ПОЛОЖЕННЯ про президію Рокитнівської районної ради сьомого скликання

       Затверджено

Рішення районної ради

від 26.11. 2015 №  9

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Рокитнівської районної ради

сьомого скликання

        

1. Загальні засади

1.1. Президія районної ради утворюється радою на строк її повноважень.

1.2. Президія районної ради є дорадчим органом, що діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, а також з основних питань діяльності ради, координації роботи постійних комісій.

Президія утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій та груп (по одному уповноваженому представникувід кожної депутатської фракції та групи).

Головою президії є голова ради.

Заступником голови президії є заступник голови ради.

Секретар президії обирається за поданням голови, більшістю голосів членів президії. У випадках, коли секретар президії з поважних причин не має змоги здійснювати свої повноваження, вони покладаються (на період засідання) на члена президії за її визначенням.

Керівники депутатських фракцій включаються до складу президії після оголошення на сесії районної ради інформації про утворення відповідної фракції, а керівники депутатських груп – після реєстрації у виконавчому апараті районної ради подання про створення групи.

1.3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.

2. Організація роботи президії

2.1. Основною формою роботи президії районної ради є її засідання.

2.2. Засідання президії скликаються головою ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності і є правомочними (повноважними), якщо в них беруть участь більшість від загального складу президії.

У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії, узасіданнях президії бере участь заступник голови комісії або секретар комісії.

2.3. У засіданнях президії за запрошенням можуть брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, голова райдержадміністрації, сільські, селищні голови, заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації, районних організацій і установ, громадських об’єднань.

2.4. Засідання президії районної ради протоколюється. Протоколи президії підписуються головуючим.

2.5. Підготовку питань на розгляд президії забезпечує виконавчий апарат районної ради з участю членів президії, постійних комісій та органів виконавчої влади.

2.6. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Вони приймаються більшістю голосів від складу президії. У випадку рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

3. Повноваження президії ради

3.1. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

  • погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради;
  • вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;
  • погодження і внесення пропозиції до планів роботи ради, її постійних комісій;
  • координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради.

Календар публікацій

Листопад 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι