№513 від 17.02.2020 Про районну програму інформатизації Рокитнівського району на 2020 рік

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Сьоме скликання

(сорок шоста сесія)

 

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2020 року                                                                                  № 513

 

Про районну програму інформатизації

Рокитнівського району на 2020 рік

     Відповідно до пункту першого статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», Указу Президента України від 20.10.2005 №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональних програм і проекту інформатизації»,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Рокитнівської РДА від 12.02.2020 №596/02-23/20, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

  1. Затвердити Програму інформатизації Рокитнівського району на 2020 рік (далі-Програма) схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 03 лютого 2020 року №19, що додається.
  2. Райдержадміністрації забезпечити організацію і виконання заходів, передбачених Програмою.
  3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідний рік передбачити кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

 

Голова ради                                                                       Анатолій КІНЧУР

СХВАЛЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Рокитнівської                    Рішенням Рокитнівської районної ради райдержадміністрації                                                  від 17 лютого 2020 року № 513

від 03 лютого 2020 року №19

   

ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Рокитнівського району на 2020  рік

 

I. Концепція інформатизації
рокитнівського району

 

1. Загальні положення

     Програма інформатизації Рокитнівського району на 2020 рік (далі – Програма) розроблена на підставі Законів України “Про Національну програму інформатизації”, Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, доручення Президента України від 21 березня   2012 року № 1-1/645 “Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”.

     Програма визначає концепцію, першочергові напрями діяльності та заходи інформатизації щодо комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку  району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності району.

           2. Сучасний стан і проблеми інформатизації Рокитнівського району

Наявність технічних засобів: телекомунікаційних та комп’ютерних мереж; корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

     Аналіз ринку послуг доступу до мережі Інтернет свідчить про високі темпи збільшення швидкості та підвищення якості передачі-приймання  інформації за рахунок вдосконалення програмно-апаратного забезпечення, використання сучасних потужних приймально-передавальних комплексів.

     Для легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади буде доцільним придбання корпоративних ліцензій на програмне забезпечення на наявні комп’ютери із подальшим їх використанням на новій техніці, поступовий  перехід  до  використання   програмного   забезпечення з    відкритим кодом,  яке буде адаптовано для потреб органів державної влади та відповідатиме вимогам державних стандартів.

     Завдяки проведеним заходам на виконання завдань Програми інформатизації Рокитнівського району з’явилася можливість застосовувати відеоконференцзв’язок в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району,  забезпечувати повноту і доступність національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола сільського населення району.

     Для того, щоб корпоративна мережа телекомунікаційного зв’язку забезпечила рівні можливості доступу до інформаційних ресурсів для всіх користувачів району, необхідна розбудова магістральних каналів мережі з розгалуженою системою ретрансляторів, що дозволить:

     виконати завдання повного охоплення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району підключенням до корпоративної мережі з гарантованим синхронним каналом не менше 2 Мбіт/с для кінцевого споживача;

     надати доступ до мережі Інтернет широкому колу населення сільської місцевості району;

     здешевити вартість послуг для корпоративних користувачів.

Забезпеченість інформаційними ресурсами та інформаційними технологіями

     Однією із найважливіших передумов широкого впровадження сучасних інформаційних технологій у всі сфери державного управління є створення сучасної інформаційної інфраструктури із застосуванням новітніх технологій.

     Робота з реалізації завдань районної програми інформатизації здійснюється в районі  з 2010 року, що дало можливість:

     упровадити систему електронного документообігу в райдержадміністрації,  що дало змогу автоматизувати діловодство та облік звернень громадян.  Сформовано централізовану базу документів, інформація про них доступна у будь-який момент;

     впровадити систему зв’язку “Відеоконференція” на базі програмного продукту True Conf Server  з використанням персональних комп’ютерів, обладнаних     відео (веб) камерами та відповідною    гарнітурою,   що     надає

     можливість проведення відеоконференцій, селекторних нарад керівництва  райдержадміністрації.

     Використання системи зв’язку “Відеоконференція” дає суттєву економію коштів.

     Функціонує і постійно наповнюється актуальною інформацією веб-сайт районної державної адміністрації.

Забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району комп'ютерною технікою  та програмним забезпеченням

     Комп’ютерний парк державних установ району налічує більше  300 одиниць. Незадовільним є те, що 50 відсотків техніки – це застарілі моделі персонально-обчислювальних машин, для яких поширеним операційним середовищем залишаються старі версії  MS DOS та графічна оболонка  Windows 3.11. Це ускладнює обмін інформацією між структурними підрозділами державних установ через її неструктурованість та неузгодженість форматів даних. Через обмежене фінансування немає можливості замінити всю застарілу техніку на нову з ліцензійним програмним забезпеченням.

     Із загальної кількості вживаного програмного забезпечення лише 30 відсотків прикладних комп’ютерних програм загального використання мають ліцензії. Ліцензійні операційні системи становлять 35 відсотків.

     Недостатнім є рівень забезпеченості комп’ютерною технікою працівників виконавчих комітетів сільських, селищних рад – 60 відсотків, причому 54 відсотки наявних комп'ютерів морально застарілі.

3. Мета Програми

     Метою Програми інформатизації Рокитнівського району на 2020 рік є розбудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи “Електронний уряд”, покращення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення інформаційних потреб громадян за допомогою впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування.

 4. Пріоритетні напрями інформатизації району та завдання Програми

     Інформатизація місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сприятиме прозорості та відкритості їх діяльності, підвищенню ефективності виконання посадових обов’язків державними службовцями, якісному наданню населенню різноманітних інформаційних послуг, інтеграції зі світовим інформаційним простором.

     Пріоритетними напрямами інформатизації району є:

     всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

     забезпечення надання населенню належних інформаційно-телекомунікаційних послуг;

     удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району між собою, а також з населенням, бізнесом шляхом використання сучасних інформаційних технологій;

     збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

     сприяння участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері.

Основні завдання Програми

     Основними завданнями інформатизації у 2020 рік є :

     нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення Програми;

     розбудова корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, утримання каналів зв’язку;

     впровадження нових та підтримка існуючих інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем, придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

     розширення системи зв’язку “Відеоконференція” органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

    розвиток системи електронного документообігу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, впровадження електронного цифрового підпису;

     підключення системи електронного документообігу до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

     підключення до всесвітньої мережі Інтернет органів місцевого самоврядування сіл та селищ району, районних та сільських закладів культури;

     легалізація наявного програмного забезпечення;

     формування комплексних систем захисту інформації;

     покращення якості представництв органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в інтернет-просторі.

5. Принципи формування та реалізації Програми

     Програма інформатизації Рокитнівського району розглядається як складова Національної програми інформатизації, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних,  науково -  технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку Рівненської області.

     Реалізація Програми має здійснюватись із додержанням таких основних принципів:

      узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами програм соціально-економічного розвитку області та України в цілому;

     координація розроблення і реалізації регіональної та державних, міжгалузевих, галузевих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;

     спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

     випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;

     створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

     постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

6. Очікувані результати реалізації Програми

     Найважливішими наслідками інформатизації є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, надання рівного якісного доступу до інформації, освіти, послуг закладів охорони здоров’я та адміністративних послуг органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення умов для забезпечення інформаційних потреб населення.

     Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

     подальший розвиток телекомунікаційного середовища району;

     об’єднання всіх місцевих органів влади у корпоративну мережу зв’язку, що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі послугами електронної пошти, доступом до мережі Інтернет та інформаційних ресурсів району;

     підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом районної ради та райдержадміністрації за рахунок:

     - оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів;

     - оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень;

     - скорочення часу підготовки документів;

     - удосконалення звітності та документообігу;

     - застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації;

    - забезпечення доступу спеціалістам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних;

     - подолання “електронної нерівності” між  сільськими населеними пунктами району, доступності до національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола користувачів.

 

I. ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК

Завдання (роботи)

 

Обсяг фінансування, тис. гривень

Очікувані результати

всього

у тому числі

районний бюджет

інші джерела

капітальні вкладення

поточні витрати

районний бюджет

інші джерела

науково-дослідні роботи

інші потреби

районний бюджет

інші джерела

районний бюджет

інші джерела

Утримання та розвиток телекомунікаційної інфраструктури

1. Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних  інформаційних ресурсів  в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району

Районна державна адміністрація,

районна рада

               

Створення сучасних веб-сайтів  для забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

               

2. Модернізація каналів корпоративної мережі

Районна державна адміністрація,

районна  рада

               

Підвищення надійності, пропускної спроможності та забезпечення керованості телекомунікаційною інфраструктурою

Створення та розвиток інформаційної інфраструктури

3. Розвиток системи електронного документообігу. Організація централізованого обміну документами та створення єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані громади

100

             

Забезпечення електронного документообігу  в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району

4. Придбання засобів інформатизації для державних органів  та органів місцевого самоврядування

Районна державна адміністрація,

районна  рада

150

             

Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання,  оброблення та зберігання інформації місцевих органів влади  та органів місцевого самоврядування

5. Оновлення програмного забезпечення, поповнення ліцензійних раніше придбаного програмного забезпечення

Районна державна адміністрація, районна  рада

50

             

Можливість користування ліцензійним програмним забезпеченням, отримання кваліфікованої підтримки програмних продуктів та їх оновлення

Інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій

6. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет органів місцевого самоврядування сіл та селищ району, районних та сільських закладів культури

Районна державна адміністрація, районна  рада

100

             

Підключення до  районної  телекомунікаційної мережі зв’язку сільських та селищних рад, закладів культури, створення умов для побудови інформаційного суспільства

   

300

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Заступник голови районної ради                                                                                         Світлана  ПАХНЮК                                                           

 

 

 

Календар публікацій

Березень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι