнього руху з  питань профілактики дитячого

дорожньо-транспортного травматизму, до початку навчального року - акції "Увага! Діти на дорозі!"

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ освіти райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських та селищних рад

2019-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

14.

Здійснювати заходи щодо вивчення у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району норм безпечної поведінки на вулицях, дорогах та об'єктах залізниці відповідно до затверджених програм.

У школах організовувати проведення занять "Шкільні офіцери поліції".

3 метою формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулицях, дорогах вживати заходів щодо облаштування дитячих містечок та майданчиків з безпеки дорожнього руху

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ освіти райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських та селищних рад

2018-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

15.

Здійснювати виховні та профілактичні заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей на період канікул. Забезпечувати супровід організованих перевезень дітей до місць масового відпочинку та у зворотному напрямку

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ освіти райдержадміністрації

2018-2020

 

В межах кошторисних призначень

     

16.

Забезпечення доступності

транспортної інфраструктури для мало мобільних груп населення

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2018-2020

Державний,

районний

бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

В межах кошторисних призначень

     

Додаток 2

до Програми

ПАСПОРТ

районної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху

в Рокитнівському районі на період до 2020 року

 

І.

Ініціатор розроблення Програми

Рокитнівська районна державна адміністрація

ІІ.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2018 № 435 "Про затвердження державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року", розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 231-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року", розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 19 жовтня 2018 року №721 «Про Обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівненській області на період до 2020 року»

III.

Розробник Програми

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

IV.

Відповідальні за виконання Програми

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головні розпорядники коштів

V.

Учасники Програми

Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області, відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров’я, некомерційне підприємство «Рокитнівський районний центр ПМСД», Рокитнівська центральна районна лікарня, відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ організаційно-правового забезпечення апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

VI.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

VII.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, районний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

VIII.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. гривень):

В межах кошторисних призначень

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι