№ 339 від 12.07.2018 Про районну програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Рокитнівської районної ради на 2018 – 2020 роки

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Сьоме скликання

(двадцять п’ята сесія)

 

 

РІШЕННЯ

 

від 12 липня 2018  року                                                                                        № 339

Про районну програму розвитку та фінансової

підтримки  комунального некомерційного

підприємства «Рокитнівський районний центр

первинної медико – санітарної допомоги»

Рокитнівської  районної ради на 2018 – 2020 роки

           

               Враховуючи  клопотання Рокитнівської районної державної адміністрації від 10.07.2018 року № 2671/02-23/18, відповідно до статей 2, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 13 та 14 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», статті 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.07.2018 № 172 «Про районну програму розвитку та фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської  районної ради на 2018 – 2020 роки» та з метою забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, забезпечення фінансовим ресурсом для здійснення вказаних цілей, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,клопотання Рокитнівської РДА від 10.07.2018 №2671/02-23/18, за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

  1. 1. Затвердити районну програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської  районної ради на  2018 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.
  2. 2. Відділу з питань цивільного захисту та охорони здоров’я Рокитнівської районної державної адміністрації забезпечити виконання завдань, викладених у Програмі.
  3. 3. Фінансовому управлінню Рокитнівської районної державної адміністрації при формуванні та внесенні змін до місцевих бюджетів на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію завдань програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  4. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів  (Смик Л.М.).

Голова районної ради                                                                                   А. Кінчур

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 12.07.2018 № 339

 

 

Районна програма

розвитку та фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський  районний центр первинної

медико-санітарної допомоги» Рокитнівської  районної ради

на 2018 – 2020 роки

         Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутнім поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

         Програма розроблена на підставі Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», листа Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2018 №19.1-04-158/2823 стосовно механізму фінансування комунальних некомерційних підприємств в умовах чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров’я.

         У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я у Рокитнівському районі, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

         Програма спрямована на забезпечення розвитку комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської  районної ради (далі – комунальне некомерційне підприємство), збереження мережі закладів охорони здоров’я відповідно до потреб територіальних громад в поєднанні з оптимізацією видатків.       

         Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню Рокитнівського  району є допомога, яка здійснюється комунальним некомерційним підприємством. Для надання медичної допомоги первинного рівня в районі збережено структуру лікувальних закладів. Так, мешканців Рокитнівського  району обслуговують 10 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та 29 фельдшерсько-акушерських пунктів, що сприяє якнайбільш швидкому одужанню пацієнтів, покращенню їх працездатності і попередженню ускладнень захворювань та можливого виходу на інвалідність, що в свою чергу принесе фінансове та економічне благополуччя.

Програма розвитку та фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства на 2018 – 2020 роки забезпечить надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню району, оновлення матеріально-технічної бази, поточного та капітального ремонтів, реконструкції, будівництва, а також надання населенню Рокитнівського району медичних послуг.

          

Мета Програми

 

         Метою Програми є забезпечення надання населенню якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, забезпечення фінансовим ресурсом для здійснення вказаних цілей.

Завдання та напрями виконання Програми 

         Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямами:

         забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання медичної допомого мешканцям Рокитнівського  району, в тому числі пільгових категорій населення;

         оплата поточних ремонтів приміщень комунального некомерційного підприємства;

         придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для потреб комунального некомерційного підприємства;

         оплата капітального ремонту, капітального будівництва, придбання інших об’єктів, реконструкції будівель комунального некомерційного підприємства;

         відшкодування суб’єктам господарювання вартості витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами безкоштовно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до чинного законодавства;

         оплата медичних послуг;

         придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

         відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

 

Очікувані результати від реалізації Програми

 

         Виконання програми дозволить:

         створити умови для стабільної роботи комунального некомерційного підприємства при здійсненні своєї діяльності;

         забезпечити своєчасні розрахунки комунального некомерційного підприємства з бюджетами всіх рівнів;

         надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування населення;

         дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг.

Джерела та обсяги фінансової підтримки Програми

 

         Видатки, пов’язані з виконанням Програми, здійснюються згідно із затвердженими в установленому порядку кошторисами та джерел, не заборонених чинним законодавством.

         Ресурсне забезпечення Програми передбачено в обсязі згідно з додатком.

         Впродовж року обсяг фінансової підтримки Програми за джерелами, не забороненими чинним законодавством, може здійснюватись відповідно до рішень місцевих рад на відповідні роки, виходячи з наявного фінансового ресурсу місцевих бюджетів.

         Головним розпорядником коштів за Програмою є відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров`я Рокитнівської  районної державної адміністрації. Одержувачем коштів є комунальне некомерційне підприємство.

 

Порядок використання коштів,

передбачених на реалізацію Програми

 

         Фінансова підтримка за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством, надається на безповоротній основі комунальному некомерційному підприємству, засновником якого є Рокитнівська районна рада, в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням місцевих бюджетів на відповідний рік за цією Програмою.

         Фінансова підтримка виділяється для комунального некомерційного підприємства на виконання завдань, які виникають у процесі господарської діяльності, напрям яких відповідає меті і завданням цієї Програми.

 

Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ з питань цивільного захисту та охорони здоров`я Рокитнівської районної державної адміністрації.        

         Головний розпорядник коштів щомісячно проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності отримувача фінансової підтримки, стану та ефективності використання бюджетних коштів на надання фінансової підтримки та надає пропозиції щодо коригування суми фінансової допомоги.

Заступник голови районної ради                                                         С. Пахнюк

 

Додаток  

до рішення районної ради №339 від 12.07.2018

                                                                                    Прогнозовані обсяги                                                                                      

фінансової  підтримки для виконання завдань Програми

Завдання

 

Орієнтовані обсяги фінансової підтримки за роками, тис.грн.

 

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання медичної допомоги мешканцям Рокитнівського району, в тому числі пільгових категорій населення (лікарських засобів, виробів медичного призначення, дрібний медичний інвентар, малоцінне медичне обладнання, вакцини, імунобіологічні препарати).

500

600

720

2.

Оплата поточних ремонтів приміщень комунального некомерційного підприємства

100

100

100

3.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для потреб комунального некомерційного підприємства (господарчих, будівельних,електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, канцелярського приладдя, бланків та інших товарів).

500

600

700

4.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання оргтехніки, придбання дороговартісного медичного обладнання, автомобілів).

300

300

300

5.

Оплата капітального ремонту, капітального будівництва, придбання інших об’єктів, реконструкції будівель комунального некомерційного підприємства

100

100

100

 

Всього:

1500

1700

1920

           

Заступник голови районної ради                                                                             С.Пахнюк

Календар публікацій

Липень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι