№399 від 24.12.2018 Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(тридцять перша (позачергова) сесія)

 

РІШЕННЯ

 

від 24 грудня 2018 року                                                                                                                                                           № 399

 

 

Про внесення змін до Положення

про конкурс на посаду керівника закладу

загальної середньої освіти спільної власності

територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

 

Відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», враховуючи Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018р. №291 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 16.04.2018 №454/31906, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

  1. 1. Внести зміни до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, затвердженого рішенням районної ради від 12.07.2018 р. №354, а саме:

1) змінити пункт 9 Положення, виклавши його в наступній редакції:

«9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р у формі відповідей на тестові питання;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік тестових питань та форма перевірки знання законодавства, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у додатку №1 до цього Положення та оприлюднюються на веб-сайті районної ради. Ситуаційні завдання, які є конфіденційною інформацією, визначаються та затверджуються головою районної ради. Голова ради має право своїм розпорядженням перед оголошенням чергового конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району вносити зміни до переліку тестових питань та визначати і затверджувати відповіді (які є конфіденційною інформацією) на них. Перелік тестових питань із внесеними змінами оприлюднюється на веб-сайті районної ради не пізніше дня оголошення чергового конкурсу.

Порядок проведення іспиту, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відбору кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначаються у додатку №2 до цього Положення та оприлюднюються на веб-сайті районної ради.

Районна рада зобов’язана забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису проведення конкурсу.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення».

2) змінити розділ «Критерії оцінювання»в додатку №1 до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, виклавши його в наступній редакції:

 

«КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань проводиться в балах.

За кожну правильну відповідь по тестових питаннях виставляється один бал, за неправильну – ноль балів. Максимальна сума балів за вирішення тестових питань – 100 балів.

При перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань виставляються бали від одного до восьми. Максимальна сума балів за вирішення ситуаційних завдань – 24 бали.

За результатами презентації та відповідей на поставлені питання виставляються бали від одного до п’ятнадцяти. Максимальна сума балів за презентацію та відповіді на поставлені питання – 15 балів.

Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у зведену екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку №2 до цього Положення».

3) внести зміни до п.1.1 додатку №2 до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, виклавши його в наступній редакції:

«1.1. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення першого засідання комісії. Виконавчий апарат районної ради за погодженням із головою конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Іспит, як правило, проходить в сесійній залі районної ради. Конкурсна комісія приймає рішення про дату, час та місце засідань комісії для проведення перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відбору кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Виконавчий апарат районної ради забезпечує організацію роботи комісії та відеофіксацію проведення іспиту».

3) внести зміни до п.3.1 додатку №2 до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, виклавши його в наступній редакції:

«3.1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань за результатами розгляду ситуаційних завдань, презентації та відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації, на своєму засіданні визначає переможця конкурсу, яким є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів у зведеній екзаменаційній відомості, форма якої наведена нижче. Максимальна загальна кількість балів – 139 балів. У випадку рівної кількості балів двох або більше кандидатів рішення про визначення переможця приймається голосуванням членів конкурсної комісії.

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Кількість балів

Загальна кількість балів

 

Тестові питання

   

Ситуаційні завдання

 

Презентація

 

4) внести зміни до п.3.2 додатку №2 до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, виклавши його в наступній редакції:

«3.2. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше, ніж через три робочих дні після визначення переможця. Протоколи конкурсної комісії зберігаються в районній раді не менше одного року з дня  визначення переможця».

5) змінити пункт 8 Положення, виклавши його в наступній редакції:

«8. Рокитнівська районна рада на вимогу конкурсантів організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору».

6) пункт 12 доповнити наступним текстом:

«Якщо Рокитнівська районна рада на своєму пленарному засіданні не призначила переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, то за таких умов оголошується новий конкурс». 

  1. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів (Смик Л.М.)

Голова районної ради                                                                                                                                                             А. Кінчур

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι