№378 від 03.10.2018 Про районну програму роботи з обдарованою молоддю на 2019-2023 роки

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(двадцять сьома сесія)

 

 РІШЕННЯ

 

від 03 жовтня 2018 року                                                                                                                                                       № 378

Про районну програму роботи з

обдарованою молоддю на 2019-2023 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», доручення голови Рівненської обласної державної адміністрації від 06.04.2015 №55/01-60/15 та з метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання їх творчого потенціалу, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

  1. Затвердити схвалену розпорядженням голови Рокитнівської РДА від 20.09.2018 № 244 районну програму роботи з обдарованою молоддю
    на 2019-2023 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Відділу освіти Рокитнівської РДА забезпечити виконання завдань, викладених у Програмі.
  3. Фінансовому управлінню Рокитнівської РДА при формуванні районного бюджету та внесенні до нього змін передбачати кошти на відповідні роки для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів (Смик Л.М).

Голова районної ради                                                                                                                                                       А. Кінчур

 

 

Додаток

до рішення сесії

районної ради

від 03.10.2018 № 378

 

Районна програма роботи

з обдарованою молоддю на 2019 2023 роки

 

Загальні положення

Оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації, зокрема, виявлення обдарованої молоді і надання їй різнобічної підтримки є одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави.

Вирішення зазначених проблем можливе за умови збільшення рівня фінансування освіти, який сприятиме зміцненню стану матеріально-технічної бази навчальних закладів для здібних та обдарованих дітей, впровадженню сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, підвищення престижу науково-дослідницької праці та зупинить виїзд перспективної творчої молоді за межі України.

Необхідно вирішувати і проблему розширення мережі навчальних закладів із поглибленим і профільним вивченням окремих предметів для здібних та обдарованих дітей.

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у підвищенні якості освіти і вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, інноваційному розвитку галузі, створенні оптимальних умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальному захисті здібних та обдарованих учнів. Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, використання інноваційних методів роботи;

науково-методичний та психолого-педагогічний супровід виявлення відбору та підтримки обдарованої молоді, розроблення індивідуальних програм;

сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та її  наставників;

удосконалення професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних працівників, зокрема щодо методологічних основ роботи з обдарованою молоддю;

забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських
організацій щодо сприяння розвитку обдарованої молоді;

забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в
установленому порядку за рахунок видатків місцевого бюджету
та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У 2019 – 2023 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах асигнувань, передбачених у бюджеті району на відповідні роки.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

системну роботу з виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

скоординовану діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

стимулювання обдарованої молоді і педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Завдання і заходи з виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2019 2023 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансу-вання

(тис. грн.)

У тому числі за роками

(тис. грн.)

 

Очікуваний результат

2019

2020

2021

2022

2023

1. Виявлення обдарованої молоді та створення умов  для її розвитку. Забезпечення доступності  позашкільної освіти

1. Поповнення районного банку даних «Обдарованість»

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Поповнення банків даних про обдаровану молодь

2.Забезпечення проведення Всеукраїнських олімпіад, в тому числі Інтернет-олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів. Популяризація здобутків обдарованої молоді, в тому числі через засоби масової інформації

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

5000

5000

5000

5000

5000

Забезпечення доступності  позашкільної освіти

3. Розширення мережі навчальних закладів із поглибленим і профільним вивченням окремих предметів. Відкриття класів та груп із поглибленим вивченням навчальних предметів для обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані в сільській місцевості

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

-

-

-

-

 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти здібних і обдарованих учнів

4.Утворення консультаційних пунктів для роботи з обдарованою молоддю

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

-

-

-

-

 

Удосконалення змісту і форм роботи з обдарованими учнями

5.Організація відпочинку в літніх таборах, проведення зборів за участю обдарованої молоді

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

-

-

-

-

 

Оздоровлення здібних та обдарованих учнів

6. Збільшення кількості гуртків та інших творчих об’єднань у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

-

-

-

-

 

Забезпечення доступності  позашкільної освіти

2. Модернізація  матеріально-технічної бази  начальних закладів

1.Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними посібниками, необхідними для  роботи з обдарованою молоддю

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

2000

2000

2000

2000

 

Поліпшення навчально-методичного забезпечення

2.Модернізація обладнання загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів із метою створення умов для роботи з обдарованою молоддю

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

-

-

-

-

 

Модернізація навчально-матеріальної бази закладів

3. Кадрове забезпечення

1.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення, узагальнення та популяризація передового досвіду з питань розвитку обдарованої особистості

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний  бюджет

 

-

-

-

-

 

Забезпечення якісного кадрового забезпечення

4. Посилення  соціального захисту обдарованої молоді 

1.Впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді  та педагогічних працівників, які підготували призерів інтелектуальних змагань, конкурсів, олімпіад державного та міжнародного рівнів, шляхом виплати відповідних премій

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

18000

18000

18000

18000

 

Стимулювання обдарованих учнів  та педагогів, які їх підготували

2.Організація оздоровлення молоді під час канікул

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

-

-

-

-

 

Оздоровлення обдарованої молоді

5. Співпраця з громадськими організаціями

1.Координація діяльності щодо співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді

2019 – 2023 роки

Відділ освіти Рокитнівської райдержадмі-ністрації, Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради

Районний бюджет

 

-

-

-

-

   

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                                      С. Пахнюк

 

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι