Про Районну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

УКРАЇНА                      

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(Тридцять четверта сесія)

РІШЕННЯ

 

від ____ ____________ 2019 року                                                                                                    № ____

Про Районну соціальну програму

«Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини»

на період до 2021 року

                       Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування                   в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                                     від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», з метою ефективного виконання заходів Районної соціальної програми, враховуючи клопотання Рокитнівської районної державної адміністрації від 27 березня 2019 року №1134/02-23/19, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада:

в и р і ш и л а

  1. Затвердити Районну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації              від 12 березня 2019 року № 59, що додається.
  1. Районній державній адміністрації забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

        

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні районного бюджету передбачати кошти на реалізацію програми у межах наявних фінансових ресурсів.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

Голова районної ради                                                                                                                                                             А.Кінчур

 

Розпорядження голови Рокитнівської                                                   Рішення Рокитнівської районної райдержадміністрації районної ради

від 12 березня  2019 року № 59                                                             від _________________№____

 

РАЙОННА соціальна програма

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини                             (2016 - 2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», у частині дотримання прав дітей.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та розв’язання проблеми передбачається шляхом концентрації зусиль органів державної влади і громадянського суспільства та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини, а саме:

забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань;

удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління;

створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості;

забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини;

інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади;

забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, а саме:

удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді;

зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України у тому числі  дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту;

створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості;

зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства, а саме:

підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми;

запровадження у територіальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою;

забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів;

посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей;

запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги;

удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя;

забезпечення захисту дітей від насильства, а саме:

формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві;

створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми;

здійснення заходів щодо  протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії; захисту дітей від експлуатації, сексуального насильства і торгівлі людьми;

активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усіх форм насильства над дітьми;

створення системи правосуддя, дружнього до дитини, а саме:

впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми;

удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення;

врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень, а саме:

забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив;

залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини;

створення безпечного інформаційного простору для дітей, а саме:

забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі;

формування політики запобігання проявам радикалізму, расизму, ксенофобії та іншим формам екстремізму дітей;

впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі;

активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації, а саме:

формування громади, доброзичливої до дітей;

удосконалення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав дітей.

Завдання і заходи

Завдання та заходи з виконання Програми наведено в додатку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати ризики неналежного виховання дітей у сім’ях та вилучення з них дітей;

створити дружнє до дітей середовище в суспільстві відповідно до міжнародних зобов’язань;

забезпечити доступність дітей до всіх видів якісної медичної допомоги починаючи з народження;

забезпечити розвиток ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей;

реалізувати право кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї;

оптимізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які постраждали від жорстокого поводження, зокрема експлуатації та  сексуального насильства, забезпечивши охоплення 100 відсотків таких дітей необхідною допомогою;

забезпечити раннє виявлення соціальних проблем, запобігання порушенням прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг у територіальних громадах;

запровадити дієвий механізм урахування думки дитини під час розв’язання питань, що стосуються її життя, збільшивши кількість дітей, охоплених різними формами громадської діяльності.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми визначається щороку під час формування районного бюджету на відповідний рік та при внесенні змін до них з урахуванням фінансових можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить у 2019 році – 6,0 тис. гривень, 2020 році – 6,0 тис. гривень, 2021 році –              6,0 тис. гривень.

 

ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ ПОДІЙ

Календар публікацій

Травень 2019
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

      

Авторські права 2016-2018, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені.

Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι