ПОЛОЖЕННЯ про помічників-консультантів депутата Рокитнівської районної ради та ОПИС посвідчення помічника-консультанта депутата Рокитнівської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рокитнівської районної ради

від 15.07.2016 № 110

ПОЛОЖЕННЯ

про помічників-консультантів депутата Рокитнівської районної ради

1. Депутат районної ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта  депутата районної ради,  організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються цим Положенням, яке затверджується районною радою.

4. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише  громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України,  а також цим Положенням.

5. Помічник-консультант депутата районної ради має право:

- входити і перебувати у адміністративному приміщенні районної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

- одержувати  надіслану  на ім'я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;

- за дорученням депутата районної ради брати участь в організації  вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

- за  письмовим  зверненням  депутата  районної  ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися оргтехнікою.

6. Помічник-консультант депутата районної ради зобов'язаний:

- дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, даного Положення;

- при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради,  утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;

- за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

- допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

- допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його  ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій,  заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

- надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу  необхідну  допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

7. Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення відповідного зразка, опис якого затверджується районною радою. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради після закінчення повноважень депутата районної ради або за його письмовим поданням.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рокитнівської районної ради

від 15.07.2016 № 110

ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата Рокитнівської районної ради

1. Бланк посвідчення має форму прямокутника розміром 100 мм х 70 мм, виготовлений типографським способом із твердого картону та ламінований термоплівкою.

2. На зовнішній стороні посвідчення розташовані:

- у верхній частині – надпис "Україна";

- у нижній частині – надпис "Рокитнівська районна рада";

- в центрі – стилізоване зображення Державного Прапора та Герба України.

3. На внутрішній стороні посвідчення розташовані:

- у верхній частині – надпис "Рокитнівська районна рада" із зазначенням відповідного скликання, строку повноважень ради та зображення у правому куті прапора і герба району;

- в центральній частині: ліворуч – кольорова фотографія помічника-консультанта депутата районної ради; праворуч – номер посвідчення, під ним – прізвище, ім'я, по батькові  помічника-консультанта із зазначенням прізвища, ініціалів депутата районної ради та в якому окрузі обраний. У зазначеному надписі вказується, що помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах.

4. Посвідчення підписує голова районної ради, фотокартка скріплюються гербовою печаткою районної ради.

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι