ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір директора та педагогічних працівників комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від 12.07.2018 № 353, 

зі змінами від 03.10.2018 №368

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір директора та педагогічних працівників комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради

І. Загальні положення

1. Кандидати на посаду директора та педагогічних працівників комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради (далі – Рокитнівський ІРЦ) визначаються за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття посади.
2. Рішення про оголошення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників Рокитнівського ІРЦ приймається відділом освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області (далі – орган управління).
3. Конкурсний відбір директора Рокитнівського ІРЦ складається з таких етапів:
 оголошення органом управління конкурсу на посаду директора;
 формування органом управління складу конкурсної комісії;
 подання документів кандидатами на посаду директора;
 відбір кандидатів на посаду директора;
 призначення головою Рокитнівської районної ради на посаду директора Рокитнівського ІРЦ шляхом укладення контракту.
4. Конкурсний відбір педагогічних працівників Рокитнівського ІРЦ складається з таких етапів:
 оголошення органом управління конкурсу на посаду педагогічного працівника;
 формування органом управління складу конкурсної комісії;
 подання документів кандидатами на посаду педагогічного працівника;
 відбір кандидатів на посаду педагогічного працівника;
 внесення органом управління директору Рокитнівського ІРЦ рекомендації про призначення педагогічного працівника;
 призначення директором Рокитнівського ІРЦ педагогічного працівника на посаду.
5. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.
6. Орган управління оголошує конкурс на вакантну посаду директора Рокитнівського ІРЦ, надалі, не пізніше як за два місяці до завершення строку повноважень директора відповідно до контракту, або протягом календарного місяця після дострокового припинення його повноважень.
Орган управління оголошує конкурс на посади педагогічних працівників Рокитнівського ІРЦ при потребі.
7. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області та в газеті «Новини Рокитнівщини», а також може поширюватися в будь-який інший спосіб.
8. Оголошення про конкурс має містити інформацію про дату початку приймання документів, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

ІІ. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

1. Персональний склад конкурсної комісії (включаючи її голову та секретаря) та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом орган управління, що проводить конкурсний відбір, за попереднім обов’язковим письмовим погодженням голови Рокитнівської районної ради.
2. До складу конкурсної комісії включаються представники Рокитнівської районної ради, відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, громадського об’єднання керівників навчальних закладів Рокитнівського району та інші особи за потреби. Громадські організації у сфері освіти можуть подати свої кандидатури до складу комісії, рішення про включення яких приймається органом управління.
3. Загальна чисельність складу комісії становить 6 осіб, 3 з яких є представниками Рокитнівської районної ради.
4. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.
5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
 є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу;
 є членом трудового колективу Рокитнівського ІРЦ – в разі проведення конкурсу на посаду директора.

ІІІ. Подання документів для участі в конкурсі

1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора та педагогічних працівників Рокитнівського ІРЦ.
2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 15 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах);
- копія документа, що посвідчує особу, копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;
- програма розвитку Рокитнівського ІРЦ довільної форми (на посаду директора);
- мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи передаються особою секретарю конкурсної комісії у встановлений цією частиною строк.
3. Перелік документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів орган управління оприлюднює інформацію про учасників конкурсу на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
6. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ІV. Відбір кандидатів на посади директора та педагогічних працівників Рокитнівського ІРЦ та їх призначення на посади

1. Конкурсний відбір проводиться публічно.
2. Орган управління забезпечує ведення протоколів всіх засідань конкурсної комісії та розміщує інформацію про засідання конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами.
3. Орган управління не пізніш, як за 3 дні до дня проведення першого засідання конкурсної комісії, повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 5 днів після закінчення строку приймання документів.
5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду директора та педагогічних працівників Рокитнівського ІРЦ на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним у заяві.
6. Особа не допускається до участі у відборі кандидатів на посаду директора та педагогічних працівників Рокитнівського ІРЦ у разі невідповідності вимогам, визначеним Статутом комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради Рівненської області, за рішенням конкурсної комісії.
7. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами на посади директора та педагогічних працівників, розглядає програму розвитку Рокитнівського ІРЦ, підготовлену кандидатом на посаду директора.
8. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління, або в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії.
10. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів, конкурсна комісія проводить повторний конкурс.

11. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу на посаду директора Рокитнівського ІРЦ конкурсна комісія надає Рокитнівській районній раді відповідний протокол щодо визначення переможця конкурсу. Голова Рокитнівської районної ради на підставі рішення конкурсної комісії та рішення ради призначає переможця конкурсу на посаду директора   Рокитнівського ІРЦ та укладає з ним контракт строком на три роки у встановленому законодавством порядку.

Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду протягом одного року з дня проведення відповідного конкурсу, якщотака посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади.

Орган управління повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

У разі коли протягом місяця з дня надіслання зазначеного повідомлення другий за результатами конкурсу кандидат не подасть письмової заяви та інших передбачених законодавством документів для призначення його на посаду, він вважається таким, що відмовився відзайняття відповідної посади.

Призначення на посади педагогічних працівників Рокитнівського ІРЦ проводиться директором центру протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу.

Календар публікацій

Листопад 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι