Про Районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 - 2023 роки

                                                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

УКРАЇНА   

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

 

Сьоме скликання

(тридцять восьма сесія)

РІШЕННЯ

 

 

____ липня 2019 року                                                                 №______

 

Про Районну програму

поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища

на 2019 - 2023 роки

 

                 Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про охорону праці", з метою забезпечення виконання завдань у сфері охорони праці, зокрема, конституційного права громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку, збереженню і розвитку трудового потенціалу та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 травня 2019 року № 423       «Про Обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки», за погодженням з президією та постійними комісіями  районної ради, районна рада

 

вирішила: 

  1. Затвердити схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28 травня 2019 № 121 «Про Районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 - 2023 роки» (далі – Програма), що додається.
  1. Рокитнівській районній державній адміністрації:

- спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами селищних та сільських рад, територіальним органам виконавчої влади забезпечити виконання програми;

-  узагальнену інформацію про хід виконання програми подавати районній раді щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом.

  1. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні комісії районної  ради  відповідно до визначених функцій і повноважень.

Голова районної ради                                                                      А. КІНЧУР

 

 

                                                                                              Додаток

                                                                                              до рішення голови

                                                                                              районної ради

                                                                                               _____________№______

                                                

Районна програма поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки

Загальна частина

     Розроблення Районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки (далі – Програма) зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у сфері охорони праці  та координації дій місцевих органів виконавчої влади.

     Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України  "Про охорону праці".

     Реалізацію заходів Програми буде спрямовано на поліпшення економічного стану в районі, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з державного бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. І в кінцевому результаті – спрямовано  на збереження та оздоровлення трудового потенціалу, збереження й підвищення працездатності та функціональних можливостей працівників.

     Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює  управління соціального захисту населення райдержадміністрації спільно територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконкомами селищних та сільських рад, об’єднаними територіальними громадами  та у взаємодії з підприємствами, установами та організаціями району.

Мета та основні завдання Програми

     Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу.

     Основними завданнями Програми є:

забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

забезпечення функціонування системи управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;

приведення до нормативних рівнів (обмеження впливу) шкідливих  і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

удосконалення системи навчання з охорони праці, в тому числі запровадження дистанційного навчання, з використанням комп’ютерних банків даних та нових інформаційних технологій.

     Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Очікувані результати виконання Програми

     Виконання Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері охорони праці, зокрема дозволить скоротити соціальні та економічні втрати   від негативних наслідків виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності на виробництві і сприятиме сталому зростанню економіки району.

     Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу району.

Обсяги та джерела фінансування

     Виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Заступник голови районної ради                                                           С. ПАХНЮК

 

 

Додаток

                                                                                                                                                                                                               до Програми

 

Заходи з виконання Районної програми поліпшення

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Індикатори

1.

Здійснення організаційно-методичного забезпечення та контролю за розробленням та впровадженням системи управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях району

Виконкоми селищних та сільських рад, об’єднані територіальні громади 

2019 – 2023 роки

Сприятиме керованості та прогнозованості у сфері охорони праці, якісному контролю за станом охорони праці, зменшенню кількості нещасних випадків та аварій на виробництві

2.

При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендувати включати до розділу "Охорона праці" комплексні заходи з охорони праці, їх фінансування та визначення відповідальних осіб

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад, об’єднані територіальні громади 

2019 – 2023 роки

Забезпечення соціальних гарантій у галузі охорони праці відповідно до законодавства

3.

Проведення семінарів, конференцій, нарад з питань охорони праці для роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ усіх форм власності, зокрема з обговорення нових нормативно-правових актів з охорони праці та соціального страхування

Завідувач сектору обліку страхувальників та доходів Сарненського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області, виконкоми селищних та сільських рад, об’єднані територіальні громади 

2019 – 2023 роки

Поширення нових знань, передового досвіду та підвищення фахового рівня роботодавців і спеціалістів з охорони праці

4.

Створення куточків (кабінетів) з охорони праці, укомплектування їх необхідною документацією та технічними засобами

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад, об’єднані територіальні громади 

2019 – 2023 роки

Підвищення рівня знань та профілактичної роботи з питань охорони праці

5.

Підготовка та висвітлення матеріалів про обставини та причини нещасних випадків, аварій на виробництві, передовий досвід та нові розробки і досягнення у сфері охорони праці в засобах масової інформації

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад, об’єднані територіальні громади 

2019 – 2023 роки

Висвітлення інформації про стан охорони праці, рівень травматизму, досвіду роботи підприємств, установ, організацій, проведення профілактичних заходів, пропаганди здорового способу життя, резонансних нещасних випадків у засобах масової інформації

6.

Контроль за проведенням суб’єктами господарювання ідентифікації, декларування об’єктів підвищеної небезпеки та терміном дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки  відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від            11 липня 2002 року № 956

Рокитнівський  районний сектор Головного управління ДСНС України в Рівненській області, виконкоми селищних та сільських рад, об’єднані територіальні громади 

2019 – 2023 роки

Контроль за експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки

7.

Розроблення, погодження та затвердження Плану локалізації та ліквідації аварій

Рокитнівський  районний сектор Головного управління ДСНС України в Рівненській області

2019 – 2023 роки

Запобігання аварійним ситуаціям і нещасним випадкам, пов’язаним з виробництвом

8.

Організація навчання з метою підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання охорони праці

Завідувач сектору обліку страхувальників та доходів Сарненського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області, виконкоми селищних та сільських рад, об’єднані територіальні громади 

2019 – 2023 роки

Підвищення фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці установ та організацій району

9.

Підготовка та публікація в засобах масової інформації тематичних статей з питань профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Завідувач сектору обліку страхувальників та доходів Сарненського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області, виконкоми селищних та сільських рад, об’єднані територіальні громади 

2019 – 2023 роки

Формування свідомого ставлення громадян до охорони праці, безпечного ведення робіт, збереження життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, пропаганда здорового способу життя та запобігання нещасним випадкам

ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ ПОДІЙ

Календар публікацій

Липень 2019
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

      

Авторські права 2016-2018, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені.

Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι