№ 343 від 12.07.2018 Про Районну цільову соціальну програму «Шкільний автобус» на 2018 — 2022 роки

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Сьоме скликання

(двадцять п’ята сесія)

 

 

 

РІШЕННЯ

 

від 12 липня 2018  року                                                                                           № 343

Про Районну цільову соціальну програму «Шкільний автобус» на 2018 — 2022 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 16.01.2003 №31, із внесеними змінами, враховуючи лист Рокитнівської райдержадміністрації від 05.05.2018 № 1797/02-23/18, з метою забезпечення регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності (більше 3 кілометрів), до місць навчання, роботи і додому, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

  1. Затвердити схвалену розпорядженням голови Рокитнівської РДА від 19.04.2018 № 110 Районну цільову соціальну програму «Шкільний автобус»
    на 2018 — 2022 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Відділу освіти Рокитнівської РДА забезпечити виконання завдань, викладених у Програмі.
  3. Фінансовому управлінню Рокитнівської РДА при формуванні районного бюджету та внесенні до нього змін передбачати кошти на відповідні роки для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів (Смик Л.М).

Голова районної ради            

Додаток

до рішення сесії

районної ради

від 12.07.2018 № 343

Районна цільова соціальна програма «Шкільний автобус»

на 2018 — 2022 роки

1.Загальна частина

Організація регулярного безоплатного підвезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Статтею 14 Закону України «Про освіту», статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Державною цільовою соціальною програмою «Шкільний автобус», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31
(в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 614 та
від 08 лютого 2012 р. № 68), передбачено регулярне і безоплатне перевезення учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості та малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому.

Протягом 2003 — 2015 років на виконання програми «Шкільний автобус» всього придбано 10 шкільних автобусів (у тому числі 2 — за кошти місцевих бюджетів).

Зокрема, у 2013 році придбано 1 шкільний автобус за кошти місцевого бюджету, що забезпечило додаткове підвезення 80 учнів та 16 вчителів.

Станом на 01.09.2017 кількість учнів, які проживають за межею пішохідної доступності (більше 3 кілометрів) і потребують підвезення, становила
396 осіб. Із них, станом на 01.12.2017, 360 учнів охоплені підвезенням шкільними автобусами та 36 учнів підвозяться іншим транспортом організацій усіх форм власності та перевізників — фізичних осіб або рейсовими автобусами за укладеними договорами з автотранспортними підприємствами, установами чи фізичними особами.

Ураховуючи, що Державна цільова соціальна програма «Шкільний автобус», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. №31
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 6 і 4), не передбачає укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками — фізичними особами на здійснення організованого підвезення або підвезення рейсовими автобусами учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності, виникає необхідність урегулювання питання забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів та педагогічних працівників, які підвозилися перевізниками.

Станом на 01.12.2017 в районі є потреба у придбанні 2 шкільних автобусів для безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів та педагогічних працівників.

Придбання автобусів з метою забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості та селищах здійснюється на тендерній основі в установленому порядку.

  1. II. Мета Програми

Метою Програми є:

виконання вимог законодавства щодо організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості та селищах до місця навчання, роботи і додому (далі - перевезення учнів та педагогічних працівників);

підвищення освітнього рівня сільського населення та раціонального використання кадрового потенціалу зазначених закладів;

забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості та селищах регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому.

ІП. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість:

створити нормативно-правову базу для виконання Програми;

придбати шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів;

забезпечити перевезення 100 відсотків учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості та селищах до місця навчання, роботи і додому;

забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

створити у сільській місцевості та селищах належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

  1. IV. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

 

  1. V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» на 2018 — 2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу-вання

Прогнозований обсяг фінансованих ресурсів для виконання завдань, тис. грн.

У тому числі за роками

усього

За роками

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

1. Створення нормативно-правової бази

Кількість

нормативно - правових актів

1

1

       

Забезпечення розроблення порядку переобладнання існуючого парку шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників

Відділ освіти

райдержадміністрації

             

2. Переоблад­нання існуючого парку шкільних автобусів

             

1. Забезпечення розроблення необхідної документації щодо переобладнання існуючого парку шкільних автобусів

Відділ освіти

райдержадміністрації

             
             

2. Забезпечення сертифікації переобладнаних автобусів

Відділ освіти

райдержадміністрації

             

3. Придбання шкільних автобусів для поповнення і

оновлення існуючого парку шкільних

автобусів

Кількість шкільних автобусів, одиниць

2

 

1

 

1

 

1. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку

Відділ освіти

райдержадміністрації

Державний, місцеві бюджети

3000,0

-

1500,0

-

1500,0

-

Кількість учнів та педагогічних працівників, що перевозяться, відсотків

100

       

100

                 

Кількість шкільних автобусів, придбаних за кошти державного бюджету, одиниць

2

 

1

 

1

 

2. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку

Відділ освіти

райдержадміністрації

Державний бюджет

2100,0

 

1050,0

 

1050,0

 

Кількість шкільних автобусів, придбаних за кошти місцевих бюджетів, одиниць

           

3. Придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку

Відділ освіти

райдержадміністрації

Місцевий бюджет

900,0

 

450,0

 

450,0

 
             

4. Послуги по ремонту шкільних автобусів

Відділ освіти

райдержадміністрації

Місцевий бюджет

790,0

150,0

150,0

150,0

170,0

170,0

             

5.Організація переобладнання, експлуатація та обслуговування шкільних автобусів

Відділ освіти

райдержадміністрації

Місцевий бюджет

540,0

100,0

100,0

100,0

120,0

120,0

Кількість нормативних актів, одиниць

           

6. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами

Відділ освіти

райдержадміністрації

Місцевий бюджет

6511,3

1066,6

1173,2

1290,5

1419,5

1561,5

             

7. Забезпечення розроблення

методичних рекомендацій щодо перевезення шкільними автобусами учнів та педагогічних працівників

Відділ освіти

райдержадміністрації

             
 

Кількість узагальнених спеціалізованих транспортних маршрутів

2

 

1

 

1

 

8. Організація розроблення і затвердження транспортних маршрутів

Відділ освіти

райдержадміністрації

             

Кількість транспортних підприємств

           

9. Утворення у разі необхідності транспортних підприємств, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт шкільних автобусів

Відділ освіти

райдержадміністрації

             

Кількість узагальнених даних (звітів) про розподіл шкільних автобусів

2

 

1

 

1

 

10. Здійснення розподілу шкільних автобусів відповідно до потреби

Відділ освіти

райдержадміністрації

             

Всього

                 

Місцевий бюджет

8741,3

1316,6

1873,2

1540,5

2159,5

1851,5

                 

Державний бюджет

2100,0

-

1050,0

-

1050,0

-

                 

Державний, місцеві бюджети

10841,3

1316,6

2923,2

1540,5

3209,5

1851,5

Заступник голови районної ради                                                                                                      С. Пахнюк

                                                                    А. Кінчур