№434 від 17.05.2019 Про районну програму розвитку матеріально-технічної бази управління Державної казначейської служби України у Рокитнівському районі Рівненської області на 2019-2020 роки

У К Р А Ї Н А                      

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

(тридцять п’ята (позачергова) сесія)

 

РІШЕННЯ

 

17 травня 2019 року                                                                                          № 434

 

 

Про районну програму розвитку

матеріально-технічної бази управління

Державної казначейської служби України

у Рокитнівському районі Рівненської області

на 2019-2020 роки

 

 

Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання управління Державної казначейської служби України у Рокитнівському районі Рівненської області від 20.03.2019 № 01-08/94, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування, забезпечення належного функціонування управління Державної казначейської служби України у Рокитнівському районі Рівненської області з органами державної влади та місцевого самоврядування, розвитку його матеріально-технічної бази, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

вирішила:

 

 1. Затвердити схвалену розпорядженням голови Рокитнівської РДА від 18.03.2019 № 67 районну програму розвитку матеріально-технічної бази управління Державної казначейської служби України у Рокитнівському районі Рівненської області на 2019-2020 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню Рокитнівської РДА при формуванні районного бюджету на відповідний період передбачати кошти на реалізацію завдань Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

 

Голова районної ради                                                                        А. Кінчур

 

Додаток

до рішення районної ради

від 17.05.2019  № 434

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку матеріально - технічної бази управління Державної казначейської служби України у Рокитнівському  районі Рівненської області на 2019 - 2020 роки

 

 

смт Рокитне

2019 рік  

ЗМІСТ

 

1.Паспорт Програми………………………………………………………………...2

 1. Проблеми, на розвязання яких спрямована Програма……………………….....2
 2. Мета Програми та потреба у фінансуванні…………………..............................4
 3. Шляхи ралізації Програми.....................................................................................4
 4. Очікувані результати від виконання Програми...................................................4
 5. Обсяги та джерела фінансування Програми........................................................4


 1. Паспорт програми

Назва Програми

Районна програма розвитку матеріально - технічної бази управління Державної казначейської служби України у Рокитнівському  районі Рівненської області на 2019 – 2020  роки

Головний розробник Програми

Управління Державної казначейської служби України у Рокитнівському районі Рівненської області (далі –  управління Казначейства)

Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці)

Управління Казначейства, Райдержадміністрація

Завдання

1. Розвиток матеріально - технічної бази управління Казначейства, збереження Державного майна в належному стані.

2. Забезпечення безпечних умов праці працівників  управління Казначейства, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

3. Виконання вимог щодо організації виконання заходів з охорони праці.

Терміни реалізації

2019 – 2020 роки

Обсяг коштів районного бюджету

80,0 тис. грн.

Розпорядник коштів

Райдержадміністрація

          

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

            Програму розвитку матеріально - технічної бази управління Казначейства на 2019 – 2020 роки, розроблено відповідно до пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України.

Управління Казначейства здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яке передбачає: розрахунково-касове обслуговування  розпорядників та одержувачів коштів бюджетів, контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями; ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Казначейське обслуговування бюджетних коштів на сучасному етапі бюджетної реформи в Україні виступає одним з головних елементів забезпечення і підвищення стабільності та захищеності бюджетної системи.   Про це свідчить те, що в сучасних умовах органи Державного казначейства являються одним із найактивніших учасників в процесі управління бюджетними коштами через реалізацію законодавчо прийнятих механізмів та процедур виконання бюджетів відповідно до вимог бюджетного законодавства.                 Подальший розвиток Державної казначейської служби України, у тому числі управління Казначейства у Рокитнівському районі Рівненської області повинен відповідати світовим стандартам.

Відповідно до Концепції розвитку інформаційних технологій Державної казначейської служби України на 2016 – 2020 роки основними завданнями під час впровадження новітніх інформаційних технологій є: еволюційний розвиток діючої системи до системи електронного казначейства (e-treasury), з централізованою системою обробки інформації та юридично значимим внутрішнім і зовнішнім електронним документообігом; посилення інформаційної безпеки; інтеграція системи «Електронне казначейство»               (e-treasury) з системою «Електронний уряд» (e-government).

Управління Казначейства є балансоутримувачем адміністративного приміщення державної форми власності загальною площеєю 597,5 м. кв., окремі елементи якого перебувають у непридатному, або незадовільному стані, що засвідчено звітом з обстеження технічного стану адмінбудівлі Науково-дослідним інститутом “Проектреконструкція”. 

Разом з тим, обмеженість у фінансуванні органів казначейства не дозволяє реалізувати в повному обсязі проекти та задуми з проведення низки заходів, які сприяють:

 оптимізації процесу обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

           повномасштабному впровадженню системи дистанційного обслуговування клієнтів через програмно – технічний комплекс «Клієнт Казначейства - Казначейство»;

      підвищенню якості казначейського обслуговування;

      розвитку матеріально - технічної бази управління Казначейства.

                                       

 1.                              Мета програми

    Метою програми є підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування, забезпечення належного функціонування управління Казначейства з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та розвитку його матеріально - технічної бази

  а саме :

   Забезпечення збереження державного майна, створення безпечних умов праці працівникам та клієнтам управління  Казначейства.

                            

 

 

 

 1. Шляхи реалізації Програми

Взаємодія  управління Казначейства з органами  місцевого самоврядування, вдосконалення шляхів співпраці  у руслі покращення якості казначейського обслуговування, використання  сучасних технологій.

Створення відповідних умов для якісного казначейського обслуговування, налагодження партнерських відносин з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

 

 1. Очікувані результати від виконання Програми

        Виконання Програми дасть змогу:

       покращити рівень та прискорити процес казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

       покращити матеріально - технічну базу та умови праці  працівників управління Казначейства;

       забезпечити більш безпечне та комфортне відвідування управління Казначейства його клієнтами.

       створити умови для партнерських взаємовідносин управління Казначейства  з органами місцевого самоврядування, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

       Передбачити фінансування визначених Програмою заходів з районного бюджету  у  сумі 80,0 тис. грн.

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми ( тис.грн.)

2019 рік

2020 рік

Всього

Усього, в тому числі

35,0

45,0

80,0

Районний бюджет

35,0

45,0

80,0

 1. Контроль за виконанням  Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на управління Казначейства.

Заступник голови районної ради                                                          С. Пахнюк