Про зміни до районної цільової соціальної програми підтримки реформування системи закладів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017 рік

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

 

від ____ грудня 2017 року                                                                               № _____

Про зміни до районної цільової

соціальної програми підтримки

реформування системи закладів для

дітей – сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, на 2017 рік

Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного виконання заходів районної цільової соціальної програми підтримки реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017 рік, розглянувши клопотання Рокитнівської РДА від 05.12.2017 №4545/02-23/17, за погодженням з постійними комісіями  та президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

  1. Внести зміни до районної цільової програми підтримки реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017 рік (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 04 грудня 2017 року №296, а саме у заходах щодо виконання Програми :

1.1.виклавши завдання 1 посилення превентивної роботи та підтримки сімей із дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах пункт 6 облік дітей та осіб, які бажають взяти їх на виховання; облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах обсяг фінансування із районного бюджету тис. грн. змінити цифру 15.0 на 5.0;

1.2. виклавши завдання 2  забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем походження дитини кількість дітей, які повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім’ї громадян обсяг фінансування із районного бюджету тис. грн. внести цифру 11.0.

  1. Службі у справах дітей Рокитнівської районної державній адміністрації забезпечити організацію та виконання змін до заходів Програми.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити кошти на реалізацію змін до Програми у межах наявних фінансових ресурсів
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

 Голова ради                                                                                         А.Кінчур

 

Зміни до районної цільової соціальної програми підтримки реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017 рік

Заходи щодо виконання Програми

Найменування

завдання

Найменування

показника

Найменування заходу

Відповідальні

 за виконання

Орієнтований обсяг фінансування із районного бюджету тис. грн.

2017 рік

1.Посилення превентивної роботи та підтримки сімей із дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

1)запровадження ефективної методики соціальної роботи, спрямованої на збереження виховної функції сім’ї з метою запобігання виходу дитини з сімейного оточення

1)проведення соціальної роботи, спрямованої на збереження виховної функції сім’ї з метою запобігання виходу дитини з сімейного оточення

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації

 
 

2)зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища

2)реалізація комплексних заходів із метою раннього виявлення сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах:

-придбання пального для проведення рейдів

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

        13.0

- придбання подарунків до Міжнародного дня захисту дітей, крейди, фарби, гуаші, паперу, друкування афіш

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

         14.0

- проведення заходів до новорічно - різдвяних свят для дітей - сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та придбання подарунків

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

        

          14.0

 

3)збільшення кількості послуг сім’ям із дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

3)забезпечення виконання плану розвитку мережі сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 
 

4)соціальне супроводження батьків, яких поновлено в батьківських правах

4)надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 
 

5)кількість жінок, про яких надійшло повідомлення від закладів охорони здоров’я про намір відмови від новонародженої дитини

5)забезпечити роботу консультаційного пункту районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в пологовому будинку з метою запобігання відмові матерів від новонароджених дітей

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 
 

6)облік дітей та осіб, які бажають взяти їх на виховання; облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

6)забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах:

- придбання та встановлення ліцензованої програми ЄІАС «ДІТИ»; антивірусної програми;

- придбання цифрового фото-апарату

служба у справах дітей райдержадміністрації

            5.0

2.Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем по-ходження дитини

кількість дітей, які повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім’ї громадян

проведення роботи з виведення дітей із закладів, які перебувають під опікою або піклуванням окремих громадян, із урахуванням інтересів дитини

служба у справах дітей райдержадміністрації

11.0

3. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

1) адресна допомога сім‘ям із дітьми  з метою запобігання влаштування дітей до закладу

1) надання адресної допомоги сім‘ям, де кризова ситуація зумовлює влаштування батьками дітей до закладу

служба у справах дітей райдержадміністрації,  управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,   виконкоми сільських та селищних рад   

              5.0

 

2)забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини райдерж-адміністрації

2)забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини, включення до плану її діяльності питань щодо забезпечення реалізації прав дитини на життя , охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток

служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

3)забезпечення індивідуального підходу до реабі-літації дитини

3)реалізація методики індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям, зокрема тим, які перебувають у складних життєвих обставинах

відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

4)удосконалення роботи психолого-медико-педагогічної консультації

4) удосконалення роботи психолого-медико-педагогічної консультації

відділ освіти райдержадміністрації

 

 

5)забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей

5) забезпечення закріплення житла за дитиною після позбавлення батьків батьківських прав; створення та ведення реєстру житла для дітей

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

6) поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки

6) вивчення і застосування досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,служба у справах дітей райдержадміністрації  виконкоми сільських та селищних рад   

 

4. Широке запровадження влаштування дітей у сім’ї громадян

1)підтримка моделі функціонування прийомних сімей

1) вивчення досвіду створення та функціонування прийомних сімей для дітей із особливими потребами

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

2) термінове влаштування дитини в сім'ю громадян

2) дотримання досвіду  щодо термінового влаштування дитини в сім'ю громадян та поширення його в районі

служба у справах дітей райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищних рад

  

 

 

3) забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей

3) забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

4) популяризація процесу влаштування дітей у сім'ї громадян

4) проведення інформаційних кампаній із популяризації влаштування дітей у сім'ї громадян

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад     

         2.0

 

5) влаштування дітей із особливими потребами

5) підбір та підготовка громадян, які мають бажання взяти в сім'ю дитину з особливими потребами

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищних рад   

 

5. Удосконале-ння системи надання соціальних послуг та соціальних виплат

1)кількість сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1)забезпечення ефективного функціонування всіх центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

2) кількість сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах і за результатами соціального супроводження розв'язали свої проблеми

2)проведення моніторингу якості соціальних послуг сім'ям із дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

3) запровадження соціального інспектування та соціального супроводження сімей

3)забезпечення своєчасного виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та здійснення їх соціального супроводу

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

4)установлення контролю за дотриманням соціальних стандартів

4) здійснення моніторингу стану дотримання стандартів щодо надання соціальних послуг сім‘ям, які виховують дітей із особливими потребами

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

5)кількість  дітей із особливими потребами, які виховуються в сім'ях, охоплених соціальними послугами

5) надання медичних та соціальних послуг сім‘ям, які виховують дітей із особливими потребами

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ у справах  молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

6)кількість  дітей, які можуть бути повернені із закладів у сім'ї

6) проведення соціальної роботи з сім‘ями, діти яких можуть бути повернені із закладів у сім‘ї

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад   

 

6. Поліпшення умов утримання і виховання дітей

1)повернення дітей до біологічної родини

1)проведення соціальної роботи з біологічною родиною з метою створення умов для повернення дитини в біологічну сім'ю

районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

2)надання допомоги у профорієнтаційній підготовці старшокласників

2)проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників інтернатних установ

відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді

 

7.Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім'ях громадян

1) забезпечення дітей соціальним житлом

1) створення фонду соціального житла та взяття на квартирний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

виконкоми сільських та селищних рад   

 

 

2)підготовка випускників закладів до самостійного життя

2)підготовка випускників закладів до самостійного життя та сприяння в соціальній адаптації

відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Рокитнівський районний центр зайнятості

 

8. 3абезпечення оптимальної мережі закладів для дітей із умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних

1) співпраця органів виконавчої влади з громадськими та благодійними організаціями, інвесторами відповідно до законодавства

1)надання підтримки громадським організаціям у реалізації їхніх програм, спрямованих на роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад

 

 

                                                        ВСЬОГО:

64.0

Фінансування Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України. 

Заступник голови районної ради                                                                                                                                                       С.Пахнюк

Наша сторінка у Facebook:

ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ ПОДІЙ

Календар публікацій

Грудень 2017
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

      

Авторські права 2016-2017 © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені.

Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι