Про Районну програму покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А                      

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

(тридцять восьма сесія)

 

РІШЕННЯ

 

___ липня 2019 року                                                                            № _____

 

 

Про Районну програму покращення

діагностики, лікування та профілактики

злоякісних новоутворень на 2019 рік  

 

 

       Враховуючи подання райдержадміністрації, керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними  комісіями районної ради, районна рада

 

 вирішила: 

  1. Затвердити Районну програму покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік (далі-Програма), схвалену розпорядженням голови Рокитнівської РДА від 02.04.2019 № 80.
  2. Районній державній адміністрації:

-   при формуванні районного бюджету передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів;

-        спільно з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, причетними організаціями, установами, суб’єктами господарювання забезпечити організацію та виконання Програми;

-         про хід виконання Програми щорічно інформувати районну раду за підсумками року до 20 січня 2020 року.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, Чорнобильської катастрофи, соціального захисту населення.

 

 Голова районної ради                                                                        А. Кінчур

 

 

            Додаток

           до розпорядження голови

           райдержадміністрації

            _____________   № ______

                                    ­­­­­­­

                          

                   Районна   програма

                               покращення діагностики,   лікування та профілактики 

                                       злоякісних   новоутворень   на  2019    рік

  

                                                        І.  Загальна частина

              Районна     програма  покращення діагностики,   лікування та профілактики  злоякісних   новоутворень  на  2019  рік  (далі – Програма) спрямована  на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я   щодо  задоволення  потреб населення у профілактиці злоякісних новоутворень  і третинній високоспеціалізованій онкологічній  допомозі відповідно до світових стандартів, у тому числі з  урахуванням  міжнародних принципів протиракової боротьби, що визначені у Паризькій хартії боротьби з раком.

               Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. В  районі  майже кожна  п’ятдесята   людина  хворіє на рак. Понад 13,6 відсотка смертей в  районі   пов’язані з раковими захворюваннями. Зазначені показники   є меншими  лише порівняно із серцево – судинними захворюваннями.

                Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних пухлин,  залежність онкопатології від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС свідчить про надзвичайну гостроту проблеми, необхідність продовження виконання превентивних заходів щодо захворювання не тільки закладами охорони здоров’я, але й комплексного підходу до розв’язання проблеми.

                 В районі  зареєстровано 1942,8 випадка на 100 тисяч  населення.

                Щороку діагностується майже  1 тисяча  хворих на злоякісні новоутворення. У структурі захворюваності чоловічого  населення переважають злоякісні пухлини легень, шлунка, передміхурової залози, прямої кишки, у жінок – рак молочної залози, шкіри, тіла матки, шлунка, ободової кишки.

                Через запізнілу діагностику онкологічних  захворювань залишається високою питома вага онкологічних хворих, які помирають протягом  одного року після встановлення діагнозу.    У   розвинених країнах  світу   цей  показник   не     перевищує      25 відсотків.

                  Щороку більше 5 тисяч пацієнтів на злоякісні,  як тих, що вперше беруться на диспансерний облік, так і онкологічних хворих  району, яким встановлено   діагноз у попередні роки, потребують складних та дороговартісних  методів третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги. Цю допомогу вони отримують в умовах комунального підприємства « Рівненський обласний протипухлинний центр» Рівненської обласної ради, який є правонаступником комунального закладу «Рівненський обласний онкологічний диспансер» Рівненської обласної ради, та в інших спеціалізованих закладах України.

               На ситуацію, що склалася в районі з онкологічними  захворюваннями, як і в області  в цілому,    негативно    впливають як об’єктивні так і   суб’єктивні фактори, зокрема:       

відсутність ефективного моніторингу забруднення навколишнього середовища канцерогенними речовинами та технологічних процесів, які до цього призводять, що не дає змоги розробити систему ефективних регіонально диференційованих заходів первинної профілактики онкологічних захворювань;

недостатній рівень оснащення закладів охорони  здоров’я  діагностичним обладнанням та обладнанням для хірургічного лікування надання інтенсивної допомоги;

обмежені можливості для здійснення санаторно-курортного лікування осіб з онкологічною патологією;

відсутність дієвої системи медико-соціальної та правової  підтримки осіб, хворих  на злоякісні новоутворення, та їхніх сімей;

ускладнена перенесеними фізичною та психологічною травмами, побічними ефектами лікування, тривалим відстороненням  від громадського життя реінтеграція хворих,  що завершили лікування, у суспільство;

незадовільне кадрове забезпечення психологами відділень, де лікуються хворі на злоякісні новоутворення.

                                     

                         ІІ. Мета  і основні завдання Програми

Метою Програми є  підвищення ефективності та поліпшення якості первинної і вторинної профілактики, одужання хворих на злоякісні новоутворення, зменшення кількості онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, зниження показника смертності від злоякісних новоутворень, покращення заходів належної реабілітації,  симптоматичної допомоги, створення умов для продовження життя та поліпшення його якості. 

Основними завданнями Програми є:

зміцнення  матеріально-технічної бази онкологічної служби району, що забезпечить реалізацію державних соціальних гарантій;

рання діагностика онкологічних захворювань;  

підвищення кваліфікації медичних працівників з питань попередження та ранньої діагностики злоякісних новоутворень;

забезпечення якісних діагностично-лікувальних заходів для онкологічних хворих;

постійний моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення і стану надання онкологічної допомоги населенню району;

визначення потреб і пріоритетів в організації надання онкологічної допомоги жителям району з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності;

підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології шляхом залучення засобів масової інформації.

                        

                ІІІ.  Шляхи  та способи розв’язання  проблеми

 

      Виконання   заходів    Програми   (додаток 2)   позитивно  вплине  на стан

онкологічної ситуації в районі,дасть змогу реалізувати перспективні плани у наданні сучасної онкологічної допомоги, а саме:

            забезпечити якісну медичну і соціальну допомогу онкологічним хворим та реєстрацію випадків захворювання населення на злоякісні новоутворення за встановленими вимогами Міністерства охорони здоров’я України;

            удосконалити єдине інформаційне середовище в онкологічній службі району шляхом створення електронної мережі для здійснення моніторингу рівня захворюваності та смертності, забезпечити перехід до єдиної автоматизованої системи оцінювання ефективності заходів попередження  онкологічної захворюваності;

            визначити пріоритети в організації медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим, зокрема щодо динаміки, структури захворюваності, інвалідності та смертності;

             поліпшити діагностику, лікування та реабілітацію злоякісних новоутворень відповідно до нових державних стандартів;

             покращити забезпечення сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням, медикаментами для лікування онкологічних хворих;

             забезпечити системи ефективної адекватної соціальної підтримки онкологічних хворих;

             поліпшити кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу онкологічним хворим, відповідно до встановлених вимог;

             підвищити рівень санітарно-просвітницької роботи з питань індивідуальної профілактики раку та сучасних методів діагностики та лікування, пропаганди здорового способу життя із залученням профільних спеціалістів і засобів масової інформації.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування заходів Програми наведені у додатках 1, 3.

                                           ІV. Очікувані результати      

Виконання Програми дасть змогу:

покращити      ранню      діагностику       злоякісних   новоутворень   І-ІІ стадії, особливо візуальних локалізацій (ротової порожнини, щитовидної залози, молочної залози, шийки матки, прямої кишки та інших) на 6-7 відсотків;

покращити діагностику передракових захворювань у жителів району, оздоровлення і диспансерний нагляд за хворими з передраковими станами та особами з груп ризику виникнення   онкологічної патології (загальні хронічні захворювання систем та органів, доброякісні пухлинні процеси всіх локалізацій, папіломовірусна інфекція статевої сфери, спадкова схильність та інші чинники ) на 6-7 відсотків;

 забезпечити достатній рівень медикаментозного лікування онкологічних хворих;

знизити рівень задавненості онкологічної патології на 5-6 відсотків;

знизити    показники    онкологічної    смертності    орієнтовно   на 4-5 відсотків;

знизити рівень показника смертності онкологічних хворих протягом одного року після встановленого діагнозу орієнтовно на 5-6 відсотків;

покращити матеріально-технічну базу закладів, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим;

покращити систему симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

забезпечити ефективну соціальну підтримку онкологічним хворим;

покращити інформування населення щодо ризиків виникнення онкологічних захворювань та їх профілактики.

V. Фінансове забезпечення Програми

                        Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, які передбачаються  у районному  бюджеті головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за фінансування Програми, за рахунок коштів місцевих бюджетів,  а також  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

                        Орієнтовний обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ ПОДІЙ

Календар публікацій

Липень 2019
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

      

Авторські права 2016-2018, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені.

Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι