№ 348 від 12.07.2018 Про Програму зайнятості населення Рокитнівського району на 2018 - 2022 роки

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Сьоме скликання

(двадцять п’ята сесія)

 

 

РІШЕННЯ

 

від 12 липня 2018  року                                                                                            № 348

 

Про Програму зайнятості населення

Рокитнівського району на 2018 - 2022 роки

 

         Відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.04.2018 року № 266 «Про програму зайнятості населення Рівненської області на 2018 - 2022 роки» і з метою створення умов для забезпечення зайнятості населення району, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок доходів від трудової діяльності,клопотання Рокитнівської РДА від 19.06.2018 №2280/02-23/18, за погодженням з президією та постійними комісіями  районної ради, районна рада

 

вирішила:

 

Затвердити схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14.05.2018 № 135 Районну програму зайнятості населення Рокитнівського району на 2018 - 2022 роки (далі – Програма),  що додається.

  1. Рокитнівській районній державній адміністрації:

          - спільно з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, причетними організаціями, установами забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

          -  узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати районній раді щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

  1. 3. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні комісії районної   ради  відповідно до визначених функцій і повноважень.

 

Голова районної ради                                                                         А. Кінчур

 

С х в а л е н о

Розпорядження

голови Рівненської

ОДА

25.04.2018  № 266

 

З а т в е р д ж е н о

Рішення Рокитнівської

районної ради

 

12.07.2018  № 348

 

 

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення Рокитнівського району на 2018 2022 роки

 

 

 

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Рокитнівського району за попередній період

 

Процеси, які відбуваються в політичній, соціально – економічній сферах країни, продовжують впливати на стан ринку праці району.

Ситуація щодо безробіття в 2017 році продовжувала залишатись напруженою та характеризувалась скороченням зайнятості та зростанням безробіття.

Протягом січня – грудня 2017 року в Рокитнівському районному центрі зайнятості було зареєстровано 2824 безробітних громадян, протягом січня – грудня  2016 року дана чисельність становила 2918 осіб, тобто в порівнянні на  1 відс. зменшилась кількість зареєстрованих безробітних. Станом на 01.01.2018 перебуває на обліку 754 особи, із них 329 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;  жінок – 398 осіб, молоді у віці до 35 років –       384 особи. 

Рокитнівський район завжди був і залишається праценадлишковим, а через низький попит на робочу силу ситуація залишається напруженою. Для вирішення проблем зайнятості населення в праценадлишковому районі доцільно посилити роботу з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, зменшити обсяги нелегальної зайнятості та збільшити рівень заробітної плати.

На ринок праці району великий вплив має зайнятість населення у неформальному секторі економіки. У 2017 році 48,8 відс. (у відсотках до зайнятого населення) працювали у неформальному секторі економіки, в порівнянні з середнім по Україні, наш показник вдвічі вищий.

Практично в усіх сферах економічної діяльності зменшується середньооблікова кількість штатних працівників. В цілому по області, у грудні  2017   року,    середньооблікова    кількість    штатних    працівників    становила 176,6 тис. осіб та, у порівнянні з груднем 2016 року, скоротилася на 3 відс. або на 5,2 тис. осіб.

Незважаючи на зменшення обсягів зайнятого населення та зростання обсягів безробіття серед економічно активного населення, зменшення середньооблікової кількості найманих працівників та активізацію руху робочої сили з окупованих територій та зони проведення АТО, в районі відбувалося зменшення обсягів реєстрації безробітних у центрі зайнятості. Значною мірою на цю ситуацію вплинуло впровадження Регламенту роботи центру зайнятості щодо задоволення потреб клієнтів, а як наслідок цього – збільшення кількості працевлаштованих громадян до набуття статусу безробітного. Крім того, зменшення реєстрації безробітних відбулося через неможливість отримати статус безробітного громадянам членам особистих селянських господарств, які працювали менше 6 місяців, законодавчо неврегульована ситуація щодо видобутку бурштину та міграційні процеси. Останнім часом значно збільшилась кількість населення працездатного віку, яке виїжджає працювати за кордон.

Рівень зареєстрованого безробіття зменшився на 0,2 відс. у порівнянні з  показником минулого року, та на кінець грудня  2017 року становив 1,8 відс. середньорічної чисельності населення працездатного віку.

Можливі ризики, що вплинуть на ринок праці у 2018 – 2020 роках – це подальша децентралізація влади, продовження реформування медичних закладів (передача частини персоналу до об’єднаних територіальних громад, створення госпітальних округів), подальше реформування закладів освіти, очікуване масове вивільнення у деяких галузях економіки. Однак, це незначною мірою вплине на зростання кількості зареєстрованих безробітних, оскільки спостерігається тенденція до зростання відтоку кадрів за кордон.

Оскільки для Рокитнівського району притаманне сезонне безробіття, яке спричиняється періодичними коливаннями в попиті на робочу силу залежно від сезонних потреб у сільському та лісовому господарстві, видобувній та обробній промисловості, будівництві, то й надалі буде актуальною проблема сільського безробіття. 54 відс. зареєстрованих безробітних становлять жителі сільської місцевості, а можливостей для їх працевлаштування обмаль. Більшість сільськогосподарських виробничих кооперативів припинили свою господарську діяльність, а ті, які ще працюють, фактично не створюють нових робочих місць. Недостатній рівень інвестування негативно впливає на розвиток економіки району.

Реалізація активних програм сприяння зайнятості громадян можлива лише шляхом підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг,  у тому числі для вразливих на ринку праці груп населення, посилення адресності надання соціальної допомоги і послуг шукачам роботи, а в подальшому впровадження нових форм та методів роботи з населенням та роботодавцями, а саме: профілювання та «кейс-менеджмент», он – лайн резюме, он – лайн співбесіда з роботодавцем, супровід соціально вразливих верств населення після працевлаштування, впровадження електронного кабінету роботодавця.

Проаналізувавши ситуацію на ринку праці району та врахувавши  наявні та очікуванні ризики прогнозуємо, що у 2018 році чисельність безробітних осіб, які отримуватимуть послуги служби зайнятості, знизиться на 0,5 відс.               (у порівнянні з 2017 роком) та становитиме 2600 осіб.

Передбачається працевлаштувати 1500 осіб, з них безробітних – 600 осіб.

Професійним навчанням безробітних (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) буде охоплено 400 осіб. Питома вага осіб, які проходитимуть професійне навчання, становитиме майже 15 відсотків.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру (за рахунок всіх джерел фінансування) передбачається залучити 140 громадян, з них                 140 зареєстрованих безробітних.

        У 2019 році показники активних програм зайнятості незначно знизяться, а у 2020 – 2022 роках залишаться на рівні 2019 року.

Станом на 01.01.2018 в районі зареєстровано 1279 суб’єктів всіх форм власності, із них фізичних осіб – підприємців 809 осіб та  470 юридичних осіб. 

Фактично господарську діяльність в районі здійснюють 127 малих та середніх підприємств. За 2017 рік зареєстровано 13 юридичних осіб та 117 фізичних осіб-підприємців.

З 2016 року в районі здійснює діяльність нове промислове підприємство ТОВ «РівнеЕнергоАльянс», яке займається виробництвом альтернативного твердого палива-брикетів з торфу; у 2017 році ТОВ «Українська лісопереробна компанія» встановлено автоматизовану лінію по виробництву пиломатеріалів та виробів з деревини; у 2017 році в районі зареєстровані ТОВ «Прогрес – Полісся – Агро» та ТОВ «Рокитнівський аграрій», якими з населенням заключено договорів на 1000 га площ, проведено зяблевий обробіток грунту на площі     800 га.

Мета Програми

Метою Програми є створення необхідних економічних, організаційно – правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення, раціонального використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності шляхом:

створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;

стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

збереження та розвитку трудового потенціалу;

підвищення ролі учасників соціального діалогу, заінтересованих у перетвореннях на ринку праці (об’єднань роботодавців та професійних спілок).

Програма розроблена управлінням соціального захисту населення Рокитнівської районної державної адміністрації разом з її структурними підрозділами, територіальними органами виконавчої влади в Рокитнівському районі з урахуванням вимог Законів України «Про зайнятість населення», «Про місцеві державні адміністрації» та визначає основні напрями державної політики зайнятості, заходи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення району, зокрема, шляхом  збільшення попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, зменшення рівня безробіття в сільській місцевості, збільшення рівня працевлаштування неконкурентноспроможних верств населення (молоді, жінок, осіб з інвалідністю), забезпечення працевлаштуванням демобілізованих учасників антитерористичної операції, ветеранів війни – добровольців та  вимушено переміщених осіб працездатного віку.

В основі Програми – основні тенденції Стратегії розвитку Рокитнівського району на період до 2020 року, План на 2018 – 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рокитнівського району на період до 2020 року. 

Головними напрямами вирішення проблем зайнятості населення у 2018 – 2022 роках будуть:

підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у розв’язанні проблем зайнятості населення та ефективного використання трудових ресурсів;

підвищення мотивації до праці в легальному секторі незайнятих громадян;

забезпечення реалізації державної профорієнтаційної політики, що сприяє паритету попиту та пропозиції робочої сили, відродженню престижності робітничих професій;

підвищення мотивації роботодавців щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, у різних сферах економічної діяльності через компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування на кожну особу;

збільшення кількості працевлаштованих безробітних шляхом реалізації активних форм роботи служби зайнятості;

підтримка безробітних через організацію громадських та тимчасових робіт для забезпечення тимчасової зайнятості населення, розширення сфери таких робіт;

підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних , які не мають професії, потребують перепідготовки або підвищення кваліфікації, шляхом організації професійного навчання на замовлення роботодавців та для самозайнятості;

удосконалення форм та методів профорієнтаційної роботи населення різних вікових груп, спрямованої на потреби ринку праці та формування усвідомлених підходів до вибору професії, особливо у молоді.

Контроль за реалізацією Програми

 

У реалізації Програми братимуть участь структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад, Рокитнівський районний центр зайнятості.

Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників.

Джерела фінансування Програми

Виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок  безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Рокитнівського району до 2022 року

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць

1) Реалізація активних програм сприяння зайнятості громадян шляхом підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг, у тому числі для вразливих на ринку праці груп населення; посилення адресності надання соціальної допомоги і послуг шукачам роботи;  впровадження нових форм та методів роботи з населенням та роботодавцями, а саме: профілювання та «кейс-менеджмент», он-лайн резюме, он-лайн співбесіда з роботодавцем, супровід соціально вразливих верств населення після працевлаштування, впровадження електронного кабінету роботодавця

Рокитнівський районний центр зайнятості, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

2) Сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості безробітного населення, в першу чергу жителів сільської місцевості, мешканців малих міст, а також громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у тому числі інвалідів, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб,  для організації підприємницької діяльності за рахунок співфінансування

Рокитнівський районний центр зайнятості, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

3) Проведення семінарів, тренінгів з підприємницької діяльності шляхом надання безоплатних та групових консультацій, навчання за напрямком «підприємець-початківець» на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ та он-лайн курсів «Prometheus»

Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

4) Компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного соціального  внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують безробітних з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці, та суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних за направленням центрів зайнятості строком не менше,  ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності  

Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

5) Компенсація витрат роботодавцям на оплату праці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб

Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

6) Сприяння закріпленню на робочому місці працівників шляхом здійснення супроводу та запобігання неврегульованому відтоку кадрів за кордон

Виконкоми     селищних     та     сільських    рад, Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

7) Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, насамперед  соціально значимих видів громадських робіт,  у тому числі  соціальний супровід у складі служби соціально-психологічного відновлення учасників антитерористичної операції, надання допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції, супровід осіб з інвалідністю з вадами зору тощо

Виконкоми     селищних     та     сільських    рад, Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

8) При загрозі масового вивільнення здійснення заходів, погоджених з профспілковими організаціями, спрямованих на зменшення кількості працівників, які підлягають вивільненню

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр зайнятості, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

9) Забезпечення     розширення     кола роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості, для задоволення їх кадрової потреби через подання інформації про наявність вакансій до служби зайнятості, інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність робочих місць і вакантних посад та можливості і умови працевлаштування в інших регіонах України та за кордоном

Виконкоми     селищних     та     сільських    рад, Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

10) Сприяти   збереженню   існуючих   та модернізації застарілих робочих місць за рахунок впровадження на підприємствах, в установах та організаціях області новітніх технологій, інвестиційних проектів

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, виконкоми     селищних     та     сільських    рад, Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

1) Організація    професійного    навчання зареєстрованих безробітних, у тому числі з категорії соціально незахищених громадян, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, застосування нових форм навчання, зокрема технологій дистанційного навчання

Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

2) При впровадженні нових інвестиційних проектів активізувати співпрацю з роботодавцями у плані підбору кадрів, шляхом професійного навчання або підвищення кваліфікації затребуваних працівників

Виконкоми     селищних     та     сільських    рад, відділ освіти райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

3) Організація    підтвердження    результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

Рокитнівський районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації

2018 - 2022

роки

4) Організація   видачі   ваучерів   для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Рокитнівський районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації

2018 - 2022

роки

5) Впровадження  нових  інноваційних  форм профконсультаційної, профінформаційної роботи з різними категоріями населення, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній орієнтації

Виконкоми     селищних     та     сільських    рад, Рокитнівський районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації

2018 - 2022

роки

6) Проведення   комплексної   інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо державних соціальних гарантій на випадок безробіття та послуг, які надає служба зайнятості відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, шляхом висвітлення їх у засобах масової інформації та на Інтернет-сторінці районної служби зайнятості

Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

7) Проведення   роз’яснювальної   роботи, спрямованої на підвищення рівня оплати праці, легалізації зайнятості населення, роз’яснення норм законодавства щодо прямої залежності отримання гарантій соціального страхування від офіційного працевлаштування

Виконкоми     селищних     та     сільських    рад, Рокитнівське відділення Сарненської об'єднаної державної  податкової інспекції ГУ ДФС у Рівненській  області, Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області, управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2018 – 2022

роки

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

1) Проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл з метою формування у них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії, акцентуючи увагу на потребах регіонального ринку праці, зокрема робітничих професіях:

- організувати для учнів закладів загальної середньої освіти масові профорієнтаційні заходи, дні відкритих дверей, акції, ярмарки, марафони професій, професіографічні екскурсії, тощо;

- провадити інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками щодо тенденцій сучасного ринку праці, найбільш затребуваних професій, спеціальностей;

- запровадити у практику роботи закладів професійної освіти проведення заходів щодо технік самостійного пошуку роботи;

- залучати до профорієнтаційної роботи  з учнями представників підприємств району

Відділ освіти райдержадміністрації, Рокитнівський районний центр зайнятості, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

2) Здійснення інформування населення щодо можливостей здобуття робітничих професій у професійно-технічних закладах району

Відділ освіти райдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади, виконкоми селищних     та сільських рад, Рокитнівський районний центр зайнятості

2018 - 2022

роки

3) Сприяння укладанню трудових договорів (терміном не менше 3 років) між роботодавцем та молодим працівником з метою залучення випускників університетів педагогічного профілю до роботи у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

4) Проведення системної профорієнтації серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів на вибір професій, затребуваних на ринку праці України

Рокитнівський районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

1) Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, неповнолітніх, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни-добровольців, організація професійного навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Рокитнівський районний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 – 2022

роки

2) Надання профорієнтаційних послуг  молоді, в тому числі неповнолітнім та іншим громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні  працевлаштуванню

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

3) Вжиття  заходів  щодо  стану  сприяння зайнятості дітей-сиріт, неповнолітніх, організовувати їх професійне навчання

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

4) Сприяння створенню робочих місць для осіб з інвалідністю, підвищення їх конкурентоспроможності шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями відповідно до потреб ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок та бажань і рекомендацій медико-соціальних експертних комісій

Рокитнівський районний центр зайнятості, виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

5) Вжиття  заходів  для  залучення  суб'єктів господарювання, які мають законодавчі підстави, на отримання фінансової допомоги для створення робочих місць для осіб з інвалідністю

Виконкоми     селищних     та     сільських    рад

2018 - 2022

роки

Заступник голови районної ради                                                           С. Пахнюк

                                                                                                         

                                                                                        Додаток 1

                                                                                                                    до рішення районної ради

                                                                                                                     від 12.07.2018 № 348

 

 

Таблиця 1. Показники професійної підготовки

                                                                                                                                                (осіб)

Найменування

показника

2017

2018

2019

2020

2021

2022

звіт

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Прогноз

Кількість випускників навчальних закладів в районі, усього:

264

261

269

225

237

250

- випускників вищих навчальних закладів І- ІІ рівнів акредитації

99

107

95

61

71

84

- випускників професійно-  технічних навчальних

закладів усього

з них працевлаштовані як молоді працівники

165

99

154

88

174

105

164

95

166

100

166

100

Заступник голови районної ради                                                           С. Пахнюк

 

                                                                                                                                         

                                                                                                              Додаток 2

                                                                                                                    до рішення районної ради

                                                                                                                     від 12.07.2018 № 348

Таблиця 2. Надання соціальних послуг Рокитнівською районною службою зайнятості

                                                                                                                                                                                    (осіб)

Найменування

показника

2017 рік звіт

2018 рік прогноз

2019 рік прогноз

2020 рік прогноз

2021 рік прогноз

2022 рік прогноз

1. Чисельність безробітних, які отримуватимуть послуги служби зайнятості

2824

2600

2500

2500

2500

2500

звернуться протягом року

1853

1700

1700

1700

1700

1700

2. Чисельність осіб, забезпечених роботою (за направленням Державної служби зайнятості, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод)

1722

1500

1500

1500

1500

1500

3. Кількість вакансій, поданих роботодавцями, одиниць

1688

1600

1550

1550

1550

1550

4. Чисельність громадян, яким будуть надані профорієнтаційні  послуги

4206

4000

3800

3800

3800

3800

з них матимуть статус безробітного

2796

2550

2450

2450

2450

2450

5. Чисельність безробітних громадян, які будуть навчатися протягом року

466

400

350

350

350

350

6. Чисельність осіб, старше 45 років, що отримали ваучер

0

1

1

1

1

1

7. Чисельність осіб, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру (за рахунок всіх джерел фінансування)

157

140

140

140

140

140

з них матимуть статус безробітного

157

140

140

140

140

140

     

Заступник голови районної ради                                                           С. Пахнюк

                                                                                                                                

                                                                                                                                  Додаток 3

                                                                                                                    до рішення районної ради

                                                                                                                     від 12.07.2018 № 348

 

 

 

 

Таблиця 3. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

 

 

                                                                                                                                                   (осіб)

Найменування

показника

2017

звіт

2018

прогноз

поз

2019

прогноз

поз

2020

прогноз

ноз

2021

прогноз

ноз

2022

прогноз

поз

1. Чисельність осіб з інвалідністю, які будуть працевлаштовані за сприяння Державної служби зайнятості

17

15

15

15

15

15

2. Чисельність осіб з інвалідністю, які будуть проходити професійне навчання за сприяння Державної служби зайнятості

12

10

10

10

10

10

3. Чисельність осіб з інвалідністю, які будуть залучені до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

10

5

5

5

5

5

Заступник голови районної ради                                                           С. Пахнюк

Календар публікацій

Листопад 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι