ПОРЯДОК здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

З а т в е р д ж е н о

Рішення Рокитнівської районної ради

від 21 червня 2013 року №282

ПОРЯДОК

здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

1. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району здійснюється шляхом проведення моніторингу виконання суб’єктами управління повноважень (далі – моніторинг) щодо:

-          оцінки ефективності управління;

-          показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

-          платоспроможності суб'єктів господарювання та стану виконання їх фінансових планів;

-          додержання законності щодо використання та збереження майна, що належить до спільної власності територіальних громад району;

-          виконання суб’єктами управління обов’язків відповідно до законодавства.

2. Завданням моніторингу є збір, накопичення, аналіз інформації щодо виконання суб’єктами управління функцій з управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

3. Підприємства, заклади, установи, організації, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (далі – комунальні підприємства, заклади, установи, організації району) протягом 30 днів, що настає за звітним кварталом та до 1 березня звітного року подають інформацію уповноваженим районною радою органам (структурним підрозділам Рокитнівської районної державної адміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад району), що здійснюють управління даними комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, за наведеними формами:

для районних комунальних підприємств (закладів, установ, організацій, які діють на принципах повного господарського розрахунку):

-          Форма №1 Баланс;

-          Форма №2 Звіт про фінансові результати;

-          План фінансово-господарської діяльності (додаток 1);

-          Звіт керівника про результати фінансово-господарської діяльності (додаток 2);

для районних комунальних закладів, установ, організацій, які здійснюють свою діяльність не пов’язану з отриманням прибутку:

-          Форма № 1 Баланс;

-          Форма № 9-м Звіт про результати фінансової діяльності;

-          Звіт керівника районного комунального закладу (організації, установи) про результати господарської діяльності (додаток 3).

4. Уповноважені районною радою органи протягом 15 днів після отримання документів від комунальних підприємств, закладів, установ, організацій та до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють аналіз фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій та узагальнену інформацію за результатами аналізу подають районній раді.

5. В районній раді узагальнена інформація про результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, закладів, установ, організацій розглядається на засіданнях профільних постійних комісій районної ради за участю керівників уповноважених органів.

Критеріями визначення ефективності управління суб’єктами господарювання є результати фінансово-господарської діяльності, а також стан використання та збереження майна суб’єктів господарювання, що належить до спільної власності територіальних громад району.

Для оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання застосовуються некомерційні та комерційні показники.

До некомерційних показників належать фактичні показники середньооблікової чисельності працівників, середньої заробітної плати, заборгованості із заробітної плати, видатків на соціальні заходи, порівняно з показниками попереднього періоду.

До комерційних показників належать фактичні обсяги (темпи зростання) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг, чистого прибутку, частини прибутку (доходу), що перераховується до районного бюджету, порівняно із затвердженими згідно з фінансовим планом суб’єктів господарювання обсягами.

За результатами розгляду постійними комісіями районної ради надаються висновки та пропозиції щодо ефективності виконання уповноваженими органами функцій з управління об’єктами, що належать до спільної власності територіальних району.

Завантажити додатки №1-3

Календар публікацій

Листопад 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι